Nyhetsbrev november 2017 från Kunskapscentrum för jämlik vård. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Vi använder förkortningen KJV om Kunskapscentrum för jämlik vård och VGR om Västra Götalandsregionen


Tyvärr fungerade inte vissa länkar i vårt nyhetsbrev, så här kommer nu ett uppdaterat nyhetsbrev.


Nu är det här...

magasinet Lära och bemästra.

När en människa får en långvarig sjukdom förändras ofta livet påtagligt och kan medföra stora omställningar. Det gäller både för den som själv är sjuk och för dem som lever nära. Genom att lära sig mer och utbyta erafarenheter med andra i liknande situation kan vägen till ökad livskvalitet och en enklare vardag bli lite lättare.

Här kan du läsa berättelser, intervjuer och om forskning. Lära och bemästra är en personcentrerad patient- och närståendeutbildning som vi erbjuder verksamheter i Västra Götalandsregionen. Läs och hör gärna av dig om du vill prata mer om metoden. Skicka ett mejl till oss  kjv@vgregion.se


KJV:s arbeten nominerade till GötaPriset 2017

Vi på KJV är stolta och glada över att tre av våra arbeten, En förälder blir till, Förstå mig rätt och Jämlik Strokevård fanns bland de 33 som gick vidare att nomineras till GötaPriset 2017. Det innebär att alla tre projekten kommer att presenteras under Kvalitetsmässan, som äger rum den 14-16 november, då också vinnaren koras. Kom och hälsa på oss i VGR:s monter B07:18.

GötaPriset har delats ut till bästa utvecklingsprojekt inom offentlig sektor sedan 1997. 


Ojämlika hembesök i barnhälsovården

I Göteborg får endast 49 % av familjer med nyfödda barn ett tidigt hembesök av barnhälsovården. Detta trots att det är ett krav i enlighet med Krav- och kvalitetsboken som utgår ifrån Socialstyrelsens riktlinjer ”Vägledning för barnhälsovården” från 2014.

KJV har därför, tillsammans med Central Barnhälsovård Göteborg, fått ett uppdrag att utreda förutsättningar och hinder i barnhälsovården att uppfylla uppdraget att genomföra hembesök och utifrån detta rekommendera insatser i syfte att stärka barnhälsovården i arbetet.
Rapport om ojämlika hembesök i barnhälsovården

Jämställd och jämlik förskrivning av elrullstolar?

Det var frågan som vi och våra samarbetspartners ställde oss 2015 och ville gräva djupare för att hitta möjliga förklaringar på. Det vi har kommit fram till i våra slutsatser baserat på statistik och intervjuer är att:

  • mäns rullstolar, både eldrivna och manuella, är cirka 10 % dyrare än kvinnors rullstolar
  • könsskillnaden är störst i åldersgruppen 40-49 år där kvinnors elrullstolar kostar 77-79 % av männens kostnad
  • eventuella skillnader i förskrivningarna är inget som  intervjuade personer känner igen sig i
  • skillnader förklaras av förskrivare och konsulenter oftare med patientens preferenser än av förskrivarens föreställningar om kvinnor och mäns behov och önskemål.

Det här är ett underlag för diskussioner hos förskrivare och andra berörda om vilka normer, värderingar och föreställningar vi har om de vi är till för och hur det påverkar den vård och förskrivning som ges/sker varje dag i VGR.
Rapport om genusanalys av förskrivning av rullstolar


Nya tider för En förälder blir till!

Nu går arbetet för en mer jämlik barnhälsovård i VGR in i en ny fas. Den 25 oktober hölls nämligen den sista avslutningen för medarbetarna i Fyrbodalsområdet. Det innebär att cirka 700 personer på familjecentraler och barnavårdcentraler runt om i VGR nu har arbetat igenom verktyget En förälder blir till!

Genom En förälder blir till har de integrerat ett normkritiskt förhållningssätt. Kärnan i det förhållningsättet är: Gå till dig själv och reflektera! Gå till dig själv för att möjliggöra att mötet med barnen och deras föräldrar blir så tryggt och tillitsfullt som möjligt. Medarbetarna har vågat reflektera över sitt eget agerande enskilt och i grupp, ställt öppna frågor till sig själva och andra och tagit reda på vad familjerna vill och behöver utifrån sina olika förutsättningar. Utifrån det har konkreta förbättringar genomförts i varje verksamhet. Det är modigt och proaktivt!

Nu arbetar KJV tillsammans med Central barnhälsovård för att skapa hållbarhet framöver och en rapport som beskriver hela VGR:s arbete med En förälder blir till sammanställs. Den får vi anledning att återkomma till vid årsskiftet. Vi har också precis fått ett nytryckt, förbättrat verktyg i våra händer! Det ska användas i VGR men även av Länsstyrelsen och Region Norrbotten samt i mödra- och barnhälsovården hos Landstinget i Värmland som alla startar upp En förälder blir till under hösten. Vi önskar dem stort lycka till!


Smärtkuben

Snart är den klar, den första prototypen av Smärtkuben. En tärning att vrida och vända på i fikarummet där varje sida ifrågasätter vanliga föreställningar om kvinnor och män med långvarig smärta.

Smärtkuben kan användas av alla som möter patienter med smärta, exempelvis på rehabmottagningar, vårdcentraler eller inom specialistvården.

Vi tror på reflektion och diskussion! När vi blir medvetna om vilka bilder vi har av kvinnor och män med långvarig smärta, och när vi börjar prata om hur dessa bilder kan påverka bemötande, bedömning och behandling - då kan vi öka jämlikheten i hälso- och sjukvården. 

Smärtkuben kommer att testas under hösten och spridas i större skala till våren. Tärningen är snart i rullning...


KJV på Almedalsveckan

Kunskapscentrum för jämlik vård var i Almedalen och pratade förutsättningar för jämlik hälso- och sjukvård!

Tillsammans med organisationen Ung Cancer arrangerade vi seminariet #vårdpåvåravillkor där vi utifrån unga cancerberördas erfarenheter visade att hela hälso- och sjukvårdssystemet behöver ställa om för att bli mer jämlikt och personcentrerat. Du kan läsa mer om kampanjen här: https://ungcancer.se/cancerkunskap/kampanjer/almedalen/

Många i Almedalen pratade jämlik hälso- och sjukvård och vad som krävs för att nå dit. Det konstaterades att:

  • Hälso- och sjukvården måste utformas av, med och för patienterna. Alla delar av hälso- och sjukvårdssystemet behöver bli bättre på att lyssna in varandras förutsättningar och samverka utifrån invånarnas olika behov och villkor.
  • Hälso- och sjukvårdens medarbetare måste ha organisatoriska förutsättningar att ge en jämlik vård med reflektionstid och vettig arbetsmiljö.
  • Styrningen av hälso- och sjukvården behöver i högre utsträckning ske med fokus på kultur, ledarskap och värdegrund.
  • Vården behöver bli mer hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande och här lyftes barnhälsovården fram som ett gott exempel som når många.


Kunskapscentrum för jämlik vård
Ansvarig utgivare: Malena Lau
Redaktör: Mary Ahlström
www.vgregion.se/jamlikvard  e-post: kjv@vgregion.se


Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.