Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

På höstens kretsmöten har vi introducerat en diskussion kring hur skånsk hembygdsrörelse arbetar med fornlämningar. Många föreningar äger och förvaltar fantastiska fornminnen, och ännu fler ordnar visningar och sköter om dem så att de är tillgängliga för allmänheten. Diskussionen visar också fasta på vilka råd och stöd föreningarna efterfrågar kring fornlämningarna, och kommer att följas upp med fortbildningsinsatser under 2018. Så håll utkik i nyhetsbrevet! Järnåldersgravfältet på bilden heter Stainabjär, och ses efter av Vinslövs hembygdsförening. Foto: Carina Johansson

Nyhetsbrev nr. 5 - oktober 2017

Vi gratulerar…

Barbro Henriksson, ledamot i Skånska lantbruksmuseet i Alnarp, och Birgitta Knutsson, vice ordförande i Hembygdsföreningen i Lomma kommun, som båda tilldelats Lomma kommuns ledarstipendium. De har under flera år ”… utfört ett betydelsefullt ideellt arbete för sin förening” och nominerades av sina respektive föreningar. Stort grattis!

Framtida klimatförändringar – hur förebygger man risker för kulturmiljön?

Det är en fråga som man ställer sig vid Centre for Environmental and Climat Research, Lunds Universitet. Med finansiering från Riksantikvarieämbetet har man dragit igång ett projekt som skall utveckla en metod som förenar regionala riskanalyser över klimat med lokala vård- och underhållsplaner. I pilotstudien har man valt ut olika typer av kulturmiljöer som förvaltas på olika sätt. Studieobjekten är fem stycken, och finns i hela Sverige, varav Albo härads hembygdsförenings Bondrumsgården är ett. Föreningen har nu träffat forskarna, och utifrån olika utvecklingsmodeller funderat över vilka klimathot som kan finnas. En rapport kommer under våren, och i kommande projekt skall resultatet vidareutvecklas till ett digitalt verktyg. Mer information kommer.

Bondrumsgården är ett byggnadsminne och ägs av Albo härads hembygdsförening. Foto: Kenneth Olsson

Vi sprider gärna information om era jularrangemang

Den 11 november kommer Skånes hembygdsförbund att delta med informationsbord på Arkivens dag i Kristianstad och Lund. Har ni marknadsföringsmaterial om arrangemang, t.ex. kommande julmarknader som ni vill att vi sprider till allmänheten? Maila det senast den 8 november till sara.williamsson@skaneshembygdsforbund.se

Foto:Pia Sander

Missa inte det stora kalaset i Broby!

Boka redan nu in den 5 maj 2018 i kalendern, då går nämligen Skånes hembygdsförbund årsstämma av stapeln i Broby. Och det finns flera anledningar att fira ordentligt – värdföreningen, Göinge hembygdsförening, fyller 100 år och Skånes hembygdsförbund fyller 90 år! Dessutom är 2018 utlyst som Kulturarvsår, vilket vi kommer att uppmärksamma särskilt på stämman. Så kom och fira skånsk hembygdsrörelse med oss!

Flagga för hembygdsrörelsen!

Sveriges Hembygdsförbund har tagit fram en flagga som kan användas i hembygdsrörelsen. Den bygger på loggan som användes för Hembygdens år, men med texten ”Sveriges Hembygdsförbund” istället för ”Hembygdens år” undertill. Skånes hembygdsförbund har köpt in ett exemplar som finns till korttidsutlåning för våra medlemsföreningar. Vill ni låna flaggan? Hör av er till gunnel.pernryd@skaneshembygdsforbund.se eller tel. 046 -15 80 70.

Vårt referensbibliotek växer…

…tack vare att flera av våra medlemsföreningar skickat in årsböcker och årsskrifter som vi tidigare saknat. Stort tack till er! Biblioteket omfattar nu ca 7 000 titlar, med framför allt litertur om lokalhistoria.

Nystartad Hembygdsfond

Sveriges Hembygdsförbund har startat ett 90-konto, dit allmänhet och företag kan skänka gåvor och bli ”Hembygdsvän”. Man riktar sig särskilt till dem som kanske ännu inte är medlemmar i en lokal förening, men som ändå är engagerade i kulturarvet och vill bidra till att bevara och utveckla det. Sannolikt kommer det att vara möjligt för medlemsföreningar att söka bidrag ur fonden redan under 2018. På Sveriges Hembygdsförbunds hemsida kan man läsa mer om vilka insatser som man kommer att kunna få stöd för. Man kan även beställa hem informationsmaterial om fonden, som man gärna får hjälpa till att sprida. 

Statistisk för 2017…

… kommer endast att efterfrågas från Sveriges Hembygdsförbund. Hädanefter kommer Skånes hembygdsförbund inte att skicka ut någon enkät om ideell tid, besökare osv. Istället kommer vi att få resultatet från Sveriges Hembygdsförbunds enkät. Eftersom statistiken är ett viktigt och tungt argument för hembygdsrörelsen i samtal med t.ex. politiker och bidragsgivare så hoppas vi på en fortsatt hög svarsfrekvens!

Statistiken är viktig för att lyfta fram hembygdsrörelsens arbete, antalet besökare på arrangemang är flera hundratusen bara i Skåne. På bilden ett arrangemangi Ballingstorp. Foto: Jan Olofsson

Skynda att fynda Sofie 8!

Sofie är ett digitalt system för samlingshantering som används av flera hundra kulturarvsinstitutioner, däribland många hembygdsföreningar. Föreningar som tidigare arbetat i Sofie 7 erbjuds nu halva priset på nya Sofie 8 (BAS) under de tre första åren. Erbjudandet gäller om man bestämmer sig under 2017. Sofie 7 och äldre versioner avvecklas helt efter årsskiftet. Säkerställ ert fortsatta arbete, beställ den nya versionen på Sofies hemsida.

Släktforskare + hembygdsföreningar = husforskning för allmänheten

En av de frågor som diskuterats på tidigare kretsmöten är hur hembygdsföreningar och släktforskarföreningar kan samarbeta. Ett gott exempel på detta är ett arrangemang som Klippans hembygdsförening, Riseberga-Färingtofta hembygdsförening, Föreningen Hyllstofta Ryggåsstuga och Åsbo Släkt- och folklivsforskare bjöd in till lördagen den 21 oktober. Varje hel timme presenterades ett nytt hus/torp, samt vilka olika sökvägar som finns för den som vill husforska. På olika stationer fick allmänheten hjälp med hur man kan söka information i Bygdeband, historiska kartor på Lantmäteriets hemsida, kyrkoarkiv mm. Kontakta gärna Skånes Släktforskarförbund om ni vill ha kontakt med er närmsta släktforskarförening. 

För den som är intresserad av att börja husforska kan även rekommenderas Sveriges Hembygdsförbunds skrift Husen berättar - om människor där och då. Beställs genom hemsidan.

Geopark Skåne…

… är ett nystartat projekt som drivs av företaget Geologica Consult. Projektet har till syfte att etablera en så kallad geopark i Skåne. En sådan består både av geologiska besöksmål ute i naturen, t.ex. vulkaner och gruvor, och av besöksmål som berättar om geologi, t.ex. museer och utställningar. Med hjälp av ett geologiskt tema knyts detta ihop med olika erbjudande från lokala näringsidkare såsom matupplevelser, aktiviteter, boende eller alternativa transporter. Temat för Geopark Skåne är "På kanten av en kontinent".

I en geopark ingår besöksmål med anknytning till geologi. På bilden berättar Tjörnarps sockengille om Gunnarps tegelbruk. Foto: Sara Williamsson

En viktig del i geoparkens kommande arbete är att lyfta fram geologin som är kopplad till vår industrihistoria, t.ex. brytningen av kol och lera eller kaolin, men också sten för kvarnstenar, byggnadssten och sten för utsmyckning. Det kan finnas många potentiella samverkansprojekt med hembygdsföreningarna, t.ex. runt stenbrott eller andra lämningar från gruvindustrin i Skåne. "Tidsmaskinen" kan bli en utmärkt gemensam plattform för rundvandringar och slingor med tema som sten eller gruvor.

Geopark Skåne finns på Facebook och vill man ha nyhetsbrev eller om man har frågor så får man gärna skriv till info@geoparkskane.se

Medlemsförmån: erbjudanden om montrar

Ni har väl inte missat de erbjudanden om kostnadsfria montrar som vi skickat ut till medlemsföreningarnas kontaktpersoner under de senaste veckorna? Vi får med jämna mellanrum erbjudanden från andra kulturarvsinstitutioner i Skåne, och sprider dem till era kontaktpersoner. Vill ni läsa mer om vilka förmåner man har som medlemsförening? Se vår hemsida.

Det goda exemplet: Önnestadsortens hembygdsförening finns på Wikipedia

Ett mycket enkelt sätt att nå nya besökare och medlemmar är att lägga en länk till föreningens hemsida på Wikipedia. Önnestadsortens hembygdsförening har skapat en flik som heter ”Kultur” på sidan om Önnestad. Där har de sedan lagt en länk till föreningens hemsida. På så vis har föreningen exempelvis nått släktforskare som har rötter i Önnestad, och som sökt information om orten på nätet. Vem som helst kan lägga till information på Wikipedia, sök bara fram den sida som ni vill ändra på och välj sedan ”redigera” uppe till höger. Om man vill kan man skapa ett konto, men det går lika bra att vara anonym. Se Wikipedia-sidan om Önnestad för inspiration.

Den nya fornlämningskategorin ”Lägenhetsbebyggelse”

Med Kulturmiljölagen revidering 2014 tillkom en ny fornlämningskategori: Lägenhetsbebyggelse. Inom kategorin samlas de mindre, rurala, bebyggelseenheter som inte skattelagts, exempelvis torp och backstugor. I och med den nya statusen som fornlämningar har Länsstyrelsen Skåne publicerat två rapporter om kunskapsläget kring kategorin, där författaren Annika Knarrström bl.a. reder ut olika begrepp för denna typ av bebyggelse i Skåne samt hur arkeologin kring dessa ser ut idag. Läs rapporterna på Länsstyrelsens hemsida (de finns en bit ner på sidan, under rubriken Kunskapsunderlag).

Torpruin vid Hovdala. Foto: Sara Williamsson

Vårda väl-blad från Riksantikvarieämbetet

På Riksantikvarieämbetets hemsida finns en serie enkla rådgivningsblad som svarar på frågor om hur man praktiskt bevarar kulturarvet. Det finns nästan hundra Vårda väl-blad, om allt från hur man skall hantera klotter på byggnader till information om hur man bäst bevarar textilier i offentlig miljö. Varje blad kan laddas ner kostnadsfritt som en pdf.

Skräddarsytt fortbildningstillfälle 2018!

Vad vill vi att besökarna ska mötas av när de kommer till våra arrangemang och hembygdsgårdar? Hur kan vi få besökaren att känna sig välkommen och lockad redan på hemsidan? På vilka olika sätt kan vi berätta om platser och människors historia? Tillsammans med Kulturen i Lund utforskar vi vad ett gott värdskap kan vara och inbjuder till en kurs under våren 2018.

Kursen vänder sig till er som möter besökare, både på plats och digitalt.

Del 1: 21 mars kl 14-17 Det goda värdskapet!

Del 2: 26 april kl 14-17 Konsten att berätta!

För detaljerat program, se Skånes hembygdsförbunds aktivitetskalender.

Pris: 200 kr/ deltagare / tillfälle – fika ingår. 

Plats: Kulturen i Lund

Träff 1, 21/3 kl 14-17  anmäl senast 5/3

Träff 2, 26/4 kl 14-17 anmäl senast 6/4

Anmäl dig till e-post bokning@kulturen.com eller tel. 046-35 04 32

Det krävs minst 15 deltagare/gång för att kurserna ska genomföras!

 


Kommande kurser och arrangemang

Ordförandeträffar

Lördagen den 28/10 kl. 11 - 14 och onsdagen den 8/11 kl. 17.30-20.30 genomförs ordförandeträffar på Arkivcentrum syd i Lund respektive i Hässleholms hembygdspark. Sista anmälningsdag till 28/10 är 25/10 och till 8/11 är 5/11. Välkommen!

Anmälan till sven.jensen@skaneshembygdsforbund.se eller tel. 0708-421231

Inspirations- och nätverksträff om skolan förr och nu, 9 november

Med anledning av att folkskolan firar 175 år bjuder Regionmuseet Kristianstad, Sveriges Hembygdsförbund och Skånes hembygdsförbund in till en inspirations- och nätverksträff på Regionmuseet i Kristianstad. Det blir visning av vandringsutställningen En sagolik skola, erfarenhetsutbyte, diskussion kring Sveriges Hembygdsförbunds nya handlingsplan för fokusområdet Barn och unga samt många goda exempel på hur man kan samarbeta med skolan. Välkomna!

Plats: Regionmuseet Kristianstad, Stora torg

Tid: Torsdagen den 9 november, kl 13 – 17

Kostnadsfritt för medlemmar i Skånes hembygdsförbund.

Anmälan senast den 2 nov till sara.williamsson@skaneshembygdsforbund.se eller tel. 046 -15 80 72

I utställningen berättas bl.a. om folkskolans pionjärer och förespråkare. Foto: Sara Williamsson

Arkivens dag, 11 november

Årets tema är ”Synd och skam” och Skånes hembygdsförbund deltar både på Arkivcentrum Syd, Lund och i Kristianstad på stadsbiblioteket och Regionmuseet. På båda platserna finns det föredrag att gå på och informationsbord att besöka. I Lund anordnas det dessutom visningar i arkiven och på Regionmuseet visas en utställning på temat. Läs mer i vår aktivitetskalender.

Vi ses i höst!

/Sara Williamsson


Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem hos oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.