Varmt välkomna till kursutbudet på Pedagogiskt Centrum VT 2018 i Göteborg

 

Välkommen att anmäla dig till vårens utbildningar 2018! 

Pedagogiskt Centrum inleder den 19 januari med Familjedaghemskonferens och en föreläsning med Bo Hejlskov.

Om du har önskemål om utbildningar eller om du vill anmäla en större grupp, är du välkommen att maila lislott.lundahl@grkom.se. 

 

 

VI ÖNSKAR ER ALLA EN RIKTIGT GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR!Familjedaghemskonferens

Föreläsare: Bo Hejlskov, Leif Strandberg & Susanna Anderstaf
Målgrupp: dagbarnvårdare
Datum: fredag 19 januari 2018 
Tid: 09.00-16.30

Läs mer

Fördjupning i lågaffektivt bemötande: 
Verktyg för utvärdering och förebyggande av beteendeproblem

Föreläsare: Bo Hejlskoav
Målgrupp: psykologer, specialpedagoger, kuratorer, lärare och skolledare i grundskola, gymnasieskola och särskola samt övriga intresserade
Datum: fredag 19 januari 2018 
Tid: 13.00-16.00

Läs mer


Skolledare i en digitaliserad värld

Föreläsare: Malin Frykman
Målgrupp: Skolledare inom alla skolformer,  IKT-pedagoger och förstelärare inom digitalisering
Datum: onsdag 21 februari
Tid: 13.00-16.00

Läs mer

Utbildning för elevassistenter/ stödpersoner/ resurspedagoger

Föreläsare: Maria Brakel & Margaretha Fehland, Britt-Inger Olsson, Lasse Lindsjö
Målgrupp: elevassistenter/stödpersoner
/resurspedagoger samt övriga intresserade
Datum: 6/3, 21/3 och 19/4 2018
Tid: 13.00-16.00

Läs mer


En läroplan för ett digitaliserat samhälle

Föreläsare: Anders Thoresson
Målgrupp: lärare och skolledare på högstadiet 
Datum: onsdag 7 mars 2018
Tid: 14.00-17.00

Läs mer


Det du behöver veta om Autism, ADHD och ADD

Föreläsare: Margareta Kärnevik
Målgrupp: grundskola, gymnasieskola samt övriga intresserade
Datum: torsdag 8 mars 2018
Tid: 13.00-16.00

Läs mer

Tala är silver - visualisera är guld

Föreläsare: Birgitta Andersson
Målgrupp: F - åk 5, särskolan
Datum: tisdag 13 mars
Tid: 13.00-16.00

Läs mer


Att undervisa nyanlända i engelska

Föreläsare: Linda Odén
Målgrupp: lärare som undervisar nyanlända elever i år 4/5-9 eller på språkintroduktionsprogrammen
Datum: torsdag 15 mars 2018
Tid: 13.00-16.00

Läs mer

Leken och den nya läroplanen

Föreläsare: Margareta Öhman
Målgrupp: förskolans personal
Datum: måndag 19 mars 2018
Tid: 13.00-16.00

Läs mer


Kunskapsmatriser, planeringar och bedömningsmatriser

Föreläsare: Per Måhl
Målgrupp: lärare år 6-9
Datum: tisdag 20 mars 2018
Tid: 14.00-17.00

Läs mer

Excel grundkurs

Föreläsare: Patrik Stansvik
Målgrupp: skolledare, skoladministratörer
Datum: onsdag 21 mars 2018
Tid: 09.00-16.00

Läs mer


Varför är skolarbetet svårt? Språkstörning, dyslexi eller svårigheter att få saker gjorda? Hur vet man och vad gör man? 

Föreläsare: Hanne Uddling
Målgrupp: lärare och elevhälsan
Datum: onsdag 11 april 2018
Tid: 13.00-16.00

Läs mer

Det händer på rasten

Föreläsare: Olof Jonsson
Målgrupp: fritidspedagoger, förskollärare, grundskollärare och skolledare
Datum: torsdag 12 april 2018
Tid: 09.00-12.00

Läs mer


Det svåra samtalet

Föreläsare: Annika Johansson
Målgrupp: förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning
Datum: måndag 16 april 2018
Tid: 13.00-16.00

Läs mer

Pedagogisk användning av appar för elever med inlärningssvårigheter - Inspirationsföreläsning

Föreläsare: Olle Andrén
Målgrupp: lärare i tränings -och grundsärskola
Datum: tisdag 17 april 2018
Tid: 13.00-16.00

Läs mer


Lärande om lärande – vad händer i hjärnan när vi omvandlar information till kunskap?

Föreläsare: Sissela Nutley
Målgrupp: förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning
Datum: måndag 23 april 2018
Tid: 13.00-16.00

Läs mer

Barn gör rätt om de kan - fördjupning

Föreläsare: Karin Rosvall
Målgrupp: lärare år F-6, fritidspedagoger
Datum: onsdag 25 april 2018
Tid: 13.00-16.00

Läs mer


Undervisning i förskolan - vad är det?

Föreläsare: Ann S Pihlgren
Målgrupp: förskolans personal, förskolechefer
Datum: måndag 21 maj 2018
Tid: 13.00-16.00

Läs mer


Kontaktuppgifter

 Lislott Lundahl, lislott.lundahl@grkom.se

Wera Andbert, wera.andbert@grkom.se

www.pedagogisktcentrum.se


GR Lärmiljö

Nyfiken på processtöd, kollegialt lärande, skolutveckling samt digitaliseringens möjligheter i förskola, förskoleklass, fritidshem och skola? Varmt välkomna att kontakta GR Lärmiljö. Vi skräddarsyr processtöden så att de passar just er verksamhet och era behov. www.grkom.se/larmiljo


Fortbildningar i naturvetenskap och teknik på Universeum 
klicka här


Vill du inte ha fler utskick med Pedagogiskt Centrums kursutbud?
Klicka här för att avsluta prenumerationen.