Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

MEDLEMSBREV NR 8 - 2017


Sveriges biovärme räcker till 2,7 miljoner villor

Bioenergin är en förnybar energibärare där luftens koldioxid binds till biomassa. som sedan recirkulerar när trädet dör och förmultnar. Vid förbränning kan aldrig mer koldioxid bildas än den mängd biomassan tagit upp ur atmosfären under tillväxten. I dag avverkas bara 75 procent av svensk skogs årliga tillväxt. Det finns med andra ord en outnyttjad potential i svensk skog.

Under 2015 producerade Sveriges fjärrvärmenät sammanlagt 42 000 gigawattimmar biovärme. Det är tillräckligt för att värma nästan 2,7 miljoner normalvillor. 

Den viktigaste råvaran i Sveriges fjärrvärmenät är biobränslen från skogsbruket och skogsindustrin. Att elda värmeverk med restprodukter som grenar, toppar, sågspån och bark bidrar till en cirkulär ekonomi. Att använda restprodukter från skogs- och träindustrin ger både klimat- och miljönytta, det är att utnyttja jordens resurser och ekosystem på ett hållbart sätt.

– Det är ingen tvekan om att bioenergi och övrig förnybar energi är nyckeln i klimatomställningen. Våra medlemmar är viktiga då vi representerar hela kedjan från bränsle, via utrustning, till installaton av bioenergi. Tillsammans bidrar vi till en långsiktigt hållbar energilösning inte bara för värmeverk, utan även för villaägare och stora och små industrier.  

Pellets håller även på att etablera sig som en betydelsefull handelsvara på den globala marknaden. Produktionssiffran dag ligger på drygt 30 miljoner ton. Idag blir det allt vanligare att man likt Drax i Storbritannien konverterar koleldade kraftverk till pellets. Europa är ännu den största användaren medan länder som Sydkorea och Japan är snabbt växande pelletsnationer. 

För att handeln med pellets ska växa ännu snabbare behövs det bra styrmedel som koldioxidskatter, utsläppshandel och investeringsstöd. Subventionerna till fossila bränslen måste också bort för att skapa rättvisare konkurrens. En viktig del av den mognande globala pelletsmarknaden är också standardisering och certifiering, som ger kunderna garantier för kvalitet och miljönytta. 

Just nu pågår klimatmötet COP23 i Bonn, där flera representanter Bioenergibranschen, medverkar i olika möten. Även om vi i Sverige kommit långt är det mycket viktigt att det skapas en bättre insikt kring bioenerginbioenergin som en viktig och nödvändig del av lösningen på klimatfrågan. Vi får säkert anledning att återkomma med mer information från detta klimatmöte längre fram.

I en allt oroligare omvärld är energifrågan ett allt viktigare påtryckningsmedel. Pellets kan produceras i alla länder där det finns åkrar och skogar. Genom närheten till marknaden skapas en tryggare energiförsörjning samtidigt som produktionen ger arbetstillfällen och skatteintäkter i den regionala ekonomin. Framtiden talar för pellets.

Mer om vår verksamhet hittar du naturligtvis på vår hemsida


Peter Granborn
Ordförande PelletsFörbundet 


Rapport från kansliet

Glädjande är också att allt fler söker information på vår hemsida, som skall vara vår gemensamma kanal för informationsutbyte. Som vanligt hittar du mycket kring det som händer på hemsidan. Mest klickade är våra sidor runt statistik och konsumentsidorna. På hemsidan hittar du nu även en karta över företag som nu ingår i den serviceorganisation vi sjösatt för konsumenter som är i behov av hjälp. Nytt är också att vi på hemsidan även presenterar alla våra medlemmar på en klickbar karta.

Tillsammans med Svebio, har vi tryckt på för att få Energimyndigheten att presentera bioenergin på sin hemsida. Vi uppmärksammade myndigheten att bioenergi inte fanns med under rubriken ”Förnybart” och sedan slutet av augusti kan vi nu hitta en del material om bioenergi på deras hemsida som även succesivt blir ändå bättre.

Glädjande är också att Energimyndigheten nu lanserar två nya program med bäring på biomassa – "TERMO" – som syftar till att bidra till utveckling av värme och kyla för framtidens energisystem, och "Biomassa för energi och material". Det handlar om att ta tillvara på energiresurser, resurseffektiv användning och samspel med andra energibärare.

Riktigt roligt är det också att Energimyndigheten beviljat RISE, Pelletsförbundet, Skogforsk och Svebio ett bidrag till en förstudie där vi skall lägga grunden för ett kommande Bioenergikluster som skall hjälpa energimyndigheten att satsa på området Värme, El och Kyla från Bioenergi. Förstudien har RISE som huvudsökande och skall vara genomförd till slutet av mars 2018.

Denna uppmärksamhet behövs då bioenergin fått en låg prioritet i dagens debatt. Det mesta handlar kring elektrifiering vilket även märks på regional nivå. Vi arbetar just nu för att få Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen att öka insatserna för bioenergi i ”Klimat 2030” som nu haft sig ”Kick Off” i Göteborg. PelletsFörbundet har till Västra Götalandsregionen därför tagit fram en sammanställning på de tilläggsvärden vi menar att bioenergi och pellets har när det gäller att skapa ett koldioxidfritt välfärdssamhälle. 

Under året har därutöver varit delaktiga i arbetet, tillsammans med Boverket och Naturvårdsverket, kring Energispardirektivet och Eco-design och de krav som kommer att ställas på branschen. För att påskynda utbytet av gammla vedpannor lobbar vi för införandet av en skortningspremie.

På kansliet har vi också tagit fram Utbildningsmaterialet för Bioenergiinstallatörer enligt RES-direktivet och vi har tillsammans med Heta Utbildningar i Härnösand genomfört två stycken Certifieringsutbildningar.

Styrelsen beslutat att PelletsFörbundet skall undersöka möjligheten att bli National Licenser för ENplus-certifiering, och har gett kansliet uppdraget gå vidare med detta. ENplus är ett kvalitetscertifikat som skall garantera slutanvändaren att man får en bra pelletskvalitet oavsett var i världen man köper sin pellets. Tre svenska tillverkare har idag valt att ENplus-certifiera sin tillverkning.

Internationellt kan vi nu meddela att CETA-avtalet mellan Kanada och Europa nu är slutgiltigt undertecknat och att export av vårt kunnande och teknik till Kanada nu kan bli en mycket intressant marknad för våra exporterade medlemsföretag. Vill du veta mer om Kanada är du välkommen att kontakta Lydia Engholm på Business Sweden i Toronto.

När det gäller Storbritannien så har intresset från våra svenska företag svalnat något då det ännu råder en stor osäkerhet kring vad som kommer att hända efter Brexit. Men enligt Energimyndighetens program Heat Networks - Sustainability by Sweden är det troligt att det inte kommer att bli några dramatiska förändringar. Kontaktperson när det gäller Svenska insatsmedel i Storbritannien är Peter Dahl på Sinfra.

Är det något ni funderar över är ni alltid välkomna att kontakta oss på kansliet.

Bengt- Erik & Irene


Från Svebios blogg:
Temperaturkoll före Bonnmötet

Världen samlas till klimatmöte i Bonn, med start måndag 6 november. Hela världen, men utan USA som aktiv partner denna gång. Inför mötet har det kommit flera dokument som tar tempen på den globala klimatutvecklingen.

WMO har publicerat nya siffror om halterna växthusgaser i atmosfären, och UNEP har kommit med sin årliga rapport om utsläppsgapet (Emission Gap Report). Vi väntar fortfarande på Global Carbon Budgets uppdatering; den lär komma endera dagen. Tillsammans ger de här rapporterna från olika auktoritativa globala organisationer en faktagrund att stå på när politiker, stora företag och organisationer samlas i Bonn. Facts, not fake. 
Läs hela blogginlägget här!
Expressen och Chalmers får en grön groda inför Bonn
Riktigt förskräckt blev jag dock när jag läste den lilla rutan i hörnet under rubriken ”Detta krävs för att Sverige ska kunna nå utsläppsmålen”. I nätupplagan är rubriken ”3 utmaningar som måste lösas”. Expressen har talat med en forskare på Chalmers, David Bryngelsson, för att få veta vad som krävs på tre områden: industrin, transporterna och maten.

De svar Bryngelsson ger förtjänar att vi ger Expressen och honom en grön groda, eller tre, för att de totalt dissar bioenergilösningar. Läs mer här!

Länk till tidningen BIOENERGI
Här kan du bland annat läsa om:

Biobränsle viktigt för Mackmyra Whisky
På Mackmyra strävar man att bygga världens mest klimatsmarta destilleri. Magnus Dandanell, vd för Mackmyra Whisky, förklarar här för Bioenergi varför biobränsle är viktigt för Mackmyra Whisky. Den 14 november har du möjlighet att följa med Svebio på studiebesök till Mackmyra Whisky. 

Produktifiering av skogsbränsle ska ge sänkta kostnader
Skogforsk driver ett nytt projekt för att klassificera och produktifiera skogsbränsle. Nya lösningar för mätning av skogsbränsle och nytt IT-stöd gör produktifiering möjlig. Enhetliga skogsbränsleprodukter ska i sin tur effektivisera handel, logistik och användning av skogsbränsle i värmeanläggningar. 

Beslut i EU dråpslag mot svenska biobränslen
Under måndagskvällen röstade EU:s miljöutskott ENVI om villkoren för biobränslen under perioden 2021–2030. Skulle resultatet få parlamentets stöd försvåras den svenska omställningen av transportsektorn. Läs artikeln från Bioenergitidningen

 

NYHETER FRÅN VÅRA MEDLEMMAR

Ny sektion med referenser!
Pemco har samlat ett urval kundcase där du enkelt kan läsa om olika verksamhetsområden och fastighetstyper och få en bild av hur våra energilösningar funkar i praktiken.

Skanska fortsätter på den gröna vägen
PetroBio har fått fortsatt förtroende av Skanska Industrial Solution AB att konvertera deras asfaltsverk till förnyelsebara bränslen. Tre nya anläggningar färdigställs under hösten. Petro levererar och installerar nya multi fuel brännare och komplett bränslehantering inkl styrsystem.
Utrustningen levereras förpackat i vanliga standard sjöcontainers. Därigenom blir installationstiden ute på anläggningen minimal. Se filmen här.

Sveriges biovärme räcker till 2,7 miljoner villor
– Förnybar energi är nyckeln i klimatomställningen. Scandbio gör träpellets av restprodukter från svensk skog. Det är en långsiktigt hållbar energilösning inte bara för värmeverk, utan även för villaägare och stora och små industrier, säger Scandbios vd Peter Granborn.

Bioenergi –  din väg till hållbar uppvärmning!
Att sänka sitt koldioxidutsläpp till noll och samtidigt spara pengar är faktiskt fullt möjligt! Och ett måste för framtiden. VUAB förklarar hur!

Brasvärmeföreningens vedfilm på YouTube
Ett stort projekt som SBVF arbetat med är att ta fram denna faktafilm om modern brasvärme. Vi gjorde det i samarbete med vår systerförening i Norge, Norsk Varme. Filmen ligger ute på YouTube och du kan klicka här för att se den. Filmen är fri att använda för dig på din hemsida eller i din butik.

Vår systerorganisation i Kanada har en ny konsumentsida
Welcome to WoodPelletHeat.ca’s home heating page. Our mission is to provide honest, reliable information about pellet heating options to Canadian consumers.


Intressant för branschen  

Nattlig EU-uppgörelse om klimatpolitiken ska minska utsläppen
”EU visar att Parisavtalet om klimatet är mer än vackra ord”, säger EU-parlamentarikern Jytte Guteland (S) som var med under nattens förhandlingar till DN. -Det är svårt att göra en exakt beräkning av hur priset kommer att påverkas, men kommissionen anser att det kommer att höjas från dagens sju euro per ton till mellan 25 och 30 euro per ton.

SvD startar Klimatkollen - Ett Nyhetsbrev
Klimatet förändras fortare än vad forskarna förutspått och ändå är känslan alldeles för ofta att världen traskar på till synes oberörd av skogsbränder och orkaner. Vardagen tar över och det här med prioriteringar är knepigt. 
Samtidigt vet vi: klarar vi inte att begränsa uppvärmningen så kommer vi inte heller att fixa migrationen, minska klyftorna, öka jämställdheten, klara att upprätthålla en stabil ekonomi. Därför drar SvD nu igång Klimatkollen

Rekordhög ökning av koldioxid i atmosfären 
Ökningen av koldioxid i atmosfären var rekordhög i fjol, visar nya mätningar från FN:s klimatorgan WMO. Ökningen var 50 procent på ett år, skriver Dagens Nyheter.
”Dagens koldioxidnivåer överträffar de naturliga variationer som setts under hundratusentals år”, rapporterar Aftonbladet som citerar rapporten från WMO.
Professor Johan Rockström kallar resultatet för chocksiffror.
– Den här ökningen kan vara ett tecken på att jordens förmåga att ta upp koldioxid har minskat. Det finns många skäl att vara orolig, säger Johan Rockström enligt Dagens Nyheter.

I samband med klimatmötet i Köpenhamn 2009, COP15, noterade vi hur svårt det var att få en överblick av konferensen. FORES har tagit fram en koncis och överskådlig guide. Därefter har vi uppdaterat guiden inför varje nytt COP-möte.

Klimatlöftena från Paris når bara en tredjedel av det som krävs för att hejda jordens uppvärmning
Enligt en rapport från FN-organet UNEP. – Det är faktiskt möjligt att uppnå 2-gradersmålet men bara om vi gör väsentligt mer innan 2030. Det är väldigt viktigt vad vi gör de närmaste tolv åren, säger Johan C Kuylenstierna, policychef vid SEI, till Sveriges Radio.

Brandtåliga träd resultat av växthuseffekt
Att tall, till skillnad från gran, tål skogsbränder ovanligt bra är ett resultat av en växthuseffekt, visar forskning. Men fram tills nu har det evolutonära ursprunget till denna egenskap varit okänt. Men nu verkar forskare vid Naturhistoriska riksmuseet funnit svaret. 

Nyhetsbrev Brasvärmeföreningen
Åter har vi haft ett mycket välbesökt höstmöte på Svenska Brasvärmeföreningen, inte minst av alla associerade medlemmar som tar sig tid att delta och engagera sig i vår bransch. Kanske en överlevnadsfråga, då vedeldning mer och mer blir en central del i den allmänna miljödebatten. Här gäller det för oss i Brasvärmeföreningen att vara observant på de omvärldsfaktorer och politiska beslut som negativt kan påverka oss.  

Kraftig ökning av extremväder i världen
Extremt väder blir allt vanligare världen över – och utgör en allt större risk för människors hälsa. Situationen är på väg att bli akut, enligt en ny forskningsrapport.

Ny rapport, Lancet Countdown on health and climate change
Rapporten pekar på att klimatförändringarna redan i dag har en betydande påverkan på folkhälsan, men också att vi har en akut hälsosituation globalt framför oss. Det handlar bland annat om undernäring på grund av lägre jordbruksproduktivitet, men också om sämre hälsa till följd av dålig luftkvalité, fler värmeböljor och ökad förmåga hos myggor att sprida denguefeber, vilken kan kopplas till klimatförändringar.

”Låt skolklasser sälja klimatkompensation istället för kakor”
I klass 9G2 på Kristinebergsskolan i Åmål säljer eleverna klimatkompensation för att få ihop pengar till klasskassan. Nu hoppas Bo Thorén, förälder och aktiv i initiativet Fossilfritt Dalsland, att fler skolklasser och idrottsföreningar ska följa efter.

Ola Alterå utsedd till chef för klimatpolitiska rådets kansli
Regeringen har beslutat att utse Ola Alterå till kanslichef vid det klimatpolitiska rådet, som ska påbörja sin verksamhet den 1 januari, samma dag som den nya klimatlagen träder i kraft.

Kritiken: Utredning missar viktig del av klimatanpassningen
Regeringens klimatanpassningsutredning får skarp kritik från berörda myndigheter som menar att förslagen är alltför begränsade. –Synd att man inte har löst huvudfrågan, hur vi ska klimatanpassa befintlig miljö, för det mesta i Sverige är ju byggt innan vi fick vetskap om klimatförändringarna och här behöver vi anpassa, säger Ann-Sofie Eriksson på SKL, Sveriges kommuner och Landsting.

Marknaden för installationer fortsatt stark
Branschens tillväxt har fortsatt under första halvåret 2017. Marknaden uppgick totalt till 68,2 miljarder där 44,1 miljarder kronor står för elinstallationer och 24,1 miljarder kronor för värme och sanitet. Jämfört med samma period 2016 innebär det en ökning med tre procent för respektive gren. Under 2018 väntas tillväxten mattas av något jämfört med årets nivå till två procent för el och oförändrad för VS.


Besök vår hemsida:
  
Klicka Här

Se vår broschyr:
  Nya Broschyr Här 

Ladda ner som PDF:
  som .pdf här


Kalendarium

ECOMONDO
Italian Exhibition Group
7-10 November 2017
Rimini, Italy
Mer information här

RENEXPO® BiH
8- 9 nov Savajevo
Renexpo Info

Stora Biokraft- och Värmekonferensen
14- 15 nov Högsbo brukshotell, Högsbo
Anmälan mm

European Bioenergy Future
21- 22 nov Brussels
More info here

Klimatforum 2017
30 nov, Stockholm
Information här

Pellets 2018
30- 31 jan 2018, Helsingborg 
Till hemsidan

Biomass Trade & Power
7- 8 feb, Copenhagen
Me
r info här

European Pellet Conference 2018
28 feb- 1 mrs 2018, Wels, Austria
Mer information här

World Bio-markets
20- 22 mrs, Amsterdam
Mer informatin här

Nordbygg
10-13 april 2018
Stockholm
Till hemsidan

EUBCE 2018
14- 17 May, Copenhagen
Till hemsidan

Almedalsveckan 2018
1- 8 juli 2018
Visby
Till hemsidan


Myndigheter och Politik

Så kontaktar du SVT Nyheter
Har du frågor, tips eller idéer? SVT Nyheter finns på Twitter, Facebook – och går så klart att mejla och ringa.

FN:s klimatpanel möts i Malmö
I veckan är FN:s klimatpanel för första gången någonsin i Malmö. Ett hundratal forskare ska under veckan arbeta med en rapport om hur klimatmålen för den globala uppvärmningen ska nås.

”Sverige behöver en strategi för negativa utsläpp”
DEBATT Senast 2045 ska Sverige uppnå noll nettoutsläpp. Därefter ska vi bidra till det globala klimatarbetet genom att ”dammsuga” atmosfären på koldioxid. Nu behövs en strategi för att uppnå målen, skriver flera debattörer från bland annat Chalmers tekniska högskola och tankesmedjan Fores.

 ”Cirkulär ekonomi och grön skatteväxling är intressanta frågor”
Moderaternas nya miljöpolitiska talesperson Maria Malmer Stenergard, är kritisk till många av regeringens miljösatsningar. Samtidigt anser hon att Miljöpartiet genom åren drivit många bra och viktiga frågor.


Internationella Nyheter

Forskare stoppas från klimatmöte: ”Censur”
USA:s miljömyndighet EPA stoppar sina forskare från att prata om klimatförändringar på en miljökonferens i Rhodes Island. 

– Det är definitivt ett uppenbart exempel på den vetenskapliga censur vi misstänkte skulle genomdrivas på EPA, säger en oceanolog till New York Times.

Steg taget mot nya energidirektiv
Europaparlamentets utskott för industrifrågor, energi och forskning (ITRE) antog med 51 röster för och 11 emot, sin ståndpunkt som syftar till att förbättra byggnaders energiprestanda, känd som direktivet om byggnaders energiprestanda.

We Are Still In coalition outlines its COP23 plans
This week, the We Are Still In coalition announced its big plans for the upcoming 23rd Conference of the Parties as an indication of robust support for the UN climate talks.

Canadian province Manitoba publishes its Climate and Green Plan
Manitoba’s Government published its proposed Climate and Green Plan outlining its 2018-2022 strategy to fight climate change, including a contentious carbon pricing policy at $25 per tonne.

U.S Environmental Protection Agency announced to repeal the Clean Power Plan
The U.S Environmental Protection Agency (EPA) that it will officially abolish the Clean Power Plan, a landmark achievement of the Obama administration to reduce greenhouse gas emissions and foster the clean energy transition in the US.

WPAC: Government organizations contribute to our success
Since 2010, Canadian wood pellet exports have increased by 240 per cent, from one million tonnes in 2010 to 2.4 million tonnes in 2016. Last year’s exports totalled $408 million. Pellet producers have invested in new plant capacity, employed more people and paid more taxes while continuing to grow an industry using a raw material that was formerly a waste product of the sawmill industry.


Miljonsatsning på forskningsprogrammet ”Biomassa för energi och material”
Energimyndigheten satsar 70 miljoner kronor på ett nytt forsknings- och innovationsprogram ”Biomassa för energi och material”. Programmet syftar till att utveckla produktionssystem i skog, åker och hav som ska tillfredsställa den biobaserade industrins efterfrågan på råvara.

TERMO – värme och kyla för framtidens energisystem
Energimyndigheten utlyser omkring 60 miljoner kronor inom forsknings- och innovationsprogrammet TERMO – värme och kyla för framtidens energisystem. I denna utlysning välkomnas projektförslag brett inom hela programmet. Projekt med kommersialiserings- och exportfrämjande inslag välkomnas särskilt.

Marknadsrapport om olja, naturgas, kol och utsläppsrätter v 43
I veckans Läget på energimarknaderna skriver vi bland annat om stärkta oljepriser till följd av sjunkande oljelager i USA samt ökade geopolitiska spänningar i Mellanöstern.
Hela rapporten här!

En samlad bild över energiläget i Sverige
Nu har vi publicerat Energiläget 2017. Energiläget är Energimyndighetens publikation och statistiksamling som ger en samlad bild av utvecklingen på energiområdet i Sverige. Ladda ned en pdf här

När det gäller Bioenergi har Energimyndigheten nu presenterat ett Prisblad över Trädbränsle och Torvpriser 2017 och redovisar även en excel-fil med Prisstatistik för en längre period  

Läget på elmarknaden vecka 44, 2017
Systempriset ökade under föregående vecka med 3 procent och landade på veckomedlet 28,7 EUR/MWh. I SE1-SE3 var spotpriserna oförändrade, där genomsnittspriset var 27,8 EUR/MWh i SE1 och SE2, samt 28,0 EUR/MWh i SE3. I SE4 steg spotpriset med 4 procent och landade på veckomedlet 32,2 EUR/MWh. Hela rapporten hittar du här

"Har du som medlem något nytt eller spännande att berätta? Vill du dela med dig av detta kan du tipsa oss på kansliet. Vi sprider gärna budskapet vidare, och vi behöver naturligtvis din hjälp att kunna bevaka allt det som händer i branschen"

Pelletsförbundet  - Sockerbruksgatan 1 - 531 40  LIDKÖPING 
Telefon 0510 - 285 30 -  e-post kansliet@pelletsforbundet.se -  hemsida www.pelletsforbundet.se

Du får detta medlemsbrev eftersom du är medlem i PF eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.