Nytt från interreg-projektet Gränsöverskridande besöksförvaltning för Fulufjällets nationalparker. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev #4 - Fulufjällsprojektet


Hei nyhetsabonnenter!

Vi er allerede over halvveis i prosjektet. Planen er at besøksstrategien med tilhørende tiltaks- og kommunikasjonsplan skal være utarbeidet og sluttført i desember 2018. I oktober var vi blant annet på kunnskapsseminaret i Idre, og vi har arbeidet med å finne et felles budskap for Fulufjellets nasjonalparker. Mer om dette kommer på dialoggruppemøtet 5. desember.


Kunskapsseminarium i Idre

Den 3-4 oktober samlades vi i Idre för få veta mer om naturturism och besökstrender. Totalt kom ett sjuttiotal aktörer från myndigheter, kommuner, näringsliv och intresseorganisationer för att lyssna och diskutera. Bakom arrangemanget stod Naturvårdsverkets forskningssatsning "Storslagen fjällmiljö", SITE Destination och Fulufjällsprojektet.  

Anteckningar och presentationer hittar du på Storslagen fjällmiljös webbplats.


Dialoggruppsmöte 5 december

I höst har vi arbetet en del med vad ett gemensamt kännetecken för Fulufjällets nationalparker skulle kunna bestå av. Nu behöver vi hjälp.

Den 5 december har vi dialoggruppsmöte i Sörsjön, Malung-Sälens kommun. Fokus för seminariet blir att hitta ett gemensamt budskap för Fulufjället. Via text och/eller bilder som kan användas i nationalparkinformationen och marknadsföringen av nationalparkerna. 

Vi har med oss professor Ioanna Farsari som arbetar med turismforskning vid Högskolan Dalarna och har efarenhet av budskapsplattformar.

Vi kommer också att kort prata om mål och strategier med projektet. Vill du vara med? Anmäl dig till Jakob Ebner 010-225 03 72.


Flera nya fornfynd på Fulufjället

På kunskapsseminariet i Idre fick vi höra om sommarens kulturminnesinventeringar på Fulufjället. Från att ha haft sex registerade fornlämningar finns nu hela 240 nyregistreringar. Det är allt från stenåldersgravar och jaktplatser till modernare lämningar som bleckade träd och rester från fäbodliv.   

Flera av platserna kan utvecklas till nya intressanta besöksmål. Till exempel lättillgängliga objekt vid naturum och den gamla fäboden vid Skärvallen (på bilden), till mer avlägsna platser som Tangsjöarna där det finns tätt med fynd från olika tidsperioder.

Läs hela rapporten här:

www.lansstyrelsen.se/Dalarna/Sv/publikationer/rapporter-2017/Pages/Kulturmiljo-Fulufjallet.aspx


Dalasvar AB tar över vid Rösjöstugorna

Det blir Dalasvar AB med entreprenören Tommy Lönnebacke som får uppdraget att driva Rösjöstugorna på Fulufjället. Han driver onlinemagasinen kajakfiskemagasinet.se samt kayakfish.eu och har tidigare varit VD för Saxenborgs pensionat och konferens. Han är också fisketillsyningsman.

Dalasvar AB kommer att sköta bokning med mera. Tommy kommer själv att vara på plats i Rösjöarna och sköta det praktiska. Om ekonomin tillåter kommer han att ta in extrahjälp.

Nu jobbas det för fullt för att verksamheten ska kunna starta till vintern. Läs mer på webbplatsen www.rosjostugorna.se och facebook.com/Rosjostugorna


Tillgänglighetsanpassad vandringsled färdigbyggd

Nu är den barnvagns- och rullstolsanpassade rundslingan med utgångspunkt från naturum Fulufjället färdigställd. Slingan är två kilomter lång och har en tillgängliggjord rastplats med grill och vindskydd när du kommer halvvägs.

 


Om projektet

Projektet Gränsöverskridande besöksförvaltning för Fulufjällets nationalparker är ett samarbetsprojekt mellan nationalparksförvaltningarna för Fulufjället i Sverige och Norge. Målet är att utforma en gemensam plattform för besöksförvaltningen för hela Fulufjället.

Läs mer på lansstyrelsen.se/dalarna/fulufjallsprojektet.

#Fulufjällsprojektet

Kontakt: leif.helldal@lansstyrelsen.se

facebookhomepage

Du får detta nyhetsbrev eftersom du har fått ett utskick om att vara med i vår referensgrupp, eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.