Nyhetsbrev från Rafiki. Problem att visa det? Titta i webbläsaren.

Nytt nummer av Rafiki ute nu!

Lucka 13 i Rafikis julkalender - tävlingsdags!

Idag firar vi Lucia med en rolig tävling med fina priser!

Under lucka 13 i Rafikis julkalender hittar via Barnkonventionens fyra huvudprinciper. Kopplat till dessa artiklar (2, 3, 6 och 12) har vi en tävling med fina priser. Skapa en eller flera skyltar som illustrerar artiklarna. Kolla in dagens lucka på rafiki.se/julkalender.


Artikel 2 - Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.

Artikel 3 - Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn.

Artikel 6 - Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

Artikel 12 - Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör henne/honom. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad.


God jul och gott nytt år önskar Rafiki
Rafiki vill passa på att tacka alla skolor för ett bra samarbete 2017.
Tillsammans tar vi in världen i klassrummen.


Besök vår webbplats, rafiki.se

Rafiki är ett verktyg för dig som vill ta upp värdefrågor och mänskliga rättigheter i din klass.

Materialet är för barn i de tidigare skolåren och tar på ett enkelt sätt upp barns vardag runt om i världen, visar likheter trots ojämlika levnadsvillkor och lyfter upp barns rättigheter och Barnkonventionen.

Rafiki ger dina elever berättelser som gör det möjligt att förstå andra barns verklighet.

Rafiki är ett samarbete mellan Erikshjälpen och IM, Individuell Människohjälp.

Du får detta utskick då du använder Rafiki eller valt att prenumerera på vårt nyhetsbrev.
Avsluta din prenumeration på nyhetsbrevet.