Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Prenumerera? Klicka här. Tipsa en vän? Klicka här


Nyhetsbrev november 2017

Redaktör:
Sofie Drake

Ansvarig utgivare:
Srinivas Uppugunduri

Webbadress:
www.cancercentrum.se/sydost


Missa inte

Skriv in din e-postadress och få de senaste nationella nyheterna direkt i mejlen från Mynewsdesk.

Vill du ha nyheter oftare?

Gå in här och prenumerera på nyheter från cancercentrum.se


På gång

23 november 2017

Öppet hus på Biobanksfaciliteten

Tid: 14.00-16.00 Lokal:Ingång 50 (Hugo Theorells torg), plan 10. Rundvandring i Stora Fryshotellet.

  

25-26 januari 2018

Nationell konferens om funktionella besvär efter cancer i bäckenet


Tid 25-26 januari 2018
Lokal: Jubileumsaulan, MFC, Skånes Universitetssjukhus, Jan Waldenströms gata 1, Malmö

Läs mer och anmäl här

 

 

Se vad mer som är på gång i kalendern »


Stark förbättring av väntetiderna

- Vi ser en stark förbättring av andelen patienter som får behandling inom 4 veckor från 22 % 2015 till 32 % 2017. Det är också glädjande att notera att andelen patienter som fått vänta längre än 8 veckor på behandlingsstart stadigt har minskat. För Kolorektal- och bröstcancerpatienter får nu över 90 % behandling inom 8 veckor.  

Det säger Srinivas Uppugunduri, verksamhetschef på RCC Sydöst när resultatredosvisningen publicerades den 16 november.

Nytt för denna resultatredovisning är också den regionala SVF-rapporten som visar väntetider och patienterna upplevelser av vården i ett standardiserat vårdförlopp (SVF). 


Infrastruktur för forskning temat för nya projekt

- Vi är glada att Sjöbergsstiftelsen tagit det här initiativet, både vad gäller precisionsmedicinsk forskning och forskningsinfrastruktur, säger Lena Thunell, föreståndare för Linköpings biobanksfacilitet.

För sydöstra sjukvårdsregionen omfattar projektet omkring 1 miljon kronor och involverar Linköpings universitetssjukhus, Linköpings universitet (LiU) samt RCC Sydöst.

Läs hela artikeln här.


Digital vårdplan har utvärderats

Nu har den digitala Min vårdplan utvärderats av 1177. Tre pilotptojekt genomförs i Sverige, varav två i Sydöst, där tio bröstcancerpatienter och tolv prostatacancerpatienter från sydöst medverkar. Utvärderingen har skett med hjälp av enkäter och semi-strukturerade intervjuer,

och visar att både personal och patienter är övervägande positiva. Det finns dock utrymme för förbättringar av funktioner innan det kan breddinföras. Under december kommer beslut om eventuellt breddinförande att tas av RCC i samverkan.


Kortfilmer om cancerrehabilitering framtagna

Nu finns två korta filmer från Temadagen om cancerrehabilitering den 12 okt i Nässjö.

I den första filmen berättar Gunnar Eckerdal om det nya nationella vårdprogrammet. Se filmen här.

I den andra filmen berättar Björn Ohlsson och Monica Olsson om distresstermometern. Se filmen här.


Dubbelt så många SVF-patienter i år

Arbetet med kortare väntetider uppmärksammades när RCC i samverkan publicerade ny statistik. Över 100 000 patienter har utretts enligt SVF sedan starten och nära 90 procent av dem är nöjda. 


Webbutbildningspaket framtaget för gynekologisk cellprovtagning

Utbildningen baseras på det nationella vårdprogrammet för cervixcancerprevention och är framtagen av RCC Samverkan i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting.

Gå till webbutbildningen


Nya och reviderade vårdprogram på remiss på cancercentrum.se

Nu är ett nytt vårdprogram för livmoderhalscancer och vaginalcancer publicerat.

Läs och ladda ner vårdprogrammet

Ett antal reviderade vårdprogram är också ute på remiss.

Remissrunda 1

  • Aggressiva B-cellslymfom
  • Lungcancer
  • Malignt melanom
  • Mantelcellslymfom
  • Tumörer i hjärna och ryggmärg

Remissrunda 2

  • Myelom
  • Kronisk lymfatisk leukemi

Läs mer här


Bli prenumerant på RCC Sydösts nyhetsbrev här

Följ utvecklingen på webben www.cancercentrum.se/sydost
och gör oss gärna till favorit!