Information från Co-Grow. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Välkommen till designworkshop med odlingsutbildning, frö- och plantbyte! 

Nu när fröna börjar gro hoppas vi att ni är många som kan se fram emot att dela trädgård! Samtidigt är ni hundratals runt om i landet som ännu inte har hittat varandra - självklart vill vi öka era möjligheter att göra det!

Därför bjuder vi tillsammans med forskare på Södertörns högskola in er till en designworkshop med odlingsutbildning den 12 maj i Flemingsberg. Vi vet att ni vet bäst hur tjänsten kan förbättras och vill ge er tillfälle att träffa andra Co-Growers. 

Hoppas att ni har möjlighet att komma!  

Program: 

Dagen är uppdelad i två pass och ni väljer att vara med på båda eller ett av dem. Mellan passen har vi frö- och plantbyte då vi bjuder på lunchmacka!

Pass 1: kl. 10.00-12.00 odlingsutbildning med Auro Inge Ricking som är erfaren odlare, vår första Co-Grower och styrelseledamot i vår förening.

Pass 2: kl. 13.00-15.00 designworkshop med Anton Poikolainen Rosén som är doktorand på Södertörns högskola inom digitala koncept för odling

Anmälan: Senast den 10 maj till info@co-grow.se. Uppge vilka pass som ni vill vara med på, matpreferenser och önskemål kring fotografering och tillgänglighet.

Plats: Södertörns högskola i Flemingsberg, sal mc529, designstudion.

Resultatet kan komma att användas för att söka forskningsmedel. Co-Grow är en unik rörelse och plattform vars framväxt är intressant för forskare att jobba med. 

Vi ser mycket fram emot att träffa er! 
/Team Co-Grow och Anton

Ta del av eventet på Facebook


Hjälp Co-Grow att synas

Tidningen Kombi med en upplaga på 100 000 exemplar vill komma i kontakt med Co-Growers för en intervju, helst ett par i en mindre stad som möts över generationsgränsen. Vill ni ställa upp får ni gärna mejla snarast till info@co-grow.se så förmedlar vi er kontakt till reportern.


Bli medlem i föreningen

Vi vill bli många fler i vår förening! Ett medlemskap kostar enbart 50 kr och finansierar vår tjänst. Mejla namn, personnummer (12 siffror), adress, e-post och telefon till info@co-grow.se för att bli medlem. Läs om föreningen


Har ni koll på kartan?

Nu är det tid att zooma in sig på kartan igen! Där går att se hur många potentiella trädgårdsdelare som helst. Nära 800 finns nu på kartan! Gå in på co-grow.se och ta kontakt med dem som finns nära dig!


Yngre och äldre möts i Co-Grow

Vilka vill dela trädgård och varför? Med Evelina Bejtofts kandidatuppsats har vi fått veta mer om våra Co-Growers och vad vår tjänst bidrar med. Här berättar Evelina själv om undersökningen och hennes resultat:  

I höstas skrev jag en kandidatuppsats om trädgårdsdelning som skickades ut genom Co-Grow. Även om den engelska motsvarigheten garden sharing har några år på nacken verkar trädgårdsdelning knappt ha talats om i Sverige förrän Co-Grow bildades. Att dela trädgård med en främling var något nytt för mig också och därför ville jag djupdyka i ämnet.

Eftersom det inte finns så mycket forskning ute blev uppsatsen ett sätt att skapa en grundläggande bild av vilka som är intresserade av att dela trädgård, vad som inspirerar dem och hur samarbetet kan fungera. En enkät skickades ut som 86 personer svarade på och ett par Co-Growers ställde även upp på intervju.

Skapar möten över generationsgränser

Undersökningen visade att det främst är kvinnor i åldrarna 35–74 som är intresserade av att dela trädgård. Det finns dock skillnader i åldrarna mellan odlare och trädgårdsägare där de förstnämnda generellt sett är yngre. På så vis kan trädgårdsdelningen vara ett utmärkt sätt att skapa möten över generationsgränser.


De flesta som svarade på enkäten var också tomtägare som inte börjat dela ännu. Det finns alltså gott om trädgårdar där ute som väntar på att odlas.

Motiven till att vilja dela trädgård skiljer sig som förväntat mellan odlare och trädgårdsägare. För de odlingsintresserade handlar det såklart främst om att kunna odla egen mat och odla mer, medan trädgårdsägare gärna vill att trädgården skall användas och komma någon annan till nytta. Att möta nya bekantskaper och få en fin trädgård verkade också viktigt för flera.

Uppsatsen var en mindre studie men har ändå kunnat ge en inblick i vad det är som lockar med trädgårdsdelning. Förhoppningsvis kan det här forskningsfältet fortsätta att växa sig större framöver. Stort tack till alla som deltog!

Ladda ner Evelinas uppsats


Sprid ordet om Co-Grow

Med vår trädgårdsdelning vill vi bidra till skapandet av så många köksträdgårdar som möjligt. Genom att vi alla sprider ordet om Co-Grow växer vår matrörelse. Sätt gärna upp affischer och flygblad på närmsta bibliotek och hör av er till lokal media. Läs mer 


Kom och träffa natursverige

Co-Grow är med på Uppsala Naturfest den 15 juni som välkomnar allmänheten till en inspierande dag om natur och miljö. Det bjuds på upplevelser, tips, pyssel, berättelser, kunskap, utställningar, musik, föredrag, workshops och mycket mer. Samma helg har Naturskyddsföreningen riksstämma med miljö- och naturintresserade från hela landet. 


Vi är nya gröna vågen

Co-Grow är en del av en social rörelse som skulle kunna omdana samhället. "Co-growing" är det senaste exemplet på det ökade odlingsintresset, säger Emil Sandström, lektor på Sveriges lantbruksuniversitet i DN. Läs artikeln


Tusen trädgårdar för oss

Den 1 juli äger landets största trädgårds-arrangemang, Tusen Trädgårdar, rum för oss Co-Growers. I år lyfts nämligen särskilt matodlarna fram, alla som är en del av den växande folkrörelse som har förstått att vi måste ställa om och bli mer självhushållande och klimatsmarta, skriver arrangörerna.

Klicka på bilden för att komma direkt till sidan för registrering av trädgård.

Öppen Trädgård med Land

Sedan 25 år tillbaka ordnar Land Öppen Trädgård då privata trädgårdsodlare ges möjlighet att visa upp sina trädgårdar för allmänheten. Den 15 juli äger evenemanget rum i år. Visst vore det kul om vi Co-Growers deltog med våra fina matodlingar!


Medlem i Foodtech Village

Sweden Foodtech är "ekosystemet" för nästa generations matsystem baserade på teknik, data, hållbarhet och hälsa. Co-Grow har nu blivit medlem i företagets nya Foodtech Village för entreprenörer. 


Vill du inte få information från Co-Grow? Klicka här

Sent with Get a Newsletter