Nyhetsbrev med senaste nytt om Studie- och yrkesvägledning. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Tremedia e-nytt

Datum 2017-11-08

Riksväljaren 2017

Ta en minut och snabbtitta i Riksväljaren >>

Alla som beställt Riksväljaren ska nu ha fått den levererad.

Har du inte beställt ännu så gör det nu medans den fortfarande finns i lager. 

Riksväljaren innehåller information om:
Riksrekryterande utbildningar, Fristående gymnasieskolor, International Baccalaureate, Spetsutbildningarna, Estetiska spetsutbildningar, Idrottsgymnasier - RIG + NIU

Du kan fortfarande beställa Riksväljaren
Vi levererar inom en vecka. Mejla din beställning till order@tremedia.se eller beställ i webbutiken >>

Läs mer om Riksväljaren >>


”Karriärvägledning handlar om att hjälpa människor att lära om sig själva”

I vägledande samtal är det viktigt att ta sig tid att skapa kontakt och att försöka möta den man hjälper på ett jämlikt plan. Först då kan man börja fundera på nya möjligheter. Det säger Christer Langström, när han berättar om sin avhandling. Då kan det han kallar den positiva lärprocessen ta vid. Avhandlingen har titeln Lärande i professionellt samtalsstöd, och bygger på en studie av vuxna som deltar i två kommunala arbetsmarknadsprojekt, och deras upplevelser av karriärcoachning och karriärvägledning.

Läs mer på edu.su.se

Läs avhandlingen – Lärande i professionellt samtalsstöd: Villkor för vuxna arbetssökandes karriärprocesser


Ändring i skollagen – rätt att fortsätta på introduktionsprogram efter flytt

Från och med 1 november 2017 ändras 17 kap. 15 § skollagen så att det blir tydligare vilken rätt en elev har att gå klart en utbildning på introduktionsprogram efter att eleven flyttat till en annan kommun.

Läs mer på skolverket.se


Här är de populäraste YH-utbildningarna

Yrkeshögskoleutbildningarna till vårdadministratör och tandsköterska är de som attraherar flest sökande. ”Det är roligt att många är intresserade av att gå utbildningar till efterfrågade yrken. En av anledningarna kan vara att nästan 100 procent av de examinerade får arbete efter examen”, säger omvärldsanalytikern Linda Wiklund på Myndigheten för yrkeshögskolan.

Läs mer på myh.se


Stort intresse för matchning inom folkbildningen

Genom matchningsinsatser ska unga som varken arbetar eller studerar få hjälp att etablera sig på arbetsmarknaden. Nu har 19 ansökningar från studieförbund och folkhögskolor inkommit till Folkbildningsrådet för matchningsprojekt som ska bedrivas under 2018.

Läs mer på folkbildningsradet.se


Bristande självförtroende ger könstypiska val

Tjejers bristande tro på sin kompetens bidrar till att de gör könstypiska studieval, visar ny forskning. För killar finns inte alls det mönstret.

Läs mer på lararnastidning.se


CSN förbereder införande av statligt körkortslån

Från och med september 2018 ska vissa arbetslösa kunna ansöka om lån från CSN för att kunna ta körkort. Det är en del i regeringens satsning på att minska arbetslösheten.

Läs mer på csn.se


Permanentad Jobbcirkus gav henne årets vägledarpris

Camilla Andersson, studie- och yrkesvägledare i Eskilstuna, har tilldelats Årets vägledarpris för sitt arbete med Jobbcirkus som nu permanentas.

- Det känns häftigt och ett bevis på att vi gjort något riktigt bra, säger hon.

Läs mer på ekuriren.se


Engelskan problem för många yrkeselever

Regeringen vill utöka yrkesprogrammen så att de ger högskolebehörighet. Då behövs mer engelska och svenska. Ämnen där många elever i dag får underkänt.

Intresset för yrkesprogrammen har sjunkit under flera år. Därför föreslår nu regeringen att yrkesprogrammen utökas med 200 eller 300 gymnasiepoäng så att eleverna får grundläggande högskolebehörighet – utan att behöva välja bort yrkeskurser.

För att få högskolebehörighet måste eleverna på de flesta yrkesprogram läsa två extra kurser i svenska och en i engelska. Samtidigt visar en ny undersökning från Skolverket att engelska är ett ämne som många yrkeselever har svårt med. Av de elever som saknar bara några få kurser för att få examen har var fjärde underkänt i Engelska 5.

Bland de elever som saknade några få kurser för att få examen hade så här
stor andel underkänt betyg i Engelska 5. Redovisat per yrkesprogram,
läsåret 2015/2016 Källa: Skolverket

Lär mer på tidningengymnasiet.se


Öka kunskapen om övergångar mellan särskolans samtliga skolformer

Skolverket bjuder in till konferens 7-8 december
Syftet med konferensen är att stärka kunskapen om övergångar mellan de olika skolformerna. Dagarna innehåller även föreläsningar, lärande exempel och utbyte av erfarenheter. Skolverket bekostar vid behov resa och uppehälle.

Målgrupp är studie- och yrkesvägledare inom särskolan.

Sista anmälningsdatum: 19 november

Läs mer om anmälan på skolverket.se


Skolverkets kurser om studie- och yrkesvägledning

Nu kan skolpersonal anmäla sig till Skolverkets kurser om studie- och yrkesvägledning som startar VT 2018. Kurserna riktar sig till studie- och yrkesvägledare, lärare, rektorer m. fl.  Sista anmälningsdag anges vid varje kursbeskrivning.

Läs mer om kursutbud och anmälan på skolverket.se


Följ oss gärna på Facebook!

facebook

Tremedias e-nytt skickas ut oregelbundet.
© Tremedia i Borås AB 2017

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.