Nyhetsbrev från Biogas Sydost. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Biogas Sydost nyhetsbrev nr 6 2017


Regional strategi och handlingsplan för biogas till fordon - resultat

År 2011 erhålls medel från EU-projektet och länsstyrelserna i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län för att ta fram en regional strategi och handlingsplan för biogas till fordon 2014 – 2017.
Strategin, som togs fram av Biogas Sydosts medlemmar tillsammans med länsstyrelserna, är väl förankrad hos såväl regionerna som kommunerna i sydost. Den har varit ett viktigt verktyg för den utveckling som skett inom biogasområdet. Produktionen av uppgraderad biogas har ökat från 10 till 78 GWh/år i regionen. Ytterligare 132 GWh är möjligt att realisera inom närtid bara vi kan hitta avsättning för den.
Bäst har vi lyckats med etablering av tankställen. De fem tankställen för biogas som fanns i regionen sedan tidigare har blivit 12 och ytterligare tre nya tankställen är på gång. Kollektivtrafikupphandlingar till fördel för biogas i både Växjö och Kalmar län har lett till att det nu även finns 6 bussdepåer i regionen. Sämst har det gått med att få personbilar och lätta gasfordon på marknaden. Problemet är visserligen inte regionalt utan gäller för hela landet och för både biogas- och elfordon. Idag finns ca 2 000 biogasbilar i regionen. Nya mål behövs för att den positiva utveckling som vi haft i regionen ska fortsätta.
Sammanfattning av arbetet och de uppnådda resultaten går att ladda ner här.


Biogasens roll i omställningen till förnybara drivmedel

Fedarene, föreningen europeiska energikontor, ordnade den 14 november ett webmöte inom ramen för H2020-projektet BiogasAction. I mötet deltog bl.a. kommissionären Antonio Tricas från DG Mobility and Transport. Han presenterade den del av regelverket som handlar om natur- och biogasens roll inom transporter och som ingår i ”Clean Enegy for all Europeans”-lagförslaget samt initiativet ”Europe on the Move”. Därefter fick den franska och svenska partnern i projektet presentera arbetet i sina respektive länder och regioner. Hannele Johansson höll i presentationen "Biomethane – Contributing to a fossil free transport sector in Sweden 2030". Alla presentationer kan ses här.


Kalmar och Kronobergs län vill fördubbla antalet biogasbilar på marknaden

Antalet gasbilar är i de flesta kommuner under 1 %, sett till den totala bilparken. Nybilsförsäljningen av gasbilar har nästan stagnerat, trots att över 50 % av konsumenterna säger att de överväger att köpa miljöbil ”nästa gång”. Den 8 december bjöd Mörbylånga kommun, More Biogas och Stefan Halldorf konsult till en diskussion om ett nytt informationsprojekt för att råda bot på situationen. Anledningen var att det nu finns möjlighet att söka stöd till ett sådant projekt från Klimatklivet.
Kronobergs län lämnade in en ansökan i senaste ansökningsomgången. I Jönköpings län finns ett tidigare informationsprojekt. Nu vill Kalmar län dra nytta av lärdomar från båda dessa län och samverka för att få ännu större genomslag i ett möjligt liknande informationsprojekt om biogas i Kalmar län.


Korv, bröd och miljöbilar

Bilkompani i Kalmar, som säljer flera gasbilsmärken såsom VW, Audi och Skoda, ordnade den 11 november en miljöfordonsdag för att erbjuda bilintresserad möjligheten att prata och provköra både el- och gasbilar. Kjell Axelsson höll ett föredrag om biogasens fördelar och alla besökare bjöds på korv och bröd.


Läkare tog pulsen på världens biogasutveckling

9 november arrangerades Energikontor Sydosts årliga energimässa Energiting Sydost i Ljungby. Läkaren Janne Rapp från Biogasakademin hur användandet och produktionen av biogas har brett ut sig globalt, då större städer runt om i världen har börjat ta efter biogasmodellen som många av våra kommuner i Sverige har arbetat med i flera år. Presentationerna från Energiting Sydost kan ses här


Kommande aktiviteter

Transportforum i Linköping den 10 – 11 januari

Från Biogas Sydost deltar Hannele Johansson och eventuellt en representant från Puregas Solutions som föreläsare med rubriken ”Flytande biogas till tunga fordon och industri”.

Se hela programmet här.

HBK – Hållbarhetskriterier för biogas - Stockholm 18 januari

Kl. 09.30 - 16.30 på Saturnus Konferens, arrangerat av Avfall Sverige.

Se program
Gå till mer information och anmälan

Metan och andra emissioner från biogasanläggningar - Göteborg 30 januari

Kl 10.00 -16.00 på RISE, Frans Perssons väg, arrangerat av Avfall Sverige.

Se program

Gå till mer information och anmälan

REGATEC 2018 - 5th International Conference on Renewable Energy Gas Technology

Den internationella konferensen REGATEC 2018 har ett tekniskt och industriellt fokus. Årets inriktning är mot framställning av biometan via mikrobiell och termokemisk omvandling av biomassa och avfall, Power-to-gas, samt förgasning för kraftvärmeproduktion.

 
Datum: 3-4 maj 2018
Plats: Toulouse, Frankrike

För mer information om konferensen gå in på regatec.org

Fler nyheter finns på www.biogassydost.se


God jul och gott nytt år!

facebook

biogassydost.se

Du får detta nyhetsbrev som medlem i Biogas Sydost eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.