Sidhuvud månadens nyhetsbrev

Kortfattad information inom kartområdet. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Kartnytt nr 4, 2017


Hej kartvänner! 

Här kommer en uppdatering om senaste nytt inom kartområdet i svensk orientering. Två av nyheterna är information om kartkonventet och ny uppdaterad kartkontroll.

Bilden ovan är från kartritningskursen i Forsa månadsskiftet september-oktober.


Niklas Wrane, arrangemangsutveckling, inkl. kartfrågor
niklas.wrane@orientering.se

Kartgruppen,
kartsupport@orientering.se


Nytt datum för kartkonventet - anmälan öppnad

Kartkonventet 2018 hålls på Quality Hotel Nacka, Stockholm, och är öppet för alla.

När det gäller datum är det ofta ett avancerat pusslande. Till slut har vi landat i att behöva tidigarelägga en vecka. Det betyder att det tidigare planerade datumet 3-4 februari istället blir 27-28 januari. Även om det tidigare datumet var preliminärt, beklagar vi den sena ändringen och hoppas att så många som möjligt ändå kan vara med.

Här är några av de planerade programpunkterna:

  • Nya kartnormen i praktiken – erfarenhetsutbyte och diskussioner
  • Nya sprintnormen – diskussioner kring remissutgåvan och Sveriges svar
  • Ny instruktion för tryckning och färghantering
  • Tekniska hjälpmedel vid fältarbete – erfarenhetsutbyte och diskussioner

På samma hotell som konventet hålls samma helg en utbildning för arrangörer av tävlingar inom nivå 1, men programmen är separerade från varandra.

Inbjudan till kartkonventet är ute och anmälan öppnad.

Välkomna!

Läs mer 


Ny uppdaterad process för kartkontroll till 2018

I arbetet för kartor med högre läsbarhet har processen för kartkontroll i svensk orientering utvecklats ytterligare till 2018. Det har gjorts i samråd med kartritare och kartkontrollanter.

Läs mer


IOF tar efter svenska modellen för kartkontroll

IOF tar efter den svenska modellen för kartkontroll, bland annat med en teknisk kontroll av att kartan håller sig till kartnormens tillåtna symbolstorlekar och minimimått för ytor. Beslut är taget och modellen införs på alla internationella värdetävlingar från och med 2018.

Läs mer 

Övrigt nytt från IOF

  • En reviderad sprintnorm kommer att skickas ut på remiss till nationella förbunden innan jul.
  • Arbetet med den nya instruktionen för tryckning och färgmodeller pågår. Den innebär att PMS-tryck inte länge kommer att förespråkas och att övertyckskravet för kartbilden förvinner (enbart övertryck för banpåtrycket blir kvar).

Nästa certifiering av färgutskrivare

Under vintern har IOF ambitionen att ta fram nya direktiv för färghantering, samt ett nytt offsettryckt PrintTech-blad att kalibrera din egen skrivare mot. Därför är tidpunkt för att skicka in ansökan med kartor för nästa certifiering satt till senast 1 juni 2018. Mer information kommer så snart de nya direktiven finns på plats.

Den certifiering du redan har gäller alltså även våren 2018.  Godkännandemärken för 2018 finns nu för nedladdning på hemsidan, klicka här!

Vid behov av certifiering inför vårsäsongen skickas ansökan in senast 1 februari 2018.

Mer generell information om certifieringen finns här.


Fyra inkomna kartmotioner - skalan engagerar

Kartskalan är en fråga som engagerar. Precis som till förbundsmötet 2016 har det även den här gången inkommit fyra motioner som rör kartskalan. Det är motionerna 2, 3, 5 och 6 som hittas här:

Motioner till förbundsmötet 2018

Som nämndes i förra numret av Kartnytt har SOFT en långsiktig ambition om att svensk orientering ska kunna erbjuda läsbara kartor åt alla, men under förutsättning att kartorna fortfarande följer den internationella kartnormen. Förslaget är att tillsätta en utredning. 

I sina yttranden över motionerna till förbundsmötet 2016 påpekade styrelsen, med hjälp av kartgruppen, att man såg ett antal potentiella risker med införandet av en större kartskala. En utredning skulle kunna ge svar på om det finns belägg för dessa befarade risker. 

Hjälp med exempel önskas!

Nu vädjar vi att få in kartexempel från genomförda tävlingar:

  • Exempel där 1:7 500 redan provats i yngre klasser än D/H60 och där större sprintskala än 1:4 000 provats (oavsett klass).
  • Exempel där 1:10 000 använts i yngre klasser än D/H60, dvs enligt befintligt regelverk, men där 1:7 500 hade kunnat användas rakt av med avseende på pappersstorlek, eller med enkla justeringar av banan.

Ju fler exempel vi får in, desto bättre förberedda kan vi vara till förbundsmötet. Skicka exemplen till kartsupport@orientering.se, antingen själva kartorna som bifogade filer till ett mejl, eller så en länk till kartorna.


Mindre uppdatering av söktjänsten Hitta orientering

I SOFT:s nya satsning på bredd och motion har mycket fokus sedan början av året legat på nya hittaut-plattformen som är en del av nya Orientering.se. När den nu börjat sätta sig har även utveckling lagts på sökfunktionen Hitta orientering som också tillhör Orientering.se. Bland annat går det nu att filtrera på tävlingar, aktiviteter och orienteringskartor i bakgrundskartan, samt på ett enklare sätt söka på datum. Prova gärna!

Hitta orientering hämtar data från EventorNaturpasset.se, Motionsorientering.se och Omaps, svensk orienterings kartdatabas. Om det är något som inte stämmer för din klubb eller era arrangemang, kontrollera först källan och hör av dig till oss annars.

Hitta orientering 

Hittaut

Orientering.se  


Över 1100 kartor i Omaps - svensk orienterings kartdatabas

Antalet orienteringskartor i Omaps ökar stadigt. I början av året fanns det 700 kartor - nu finns det över 1100.

Kartorna i Omaps används av flera externa tjänster, bland annat Livelox och sökfunktionen Hitta orientering på Orientering.se.

Den utveckling av distriktsvis listvy som tidigare nämnts har fått vänta på sig, men vi hoppas den kan bli verklighet under vintern. Det är också meningen att det blir en koppling av kartorna till Eventor så att deltagare inför en tävling kan se vilka gamla kartor som finns i eller i närheten av tävlingsområdet.

Har inte din klubb laddat upp era kartor är det alltså hög tid att göra det.

Besök Omaps

Lyckad kurs i kartritning

Helgen 30/9-1/10 genomförde SOFT en grundkurs i kartritning i Forsa i Hälsingland. Kursledare var Jerker Boman och Kalle Engblom.

Antalet deltagare var 24 stycken i varierande åldrar med den yngsta född på 2000-talet.

Nytt tillfälle diskuteras att bli av i Västergötland i mars 2018. Håll utkik på SOFT:s hemsida för mer information!


Ny kurs i kartkontroll

Diskussion pågår fortfarande om ny kurs i kartkontroll, nu även med den tekniska kontrollen inkluderad. Nästa kurs planeras att bli i Stockholm under mars eller april 2018.

Håll dig uppdaterad på SOFT:s hemsida för mer information!


Du får detta mejl eftersom du har ett uppdrag inom kartområdet i svensk orientering, alternativt att du anmält intresse om att få e-post om kartnyheter.

Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.


Svenska Orienteringsförbundet. Heliosgatan 3, 120 30 Stockholm
Telefon: 010-4765360. E-post: info@orientering.se. Hemsida: www.svenskorientering.se