Local Promotion in Workshop with Gecko Do It  |  Sale of Impaired Assets  |  Work in Progress  |  Presentation at Rotary  |  Chronicle for Wolters Kluwer  |  BankID CEO at Rotary  |  PwC on Limited Interest Deductions  |  Rotary Member  |  BFN Briefing  |  Telia CEO at Rotary

Problem att visa innehållet? Se nyhetsbrevet i webbläsaren.

 

Peter Berg Accounting Consultant Peter Berg Redovisningskonsult

Welcome | Välkommen

EN: ... to the newsletter on corporate economy news from Peter Berg, accounting expert, author and lecturer on economy topics. This edition is unusually fully packed with content because it's been all too long since the last newsletter. The reason is a fully booked lecture autumn, breaking all records!

SW: ... till nyhetsbrevet om företagsekonomi från Peter Berg, redovisningsexpert, författare och föreläsare i ekonomiska ämnen. Denna utgåva är ovanligt fullspäckad därför att det är alltför länge sedan förra nyhetsbrevet. Anledningen är en fullbokad föreläsningshöst som slår alla rekord!


Local Promotion / Lokal marknadsföring i workshop med Gecko Do It

EN: Gecko Do It invited a small and exclusive group to a useful workshop about local promotion on December 7, 2017 at their office on Sukhumvit soi 13 in Bangkok.

SW: Gecko Do It bjöd in en liten och exklusiv grupp till en nyttig workshop om lokal marknadsföring den 7 december 2017, i deras lokaler på Sukhumvit soi 13 i Bangkok.

Dec 15, 2017: To the Article / Till artikeln


Sale of Impaired Assets / Avyttring av nedskrivna tillgångar

EN: Swedish Tax Journal published my article Sale of Impaired Assets in edition 8/2017.

SW: Svensk Skattetidning publicerade min artikel Avyttring av nedskrivna tillgångar i nummer 8/2017. Här hittar du artikeln i fulltext!

Dec 15, 2017: To the Article / Till artikeln


Work in Progress Part 1-2 / Pågående arbeten del 1-2

EN: My article Work in Progress, Part 1 Current Account has been published in edition 3/2017 of The Bulletin, and part 2 Fixed Prices in edition 4/2017.

SW: Min artikel Pågående arbeten, del 1 löpande räkning har publicerats i nummer 3/2017 av Bulletinen och del 2 Fast pris i nummer 4/2017. Här hittar du artiklarna i fulltext!

Nov 5, 2017: To the Article / Till artikeln

Dec 28, 2017: To the Article / Till artikeln


Presentation at Rotary / Presentation hos Rotary

EN: When Rotary Stockholm City Network met at October 13, 2017 I got to present myself and my operation. It was a great opportunity!

SW: När Rotary Stockholm City Affärsnätverket träffades den 13 oktober 2017 fick jag tillfälle att presentera mig och min verksamhet. Det var en utmärkt möjlighet!

Nov 5, 2017: To the Article / Till artikeln


Chronicle for Wolters Kluwer / Krönika för Wolters Kluwer

Photography © Wolters Kluwer
(photo by Stefan Bohlin)

EN: Wolters Kluwer asked me to write about my personal user experience of transition from local software Bokslut (Financial Reports) to cloud based software Capego Bokslut.

SW: Wolters Kluwer bad mig att skriva om min personliga erfarenhet som användare, av att byta från det lokala programmet Bokslut till det molnbaserade programmet Capego Bokslut.

Nov 5, 2017: To the Article / Till artikeln


BankID CEO at Rotary / BankID:s VD hos Rotary

EN: Johan Eriksson, CEO at Finansiell ID-Teknik, spoke about their operation and the huge success of BankID at a breakfast meeting on October 10, 2017 when he visited Rotary Stockholm City First Breakfast Club in Stockholm

SW: Johan Eriksson, VD för Finansiell ID-Teknik, berättade om deras verksamhet och den överväldigande succén för BankID vid ett frukostmöte den 10 oktober 2017, när han besökte Rotary Stockholm City Första Frukost i Stockholm.

Oct 10, 2017: To the Article / Till artikeln


PwC on Limited Interest Deductions / PwC om begränsade ränteavdrag

EN: PwC highlighted uncertainties and displayed interpretations today on the governments proposal "Limited Interest Deductions for Companies".

SW: PwC belyste oklarheter och visade tolkningar idag om regeringsförslaget "Begränsade ränteavdrag för bolag". 

Oct 9, 2017: To the Article / Till artikeln


Rotary Member / Medlem i Rotary

EN: I’ve been to a number of Rotary events and now I’m a proud member of the organisation!

SW: Jag har deltagit i ett antal av Rotarys arrangemang och nu är jag stolt medlem av organisationen!

Oct 8, 2017: To the article / Till artikeln


BFN Briefing / Möte med BFN

EN: October 4, 2017 I met Mr. Stefan Pärlhem in Stockholm for an exchange of thoughts on current accounting matters.

SW: Den 4 oktober 2017 träffade jag Stefan Pärlhem i Stockholm för att utbyta tankar om aktuella redovisningsfrågor

Oct 7, 2017: To the article / Till artikeln


Telia CEO at Rotary / Telias VD hos Rotary

EN: Johan Dennelind, CEO at Telia, spoke about their visions and problems at a breakfast meeting on October 3, 2017. He visited Rotary Stockholm City First Breakfast Club in Stockholm and delivered a relaxed and professional speech 

SW: Johan Dennelind, VD för Telia, talade om bolagets visioner och problem under ett frukostmöte den 3 oktober 2017. Han besökte Rotary Stockholm City Första Frukost i Stockholm och höll en avslappnad och professionell föreläsning.

Oct 7, 2017: To the article / Till artikeln


Bringing Theory to Practice

By books, articles, research and lectures

Photography © Peter Berg (peter@hpberg.se)

  • Fastigheter - En praktisk vägledning om redovisning och beskattning (Real Estates): Wolters Kluwer 2016
  • Resultat- och inkomstplanering - En praktisk vägledning om redovisning och beskattning (Performance and Income Planning): Wolters Kluwer 2015
  • Alla publikationer och föreläsningar (all publications and lectures): Web shop / Nätbutiken

Peter Berg Accounting Consultant, Bangkok
Peter Berg Redovisningskonsult, Stockholm

Blog: consultjourney.com
CV: linkedin.com/in/hpberg
E-mail: peter@hpberg.se

Dela på LinkedIn  |  Dela på Facebook

linkedinfacebook

EN: You're receiving this newsletter because you're a subscriber or we've had contact. If you whish to cancel your subscription please click here

SW: Du får detta nyhetsbrev därför att du är prenumerant eller för att vi har haft kontakt. Vill du avsluta din prenumeration klicka här. 

 

EN: I hope you like the newsletter and send it to a colleague and friend, thank you! Any new subscriber just click on the link "Subscribe" below and fill in the e-mail address, first name and last name. 

SW: Jag hoppas du tycker om nyhetsbrevet och vidarebefordar det till en kollega och vän tack!