Göteborg den 13 november 2017

Hej ##firstname##!

 

Smart Start

Introduktion till Smart Maintenance

Vi har nu etablerat visionen om och konceptet för Smart Maintenance. Nu behövs konkreta verktyg för att komma igång med arbetet. Därför har vi tagit fram en utbildning som syftar till att förverkliga en smart industri genom ett smart underhåll. Smart Start heter utbildningen. Den är på två dagar och ger som den säger en smart start. 

Världen digitaliseras. Digital teknik tar över styrningen av den analoga tekniken från oss människor. Yrkesroller, organisationer och processer men också affärsmodeller och juridiken kommer att förändras, ofta i grunden.


Näringsliv, politik och vetenskap är överens om att Sverige skall ligga längst fram i denna utveckling. Vi behöver en Smart Industri. De är bara så vi kan värna svensk konkurrenskraft och överleva som företag.


Det extremt stora teknikberoende som detta innebär ställer stora krav på att tekniken alltid fungerar. Det är bara så en hållbar utveckling är möjlig. Därför arbetar vi mot en nollvision avseende funktionella fel.

 

Ansvaret för nollvisionens förverkligande ligger på Smart Maintenance.


Smart Maintenance arbetar prediktivt och preskriptivt. Fel skall upptäckas i god tid innan de orsakar haverier. Och, felorsakerna skall elimineras, om möjligt för alltid. 

 

Utbildningen Smart Start hjälper till att identifiera och på sikt realisera den stora och outnyttjade potential som ryms inom begreppet Smart Maintenance. Under två dagar diskuterar vi hur framtidens underhåll kommer att utvecklas.

 

Vi kommer gärna även till er! Mejla oss på info@sustainabilitycircle.se för mer infomation. 

Kursens upplägg

DAG 1

 • Introduktion om hållbar utveckling och industriell hållbarhet
 • Digitaliseringens 31 scenarier. Så kommer ditt företag att förändras de kommande decennierna.


DAG 2

 • Vad är Smart Maintenance?
 • Smart Maintenance Technology
 • Smart Maintenance Management
 • Smart Maintenance Analysis
 • Hur går vi vidare? Diskussion om tänkbara pilotprojekt

 


Den 14/12 vill vi väldigt gärna se dig på Sigma Connectivitys laboratorium i Lund.

Under förmiddagen kommer vi, med hjälp av experter från Sigma, att diskutera digital teknik i allmänhet och sensorer och beslutsstödssystem i synnerhet.

Under eftermiddagen skall vi diskutera algoritmer. Hur kan de användas för att förverkliga Smart Maintenance? Vilka krav skall vi ställa? Hur vill vi att användargränssnittet mellan algoritmer och Smart maintenance-ansvariga skall se ut?

Dessutom kommer docent Cecilia Berlin från Chalmers att diskutera utmaningen bakom socialt hållbara arbetsplatser, inte minst inför digitaliseringen.

Boka in en resa till Lund på kvällen den 13/12 så att vi kan börja redan kl 8 den 14/12.

Och, hör av Dig om du har några frågor.


Välkommen Volvo Cars!

Vi vill hälsa Volvo Cars varmt välkomna till Sustainability Circle.

Kul att ha med er i gänget!

Vi ser alla framemot att träffa er på kommande nätverksträffar och konferenser.


Kalendarium 2017/2018

Workshops/Nätverksaktiviteter

Smart Maintenance Technology

 • 22 november - Värd Chalmers i Göteborg
 • 22 januari - Värd Fortum i Stockholm
 • 24 april - Värd SSAB i Borlänge

 

Maintenance Excellence

(fd Nyttan Med Underhåll & Att Köpa Underhåll)

 • 25 januari - Värd Trafikverket i Stockholm
 • 7 februari - Värd Enerco och Sandvik i Sandviken
 • 19 april - Värd Jernbro i Göteborg
 • 22 maj - Värd Sandvik i Sandviken

 

Smart Maintenance Management

(fd Hälsa & Säkerhet)

 • 7 december - Värd Valmet i Karlstad

 

Konferenser

På Sustainability Circle Meetings samlas vi kring konkreta case som visar hur långt Smart Maintenance kommit just nu. Konferensen är dessutom ett viktigt tillfälle för oss alla att nätverka med likasinnade.

Under 2017 och 2018 har vi följande datum att se fram emot:

 • Sustainability Circle Meeting: 14 december i Lund
 • Sustainability Circle Meeting: 8 maj i Göteborg

Referensgruppsmöte

En gång i månaden kallar vi nätverket till ett refensgruppsmöte där vi diskuterar aktuella frågeställningar. Datum och teman för kommande möten är:

 • 17 november: Algoritmer för Smart Maintenance
 • 15 december: Ledarskap för social hållbarhet inom Smart Maintenance
 • 12 januari: Hur kan Smart Maintenance växa snabbar?
 • 16 mars: Relationen mellan säljare och brukare i underhåll
 • 13 april: Rekrytering och kompetensförsörjning inom Smart Maintenance
 • 18 maj: Behovet av utbildning

Medlemmar


linkedinfacebookyoutube