Nyhetsbrev från RCC Syd med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Cancerinsjuknandet både ökar och minskar i södra sjukvårdsregionen

Under 2016 fick drygt 12.750 individer i Södra sjukvårdsregionen en cancerdiagnos. I absoluta tal är det en ökning med drygt 360 individer jämfört med året innan och innebär att drygt 240 personer i södra Sverige får en cancerdiagnos varje vecka.

Under 2016 ökade sjukdomen med nästan 3% jämfört med året innan. Vissa cancerformer minskar, andra ökar jämfört med föregående år. Ökningen av hudcancer (exkl. malignt melanom) är fortsatt stor (8,9% jmf 2015) och malignt melanom är den av de vanligaste cancerformerna där trendstudierna visar på en ökning om hela 6,5%.

Läs hela artikeln här


Arvid Widenlou Nordmark stärker RCC:s arbete med nationella kvalitetsregister

Arvid Widenlou Nordmark blev i somras Regionala cancercentrums nationelle samordnare för kvalitetsregisterområdet, efter att ha arbetat som enhetschef för nationella riktlinjer på Socialstyrelsen. På uppdrag av RCC i samverkan ska han nu samordna arbetet med aktuella kvalitetsregister inom alla cancerdiagnoser och regioner. Arvid Widenlou Nordmark är också RCC Norrs representant i den grupperingen. Vi har ställt några frågor om hans arbete framöver.

Läs mer här

Vi måste arbeta för bättre livskvalitet för patienter med bäckencancer

Den stora majoriteten av patienter som har behandlats för cancer någonstans i bäckenet får efterföljande komplikationer. Dessa problem kan vara mycket besvärliga att leva med och det är viktigt att patienten får rätt hjälp. Rehabilitering finns, men den är fragmenterad och vårdens kunskap om var expertisen finns är fortfarande ofta otillräcklig. Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd) arrangerar nu tillsammans med Svensk förening för kolorektal kirurgi för andra gången den nationella konferensen Funktionella besvär efter cancer i bäckenet.

Läs mer här


Verksamheten igång vid tre nya nationella vårdenheter

Arbetet vid de nationella vårdenheter som i somras fick i uppdrag att bedriva tre högspecialiserade cancerbehandlingar, har nu startat. Från 1 november delar tre vårdenheter vid Karolinska universitetssjukhuset respektive Sahlgrenska universitetssjukhuset på ansvaret för tre nationella vårduppdrag som rör testikel-, bukspottkörtel- och gallvägscancer.

Läs mer

Kommunikation och samordning i fokus när ny gynekologisk screening införs

Jubileumskonferensen "Gynekologisk cellprovtagning 50 år – Nu är framtiden här!" samlade 220 personer från hela landet. Deltagarna fick vara med om både en historisk resa och ett kraftfullt avstamp mot en ny och förbättrad gynekologisk screeningsverksamhet.

Läs mer


Utmaningar inom cancerläkemedel

En kartläggning av cancerläkemedelsområdet från Vårdanalys påvisar utmaningar kring införande, användning och uppföljning av cancerläkemedel. För att underlätta för sjukvården att registrera användningen av läkemedel i cancervården, inför RCC i samverkan ett nytt register

Läs mer här


Hantering av recidiv i SVF

RCC i samverkan har beslutat att standardiserade vårdförlopp (SVF) inte ska inkludera patienter som får recidiv (återfall) under pågående uppföljnings/kontrollprogram.

SVF ska endast omfatta de patienter som får den aktuella cancerdiagnosen för första gången och de som insjuknar igen efter ett avslutat uppföljnings- eller kontrollprogram.

Läs mer här

Webbutbildning för gynekologisk cellprovskontroll

Nu finns en utbildning framtagen av RCC Samverkan i samarbete med SKL. Utbildningen vänder sig till provtagande barnmorskor och övrig personal i vårdkedjan för gynekologisk cellprovskontroll som exempelvis dysplasibarnmorska/-sjuksköterska, gynekolog, undersköterska, kanslipersonal och labbpersonal.

Läs mer här


Ledtider för alla standardiserade vårdförlopp (SVF) redovisas
positiv utveckling i hela landet

Införandet av standardiserade vårdförlopp (SVF) i cancervården går stadigt framåt. Över 100 000 patienter har utretts enligt SVF sedan starten och nära 90 procent av dem är nöjda.

Samtliga svenska landsting har klarat kraven som ställdes i 2017 års canceröverenskommelse och därmed får alla ta del av den andra hälften av de stimulansmedel som staten anslagit till satsningen på att korta väntetiderna och göra cancervården mer jämlik.

– Landstingen var betydligt snabbare på bollen i år. Arbetet med att införa de nya vårdförloppen kom igång tidigare än förra året. Därför är det extra glädjande att alla landsting och regioner också hunnit inkludera patienter i alla de vårdförlopp som omfattas av kraven i överenskommelsen, säger Beatrice Melin, cancersamordnare vid SKL.

Läs mer om ledtiderna här
Läs om statens stimulansmedel här


Vi finns på Facebook

Du vet väl att du kan följa oss på Facebook?
Följ oss där och ha koll på våra aktiviteter och senaste nytt.

Här hittar du vår Facebooksida

Film om cancerrehabilitering

Gunnar Eckerdal, ordförande i nationella vårdprogramgruppen för cancerrehabilitering, berättar om det nya vårdprogrammet. Vårdprogrammet omfattar rehabilitering av vuxna patienter med cancer oberoende av diagnos, kön, ålder, etnicitet, bakgrund eller andra faktorer.

Se film här


Nytt nationellt vårdprogram

Det nationella vårdprogrammet för Skelett- och mjukdelssarkom i extremiteter och bålvägg finns publicerat på cancercentrum.se.

Läs mer och ta del av det här

Nytt nationellt vårdprogram livmoderhalscancer och vaginalcancer

Nu finns ett nytt nationellt vårdprogram för livmodershalscancer och vaginalcancer.

Här hittar du vårdprogrammet

På gång

25 januari 2018
Nationellt möte: Funktionella besvär efter cancer i bäckenet

Behandling av cancer i bäckenet är hos många patienter förknippat med resttillstånd med försämrad livskvalitet som följd. Hur hjälper vi dessa patienter?

Lär mer här

Världscancerdagen 2018

För nionde året arrangerar Nätverket mot cancer traditionsenligt seminarium under den internationella Världscancerdagen 4 februari, 2018.

Läs mer här

Nästa informationsdag för kontaktsjuksköterskorblir den 19 april 2018.

Mer information och agenda kommer senare.

www.cancercentrumsyd.se

Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd) är ett av sex regionala cancercentrum i landet. Uppdraget innebär att förverkliga mål i den nationella cancerstrategin, En nationell cancerstrategi för framtiden
(SOU 2009:11). Ansvarig utgivare: Regionalt cancercentrum syd. Redaktör: Jenny Patera, jenny.patera@skane.se Kommunikationsstrateg, RCC Syd. Övriga bilder: Colorbox.

facebookyoutubehomepage

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.