Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren


Projektets första spridningskonferens, september 2017


Snart är det dags för jul och ledighet för många av oss men innan dess vill vi dela med oss av ett nyhetsbrev från projektets hösttermin. Du kan bland annat läsa om projektets första spridnings-konferens, vårt unika samarbete med SFI Allévux i Hallsberg och projektets medverkan på Örebroveckan för mänskliga rättigheter.


Vi vill även passa på att önska dig en riktigt God Jul och ett Gott Nytt år!


Vi gör inte skillnad. Det gör skillnad.
www.sv.se/utvecklingfrandagett


Tack till alla som kom!
Lise Helen Wacker och Anna Widestam.
Vi fick besök av P4 Örebro.

I september ägde projektets första spridningskonferens rum i Bergfästet i Laxå. Vi är otroligt tacksamma över att representanter från EU-fonden och så många samarbetsparter och intressenter kom.

Konferensen var strategiskt placerad i Laxå eftersom projektets pilotkommun är Laxå, och det är där som vi kommer att testa projektets samordningsmodell. Vi presenterade projektet, vad vi gjort och vad som kommer härnäst. Temat för dagen var rundabordssamtal och vi tackar för alla kloka och intressanta inspel. De spelar en viktig roll för oss i utformandet av samordningsmodellen.

Diskussionerna visar en samlad frustration kring byråkratin i asylprocessen som försvårar det både för individen som vill bli en del i samhället, och för arbetsgivaren som är i behov av arbetskraft och kompetens. Diskussionerna visar även en stor vilja att göra saker tillsammans för att synas, höras och göra skillnad.

Vi fick även en presentation av Anna Widestam, programexpert som berättade om Asyl-, migrations- och integrationsfonden som finansierar projektet tillsammans med SV Örebro län.

– Det var roligt att få uppleva det lokala engagemanget och den starka drivkraften hos projektet och andra aktörer i Örebro län, som arbetar för att förkorta etableringen för tredjelandsmedborgare, säger Lise Helen och Anna Widestam.

Medverkade gjorde även projektets följeforskare Claes Gunnarsson från Handelshögskolan vid Örebro universitet.

P4 Örebro Sveriges Radio kom för att intervjua Jeanette Ohlsson, projektledare.


Lena, Jeanette och Oxana på SFI Allévux i Hallsberg

Ideell och offentlig sektor

I slutet av oktober besökte projektet SFI Allévux i Hallsberg för ett möte med Lena Hansson, rektor SFI Allévux, och Oxana Källebring, samordnare SFI Allévux, för att diskutera samarbetet kring SFI-prövningar för deltagare från projektet.

 

Det utökade samarbetet innebär att projektet prövar och utvärderar om folkbildningsmetoden är en undervisningsform som förkortar individens kommande studietid på SFI. I våras kunde vi se att våra deltagare klarade SFI:s B-kurs och därmed förkortades deras kommande studietid på SFI. I samarbetet får projektets deltagare göra SFI:s nationella prövning som är giltig i hela Sverige. Det innebär att när individen får sitt uppehållstillstånd och kommunplacering är hen redo för SFI eller vidare studier.

Det här är ett gott exempel på vikten av att ideell och offentlig sektor samarbetar – tillsammans gör vi mer!


"Lika–Olika" under Örebroveckan för mänskliga rättigheter

Jeanette och SV Örebro läns styrelse-ordförande Lars hälsar på varandra.
Projektmedarbetare
Vi delade ut information om projektet

Vi bjöd in till rundabordssamtal kring temat Lika–Oika under Örebroveckan för mänskliga rättigheter. Vi pratade om vad som hände när fler kultuer möts i samma stad. Vad är lika, vad är olika och hur möts vi?

Vi lärde oss bland annat att det finns väldigt många olika sätt att hälsa på varandra, endel lite mer närgångna än andra – näsa mot näsa. Vi fick även upp ögonen för hur stor del kroppsspråket spelar i vår kommunikation, och att ett tecken eller en gest inte nödvändigtvis betyder detsamma för oss alla.

Stort tack till alla som kom!


Välkommen Zakaria!

Vi välkomnar vår nya praktikant Zakaria som har fått sin praktik genom Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildning Korta vägen.

Zakaria har stor yrkeserfarenhet inom utbildningsområdet då han har arbetat både som universitetslärare och rektor i sitt hemland Irak. Han har även en bakgrund som översättare och administratör. Han talar dessutom sju (snart åtta) språk; arabiska, engelska, ryska, persiska, kurdiska, turkiska och svenska. Just nu håller han på att lära sig italienska.

– Det är jättekul att få jobba med så härliga och roliga människor i projektet på Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län.

Korta vägen vänder sig till akademiker med utländsk bakgrund. Det går ut på att kartlägga individens kompetenser för att sedan stötta och utbilda personen, samt ordna relevana praktikplatser. Syftet är att individen snabbare ska komma in på svensk arbetsmarknad.


Presentation av förslag på samordningsmodell

I november var Jeanette Ohlsson, projektledare, Linda Nors, projektkoordinator, och Claes Gunnarsson, följeforskare, i projektets pilotkommun för att presentera ett förslag på en samordningsmodell som syftar till att förkorta etableringstiden och individens väg till egen försörjning. I vår går projektet in i ett nytt skede och vi kommer att implementera och sprida modellen till fler aktörer på så väl lokal som regional nivå.

– Vi ser fram emot en spännande vår!


Projektmedarbetare tillsammans med Rajia och Sara, längst fram i bild, från Ramböll.

Utvärdering av Ramböll

Projektet finansieras som känt av Asyl-, migrations- och integrationsfonden, och SV Örebro län, och i slutet av oktober fick vi besök av Rajia Addo och Sara Westerdahl från Ramböll Management Consulting.

Ramböll har fått i uppdrag att göra en halvtidsutvärdering av Asyl-, migrations- och integrationsfonden för att undersöka hur fonden och dess projekt fungerar.

– Det var ett givande möte med väldigt intressanta frågor. Rajia och Sara är väl insatta i fonden och i vårt projekt. De ställde bra frågor som vi tar med oss i det fortsatta arbetet, säger Jeanette Ohlsson, projektledare.


Arbetsmarknadskunskap

Under hösten och fram till årsskiftet har projektet haft förstärkning av Brittinger Örenius, delprojektledare.

Projektet har sett en efterfrågan av arbets-marknadskunskap för våra deltagare och under hösten har Brittinger bland annat tagit fram och genomfört ett studiecirkelmaterial för att öka deltagarnas kunskap och motivation.

Inspirerande föreläsning med Hareton Awadees Akob, VD på Cleverex Bemanning i Örebro – ingenting är omöjligt!

– Tillsammans gör vi mer –

Kristin, Jeanette och Magdalena
Verksamhetstorget på konferensen "Inkludera mera", ÖLIF/SISU
Möte med Länsstyrelsen i Örebro län

Vi arbetar för att bygga broar och samverka med andra aktörer. I november träffade Jeanette, projektledare, Kristin Roswall och Magdalena Åsgärde från ÖLIF/SISU (Örebro Läns Idrottsförbund och Idrottsutbildarna).

Magdalena är projektledare för ett nytt projekt med fokus på hälsa som vänder sig till kvinnor som väntar på asyl. De diskuterade ett eventuellt samarbete mellan projekten under 2018.

I höstas deltog vi på konferensen "Inkludera mera" som arrangera-des av ÖLIF/SISU. På schemat stod ett antal föreläsningar, bland annat talade Gillis Herlitz om "Mötet mellan människor och kulturer". Dagen avslutades med ett panelsamtal kring – Hur kan vi inkludera mera?

I anknytning till konferensen fanns ett "verksamhetstorg" där olika organisationer, föreningar och projekt delade med sig av sitt arbete – och knöt nya kontakter.

Länsstyrelsen i Örebro län arbetar precis som SV Örebro län och "Utveckling från dag ett" mycket med frågor som rör integration, etablering och asylsökande.

I november träffade Jeanette Ohlsson och Linda Nors, integrationssamordnarna Erika Teng och Anabel Falkenström från Länsstyrelsen i Örebro län. De diskuterade möjligheterna till ett eventuellt samarbete kring målgruppen asylsökande under 2018 .


– Vi gör inte skillnad. Det gör skillnad!


Utveckling från dag ett i media

Följ oss på Facebook!
Följ oss på Twitter!
sv.se/utvecklingfrandagett

Du får detta nyhetsbrev för att vi anser att du är viktig för oss, eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Klicka här om du vill avsluta din prenumeration.