Göteborg den 4 december 2017

Hej ##firstname##!

 

Hur skall vi bli attraktiva för nästa generation?

Ett av vår tids största problem är bristen på relevant arbetskraft. På kort sikt beror den på högkonjunkturen. Arbetsgivare slåss idag om de allt färre som söker nya jobb. På längre sikt handlar problemet snarare om vilka yrken som attraherar de unga.

 

McKinsey hävdar, i en dagsfärsk rapport, att unga prioriterar frihet, att få göra sådant som känns meningsfullt och att ha bra arbetskamrater. Hög lön och karriär värderas lägre. Ungdomarna vill känna sig sedda och inte, som de upplever sina föräldrar, bli anonyma kuggar i stora företagsmaskinerier. Få ungdomar tror att de kommer att bli rikare än sina föräldrar, vilket antyder att de redan börjat ställa in sig mentalt på den egna generationens logik.

 

Smart Maintenance erbjuder fria, variationsrika och ansvarsfulla arbetsuppgifter. Utvecklingen kommer att vara enorm vilket gynnar de som vill utvecklas.

 

Utmaningen är nu att kommunicera detta till dem som går i skolan. I samband med en worksshop i onsdags diskuterades detta. Den stora chansen att nå ungdomarna är via YouTube. En annan idé skulle kunna vara att skapa ett dataspel med inriktning mot Smart Maintenance. Rektorerna kan vara en bra kanal. Via dem når vi lärarna, som i sin tur träffar eleverna. Rektorerna når vi via deras konferenser. Sommarjobb och praktikplatser är viktiga. Studiebesök ger oss en chans till direktkommunikation. Föräldrar och kompisar spelar en stor roll. Hur vi våra unga anställda att tala väl om industrin i allmänhet och Smart Maintenance i synnerhet?

 

En av många utmaningar är att ungdomen väljer första gången (gymnasieutbildning) när de går i årskurs 9. Då är de bara 16 år. Nästa val görs när de läser på gymnasiet. Då är de fortfarande unga och omogna. Som i all kommunikation så gäller det att kommunicera på mottagarens nivå.

 

Dessa frågor, bland annat, hanteras inom Sustainability Circle av vårt nätverk Smart Maintenance Management. Nätverket träffas redan nu på torsdag på Valmet i Karlstad. Vi börjar redan kl 9. Om du inte redan anmält dig och vill vara med; kontakta anders.frid@sustaimabilitycircle.se när du läser detta.

 


Nätverksträff om säkerhet & hälsa

7 december i Karlstad

Den 7 december kommer arbetsgruppen, Smart Maintenance Management (fd Hälsa & säkerhet) att träffas på Valmet i Karlstad. Värd för dagen är Victoria Larsson, ansvarig för HSE inom hela Valmet koncernen, och Andreas Moberg, HSE-chef i Karlstad. Victoria och Andreas kommer att berätta om hur Valmet arbetar med säkerhet och hälsa på deras olika anläggningar och inom de branscher de är verksamma. Valmet lägger stor fokus på att bygga en stark säkerhetskultur inom organisationen. Målet är noll arbetsplatsolyckor. 

 


Kalendarium 2017/2018

Workshops/Nätverksaktiviteter

Smart Maintenance Technology

 • 22 januari - Värd Fortum i Stockholm
 • 24 april - Värd SSAB i Borlänge

 

Maintenance Excellence

(fd Nyttan Med Underhåll & Att Köpa Underhåll)

 • 25 januari - Värd Trafikverket i Stockholm
 • 7 februari - Värd Enerco och Sandvik i Sandviken
 • 22 maj - Värd Sandvik i Sandviken

 

Smart Maintenance Management

(fd Hälsa & Säkerhet)

 • 7 december - Värd Valmet i Karlstad
 • 27 februari - Värd BillerudKorsnäs i Gävle

 

Konferenser

På Sustainability Circle Meetings samlas vi kring konkreta case som visar hur långt Smart Maintenance kommit just nu. Konferensen är dessutom ett viktigt tillfälle för oss alla att nätverka med likasinnade.

Under 2017 och 2018 har vi följande datum att se fram emot:

 • Sustainability Circle Meeting: 14 december i Lund
 • Sustainability Circle Meeting: 8 maj i Göteborg

Referensgruppsmöte

En gång i månaden kallar vi nätverket till ett refensgruppsmöte där vi diskuterar aktuella frågeställningar. Datum och teman för kommande möten är:

 • 15 december: Ledarskap för social hållbarhet inom Smart Maintenance
 • 12 januari: Hur kan Smart Maintenance växa snabbar?
 • 16 mars: Relationen mellan säljare och brukare i underhåll
 • 13 april: Rekrytering och kompetensförsörjning inom Smart Maintenance
 • 18 maj: Behovet av utbildning

Medlemmar


linkedinfacebookyoutube