Nyhetsbrev december 2017. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Tack för i år!

Tack för ett spännande år med många nya lärdomar. Nu blickar vi framåt mot nästa år! Nedan kan du ta del av vårens kursutbud. Följ oss gärna på Facebook för löpande information om vårt kursutbud.


Missbruk av spel om pengar

Från den 1 januari 2018 gäller nya regler som förtydligar socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens ansvar när det gäller missbruk av spel om pengar. GR erbjuder därför ett par utbildningstillfällen på detta tema:

  • Spelproblem i fokus: Vad säger lagen, forskningen och praktiken? En heldag den 1 februari då bland andra Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Spelberoendeteamet Göteborg, Spelberoendes förening och Anders Håkansson, professor vid Lunds universitet medverkar. Läs mer
  • Spelberoende – introduktionsdag den 14 mars. Denna utbildningsdag syftar till att ge en introduktion till problem med spel om pengar, att ge kunskap och färdigheter i att känna igen och identifiera spelproblem, samt att genomföra screening, psykopedagogiska och akuta psykologiska insatser. Läs mer 

Kontakt: Susanne Ericsson


Att arbeta i offentlig förvaltning – regler och praxis

När? 9 mars, 10 april, 23 maj, 14 juni

Läs mer

Gå direkt till anmälan

 

Kontakt: Staffan Nyqvist


Motiverande samtal (MI)

Motiverande samtal (motivational interviewing, MI) är en samtalsmetod som används för att främja motivation och beteendeförändring. 

GR erbjuder flera utbildningar inom MI i vår:

11 januari: MI-utbildning för äldreomsorgen 
17 januari:
 
MI-utbildningsdag- För baspersonal inom äldreomsorgen
14 mars: 
Motiverande Samtal, MI - fördjupning
26 mars: 
MI-Utbildning
18 april: 
MI-Utbildning
3 maj: 
MI-utbildningsdag- För baspersonal inom äldreomsorgen
23 maj: Motiverande Samtal, MI - fördjupning

Kontakt: Nicholas Singleton


Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Utbildningsdagen riktar sig till myndighetsutövare och utförare inom socialtjänstens hela verksamhetsområde.

När? 26 april

Läs mer

Gå direkt till anmälan

Kontakt: Kristina Elofsson


Hur förebygger vi psykisk ohälsa och främjar psykisk hälsa hos äldre?

Socialstyrelsen uppskattar att mellan 12 och 15 procent av befolkningen över 65 år har en depression, jämfört med fyra till tio procent för hela befolkningen. Det finns en förhöjd risk för suicid hos äldre, framförallt bland män över 85 år. Äldre använder också psykofarmaka i högre utsträckning än andra.

Den här konferensen handlar om hur vi kan förebygga den psykiska ohälsan och främja den psykiska hälsan hos äldre. Du kommer få ta del av aktuell forskning och exempel på förebyggande arbete.


Autism och psykisk ohälsa hos vuxna


Förbättringsverkstad

Behöver du fler verktyg för att kunna jobba med förändringar? I så fall kanske FoU i Väst/GR:s Förbättringsverkstad den 31 januari är något för dig!

Kontakt: Karin Westberg


Socialrätt – för personer som arbetar som socialsekreterare men inte har socionomexamen

När? Kursstart 20 mars

Läs mer

Gå direkt till anmälan

Kontakt: Kristina Elofsson


Tejping – gestaltande kommunikation

Tejping hjälper både vuxna och barn att visuellt gestalta och förstå sina upplevelser och olika händelser de varit med om. Det kan också användas för att förbereda och därigenom trygga personen inför en situation eller möte som ska genomföras. Skeendet utspelar sig på en ”scen” som tejpas upp på ett bord eller i en sandlåda som står i bordshöjd. 

Kurstillfälle 1: 5 februari och 21 mars

Läs mer

Gå direkt till anmälan

Kurstillfälle 2: 2 maj och 11 juni

Läs mer

Gå direkt till anmälan 

Kontakt: Nicholas Singleton


Att arbeta med ett återhämtningsinriktat förhållningssätt

För baspersonal

När? 26 april, 3 maj och 15 maj

Läs mer

Gå direkt till anmälan

För chefer

När? 14 mars

Läs mer

Gå direkt till anmälan

Kontakt: Susanne Ericsson


Samarbetssamtal

Vad är det och hur gör man? En tredagars-grundkurs.

När? 27 februari - 1 mars

Läs mer

Gå direkt till anmälan

Kontakt: Kristina Elofsson


Kvalificerad processledarutbildning

Påbyggnadsutbildning för yrkesverksamma trafik- och samhällsplanerare i  ledarskap och integrerad trafik- och bebyggelseplanering.

När? Vecka 11, 20 och 36

Läs mer

Gå direkt till anmälan

 

 

Kontakt: Staffan Nyqvist


Missade du konferensen?

Eller vill du ha stöd för minnet för att kunna sprida informationen vidare? Använd dig av våra konferensrapporter som sammanfattar det viktigaste i ord och bild! Du hittar dem här.


Kommande kurser

Januari

9 januari
Tolkutbildning Kälvestensmodellen

11 januari
MI-utbildning för äldreomsorgen

11 januari
Vägledarutbildning – för arbete med delaktighetsmodellen

Program
Ladda ner anmälningsblankett

16 januari
Verktyg och metoder för mötes- och processledare

16 januari
Livsmedelshygien - Lika viktigt för alla!

16 januari
Kursledarutbildning - Ett hem att växa i

17 januari
MI-utbildningsdag- För baspersonal inom äldreomsorgen

24 januari
MI-Utbildning

24 januari och 5 februari
Ny Kommunal- och Förvaltningslag

31 januari
Förbättringsverkstad - från idé till verksamhet

 

Februari

1 februari
Spelproblem i fokus: Vad säger lagen, forskningen och praktiken? (Save the date)

5 februari
Tejping – gestaltande kommunikation

6 februari
UL Utvecklande Ledarskap

7 februari
Projektledarutbildning -Att styra och leda projekt i offentlig verksamhet

7 februari
Nationella riktlinjer- För vård och omsorg vid demenssjukdom

8 februari
Välfärdsteknik: Verktyg för implementering och ledning för en smartare välfärd

13 februari
Utvecklingsprogram för MAS, MAR och verksamhetschef

27 februari
Samarbetssamtal

28 februari
Hur förebygger vi psykisk ohälsa och främjar psykisk hälsa hos äldre?

 

Mars

5 mars
Kommunikation & bemötande för anställda på miljömyndigheter i Västsverige

5 mars
UGL Utveckling Grupp Ledarskap

6 mars
Supported Employment Grundutbildning

7 mars
MI-Utbildning

9 mars
Att arbeta i offentlig förvaltning - regler och praxis!

12 mars
Kvalificerad processledarutbildning

13 mars
UL Utvecklande Ledarskap 


facebook

Frågor? Kontakta grkurskonferens@grkom.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du har deltagit i något av våra arrangemang eller för att du har valt att prenumerera. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.