Göteborg den 18 december 2017

Hej ##firstname##!

 

Paradis för teknikintresserade

 

Sustainability Circle bjöd i samarrangemang med Sigma IT Consulting och Sigma Connectivity in till en fullspäckad seminariedag i förra veckan vid Sigma Connectivity´s kontor tillika laboratorium i Lund. Deltagarna (en teknikintresserade och entusiastiska skara) fick förutom en föreläsning om sensorer och Sigmas syn på hur framtiden ser ut för sensorer och digitalisering i stort, en guidad tur i Sigma Connectivity´s labratorium som är ett paradis för vilken teknikintresserad person som helst.

Sigma IT Consulting bjöd deltagarna på intressanta insikter och utsikter om beslutsstödsystem och presenterade tillsammans med Öresundsbron* och Veolia** intressanta casebeskrivningar.

 

Daniel Akenine, Chef teknik och säkerhet på Microsoft berättade om möjligheter (och eventuella begränsningar) när människan använder sig av artificiell intelligens. Detta följdes av en intressant, lärorik och insiktsfull diskussion och debatt mellan Daniel och deltagarna och deltagarna sinsemellan. Från denna diskussion kom mycket kunskap och koda idéer som vi tar med oss in i vårt framtida arbete.

Dagens sista programpunkt var Cecilia Berlin, Docent på avdelningen för Produktionssystem, Institutionen för industri- och materialvetenskap på Chalmers som talade om olika aspekter av social hållbarhet som förändras radikalt i och med den ökade digitaliseringen.

 

Summa summarum en lyckad dag med intresserade och aktiva deltagare, intressanta talare och programpunkter och sist men inte minst, mötet med likasinnade som alla vill bygga en bättre framtid för vår industri och där med Sverige.


(*där man varit involverad i ett testsystem av en tågrälsväxel)
(**där man varit involverad i ett testsystem som installerats på Scan)


Kära Sustainability Circle -kollegor!


2017 har inneburit mycket nytt för oss i nätverket. Nya tankar, idéer och medlemmar. Det som varit sig likt är att Sustainability Circle även detta år utvecklats i rasande takt. Det är fantastiskt vad mycket vi åstadkommer tillsammans!
Vi tackar er alla för året som gått, och ser mycket fram emot 2018 som kommer med nya möten och mötesplatser. Vi rivstartar i januari med flera spännande nätverksträffar och vi hoppas att vi ses där!


Kalendarium 2018

Workshops/Nätverksaktiviteter

Smart Maintenance Technology

 • 22 januari - Värd Fortum i Stockholm
 • 24 april - Värd SSAB i Borlänge

 

Maintenance Excellence

(fd Nyttan Med Underhåll & Att Köpa Underhåll)

 • 25 januari - Värd Trafikverket i Stockholm
 • 7 februari - Värd Enerco och Sandvik i Sandviken
 • 22 maj - Värd Sandvik i Sandviken

 

Smart Maintenance Management

(fd Hälsa & Säkerhet)

 • 27 februari - Värd BillerudKorsnäs i Gävle

 

Konferenser

På Sustainability Circle Meetings samlas vi kring konkreta case som visar hur långt Smart Maintenance kommit just nu. Konferensen är dessutom ett viktigt tillfälle för oss alla att nätverka med likasinnade.

Under 2018 har vi följande datum att se fram emot:

 • Sustainability Circle Meeting: 8 maj i Göteborg

Referensgruppsmöte

En gång i månaden kallar vi nätverket till ett refensgruppsmöte där vi diskuterar aktuella frågeställningar. Datum och teman för kommande möten är:

 • 12 januari: Hur kan Smart Maintenance växa snabbar?
 • 16 mars: Relationen mellan säljare och brukare i underhåll
 • 13 april: Rekrytering och kompetensförsörjning inom Smart Maintenance
 • 18 maj: Behovet av utbildning

Medlemmar


linkedinfacebookyoutube