NSPH Nyhetsbrev Nr 9 2017. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev nr 9 - torsdagen den 16 november 2017

Fullt hus på inspirationsdagen om fysisk hälsa

På World Mental Health Day bjöd vi in till ett samtal om motivation, motion och metabolisk risk. Britt-Marie Wahlund med egen erfarenhet av psykisk ohälsa berättade hur hon hittade sitt sätt att bli mer fysiskt aktiv. Annat på agendan var smarta matlagningsappar, hur träning kan bli en brygga för att häva sig ur depression och psykospatienter som leder träningspassen på mottagningen.  Läs mer >>


UPPROP: Hög tid att prioritera den fysiska hälsan

I en debattartikel uppmärksammar NSPH och Hjärnkoll att den fysiska hälsan hos personer med psykisk ohälsa ofta är sämre. Dåligt stöd för hälsosammare levnadsvanor samt samordningsbrister mellan psykiatrin, övrig sjukvård och kommunens verksamhet bidrar till att personer med psykisk ohälsa riskerar ett väsentligt kortare liv än övriga medborgare.  Läs mer >>


Suicide Zero lär oss att "våga fråga"

NSPH och Hjärnkoll har gått utbildningen "Våga fråga" – en suicidpreventivinriktad utbildning om hur vi alla som medmänniskor kan bidra till att rädda liv. En förmiddag med intressanta tankar och kloka insikter om ett livsviktigt ämne. Suicide Zeros generalsekreterare Alfred Skogberg vill peppa oss alla att vara artigt påträngande mot våra medmänniskor – det kan rädda liv.
Läs mer om utbildningen >>


Stockholm stad satsar på peer support

Glädjen är stor sedan Stockholm stad kom med beskedet att de satsar 4 miljoner kronor extra i budgeten nästa år på att få fram fler peer supportrar.
- Att få stöd av en person som förstår vad man går igenom och som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa kan vara avgörande för en människas rehabilitering, säger socialborgarrådet Åsa Lindhagen (MP).  Läs mer>>


NSPH:s manifestation utanför riksdagen

Med ballonger, gospelkör och slagverk genomförde Anhörigprojektet den 10/10 sin manifestation för bättre anhörigstöd - inom kampanjen "Vem hjälper den som hjälper" och överlämnade över 5 000 underskrifter till Sanna Fransson, planeringsansvarig hos socialminister Strandhäll (höger i bild). Med sig fick hon ett antal konkreta punkter på hur stödet för anhöriga till personer med psykisk ohälsa kan förbättras.  Läs mer >>

DEBATT: Anhöriga sviks av samhället

Läs vår debattartikel i Aftonbladet om utsattheten hos anhöriga till personer med psykisk sjukdom. Framförallt mödrar, fruar, systrar och andra kvinnliga anhöriga tvingas ta på sig rollen som vård- och stödsamordnare när vården brister. Inlägget undetecknades av Ingrid Lindholm från NSPH samt Alexandra Charles, ordförande för 1,6-miljonersklubben och Martin Schalling från Psykiatrifonden.  Läs mer >


Växa och må bra: Ungdomsredaktionen i full fart

En redaktionsgrupp har bildats inom Växa och må bra-projektet, beståendes av ungdomar i åldern 13-18 år som träffas ett par gånger i månaden. De diskuterar och planerar, skriver, fotograferar och filmar – och bidrar därmed på ett värdefullt sätt med sina perspektiv till projektets arbete via sina texter, bilder och filmer.
Läs mer >>


Kunskapslyft om äldres psykiska ohälsa behövs

Okunskapen om äldres psykiska mående behöver motverkas med hjälp av uppdaterad fortbildning, inkluderande brukarråd, förbättrat anhörigstöd, specialanpassade tekniklösningar och utbildade chefer. Det anser NSPH i sitt yttrande över äldrevårdsremissen ”Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer" som utredaren Susanne Rolfner Suvanto tagit fram.  Läs mer >>


Bengt hoppas nå ut till äldre med psykisk ohälsa

Bengt Vestling – en av Hjärnkolls utbildade äldreambassadörer – berättar i vår podd om sina kommande uppdrag där han ska föreläsa för äldre personer om psykisk ohälsa. Behovet är stort då många seniorer lever med oupptäckta diagnoser och får otillräckligt stöd. 
-Det känns jättespännande. Och viktigt – i genomsnitt förekommer det ett självmord om dagen bland äldre med psykisk ohälsa. Många har depressioner som inte upptäcks och behandlas, säger Bengt Vestling. 
Läs mer >>


Enkät om tvångsvård - svara i november

RSMH och Civil Rights Defenders Sverige vill gärna att du som har erfarenhet av tvångsvård inom ungdomsvård, rättspsykiatri, psykiatri eller missbruksvård de senaste fem åren fyller i deras årliga enkät. Enkäten är anonym, finns på flera språk och går att besvara via telefon. Resultatet kommer summeras och spridas med ambitionen att göra tvångsvården bättre och mer patientorienterad.  Läs mer>>


facebooktwitterhomepage

Välkommen till NSPH:s nyhetsbrev, som håller dig uppdaterad om NSPH:s verksamhet och viktiga händelser och relevanta nyheter ur ett patient-, brukar- och anhörigperspektiv. Vi arbetar för att öka inflytandet på psykiatriområdet för våra organisationer och för de människor vi företräder.

Nyhetstips: mejla till lisa.ringstrom@nsph.se


Avregistrera din prenumeration, klicka här.  Kontakta NSPH info@nsph.se