GR Utbildning Läromedel Nyhetsbrev november

GR Utbildning Läromedel
Lärmiljö

Hur arbetar vi tillsammans med digitaliseringens möjligheter? Vad kan digital kompetens innebära? Vad lyfter den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet (förskola-skola)?

Varmt välkomna att kontakta GR Lärmiljö, www.grkom.se/larmiljo. Vi skräddarsyr processtöd för förskola- skola och utgår från just er verksamhet. Hur kan vi arbeta med digitalt berättande, filmskapande och Medie- och informationskunnighet (MIK), analog och digital programmering samt skapande verksamhet tillsammans med barn och elever? Att lära av och med varandra

Fastighetslabb

Lärarhandledning inför besöket på nyöppnade Framtidens Fastighetslabb

Framtidens Fastighetslabb i Göteborg har öppnat. Ett besök i labbet ger eleverna möjlighet att på kreativa sätt lösa olika situationer tillsammans med sina klasskamrater. GR Läromedel Lärmiljö och GR Skola Arbetsliv har tagit fram en lärarhandledning som ska stötta pedagoger i arbetet med att förbereda eleverna för ett studiebesök på Framtidens Fastighetslabb. Ta del av lärarhandledningen här. Boka in ett besök med klassen här.

Tack!

Stort tack…

…för stort intresse av att medverka i vår referensgrupp för film och media. Vi återkommer inom kort med mer information till de som har anmält sig!
Hälsar vänligen GR Utbildning Läromedel

Programmera mera 2.0

Programmera mera 2.0

Hur styrs sociala medier av programmering och vad händer egentligen när vi söker på webben? UR:s nya TV-program med tillhörande lektionstips ger svar på dessa frågor. Programledare: Karin Nygårds. 
Se serien


Läromedelsutställning

Läromedelsutställning

Välkommen till GR Utbildnings utställning!

Välkommen till GR där man finner tryckta, digitala och taktila läromedel från förskola till vuxenutbildning. Återstående teman är:
V.47-48 Framtidens lärmiljöer
V.49-51 SO-ämnen
V.47-51 3D och proGRammering
Läs mer på www.grkom.se/laromedelsutstallning

Pedagogiskt Café

Pedagogiskt Café

Hur kan man inreda och möblera för en mer inspirerande och inkluderande skola?

Vi är alla individer med olika lärstilar och behov, så därför behöver också den fysiska lärmiljön på skolan vara formbar och kunna anpassas till olika personligheter/aktiviteter. Johan Sandberg visar och berättar om olika Lärmiljökoncept. Läs mer och anmäl dig.


Filmer att strömma

UPPTÄCK SVERIGE - GÖTALAND

UPPTÄCK SVERIGE - GÖTALAND

UPPTÄCK SVERIGE - GÖTALAND är en översiktsfilm som berättar om historia, levnadsvillkor, natur och näringar i Götaland. I filmserien finns också om Svealand och Norrland.
Från 7 år, 22 min Logga in och se filmen

Legenden om Longwood

Legenden om Longwood

Mickey, hennes bror och mamma lämnar New York för den irländska landsbygden. Kulturchocken är total och Mickey vill tillbaka. Men när Mickeys hästintresse leder henne till ett slott där hon får höra om Longwood förändras allt. Från 10 år, 100 min Logga in och se filmen

Barnkonventionen - Imraan räddas från barnarbete

Stay

Den holländska filmen ”Stay” är en roadmovie om bästisarna Lieke och Milad och det äventyr som tar sin början när Milad och hans iranska familj hotas av utvisning. Filmen belyser vikten av empati och som visar att alla kan påverka och göra skillnad.  Från 10 år, 15 min Logga in och se filmen

GR Läromedel uppdaterar kontinuerligt sitt utbud av fakta- och spelfilmer för förskolans och skolans alla målgrupper. Se fler av våra inköpta nyheter här

Filmer
Programmering

MIK

Nyanlända


Greveholm

Topplista julfilmer 2016

Nytt från UR

Den heliga natten

Den heliga natten
Upp till 5 år

Läsa med

Läsa med
Från 6 år

Så funkar Sverige

Så funkar Sverige
Från 10 år

Orka plugga

Orka plugga
Från 13 år

Barn som sexuell handelsvara

Programmera mera – Lärarfortbildning

Tips till kalendern

MIK-dag

Regional MIK-dag

Den 28 november är det dags för en regional MIK-dag på Göteborgs Universitet. Temat är MIK, journalistik och demokrati. Brit Stakston, Mats Ekström och Filmpedagogerna m.fl. medverkar. 
Läs mer

MIK-dagen 2018

MIK-dagen 2018

Art is the container for free thinking – det är temat för årets stora heldagskonferens om medie- och informationskunnighet, MIK-dagen. Tisdagen den 30 januari 2018 på Biograf Bergakungen i Göteborg. 
Läs mer

Familjedaghemskonferens

Familjedaghemskonferens

I arrangemang av GR Utbildning för 19:e året i rad, en mycket uppskattad konferens för dagbarnvårdare och chefer. I år med Bo Hejlskov Elvén, Susanna Anderstaf och Leif Strandberg.
Läs mer

Pedagogiskt Centrum

Utbildningar och konferenser

Pedagogiskt Centrums utbud av utbildningar och konferenser på GR Utbildning riktar sig till all pedagogisk personal, inom alla skolformer. Utbildningarna berör en mängd frågor inom pedagogik och skolutveckling. 
Läs mer

Läromedelsmässa 2018

Läromedelsmässan 2018

Du har väl bokat in nästa års Läromedelsmässa då vi firar 10 år på Eriksberg, 24-25 april 2018. Mer information kommer på www.grlaromedelsmassa.se.


Övriga nyheter

Svenska ungdomar har goda kunskaper om demokrati – i Göteborgsregionen finns lång erfarenhet av demokratiarbete i skolan

Svenska ungdomar har goda kunskaper om demokrati. Det visar ICCS – en färsk studie som gjorts bland elever i årskurs 8. I Göteborgsregionen finns lång erfarenhet av demokratiarbete i skolan. Läs mer om bland annat Lerums satsningar på att låta sina gymnasieelever träffa kommunpolitiker genom Demokratitorg här


GR Läromedel Facebook

GR Läromedel Instagram

GR Läromedel Twitter

 Ansvarig utgivare: Johan Borvén  Kontakta redaktör

 GR Utbildning Läromedel, Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg
Tfn 031-335 50 53 l laromedel@grkom.se www.grkom.se/laromedel

Ale | Alingsås | Göteborg | Härryda | Kungsbacka l Kungälv | Lerum | Lilla Edet | Mölndal | Partille l Stenungsund | Tjörn | Öckerö | +Falkenberg | +Varberg


Du får detta nyhetsbrev eftersom du använder GR Utbildnings tjänster, deltagit i dess aktiviteter.

Vill du avsluta din prenumeration, klicka här.