Göteborg den 23 oktober 2017

Hej ##firstname##!

 

Algoritmer

påtagliga, men lite svåra att förstå

Det talas allt mer om algoritmer. Algoritmer är regler för bearbetning av information. Enkla exempel är en multiplikationstabell eller ett recept. 

 

 

Algoritmerna har en central roll i Smart maintenance. Med hjälp av statistisk matematik kommer algoritmerna att leta efter signifikanta samband (korrelationer) i den information som genererats av sensorerna och lagrats i Big data. Syftet är att upptäcka kopplingar mellan exempelvis vibrationer i punkt a och ett framtida haveri i punkt b, samt att göra detta så tidigt (produktion) att åtgärder hinner vidtas så att haveriet undviks. I bästa fall får vi så mycket information att orsakerna dessutom elimineras, för alltid.

 

Vi har börjat arbeta med ett PM om algoritmer för Smart maintenance. Syftet är att cirkulera detta PM bland de medlemmar som är intresserade av frågeställningen så att resonemanget kan utvecklas successivt. Dessutom skall vi diskutera detta i samband med nästa möte i Smart Maintenance Strategies på Chalmers den 22 november.

 

Om du är medlem i Sustainability Circle och vill ha en kopia på PM:et, kontakta anders.kallstrom@coex.se. Om du vill diskutera innehållet, ring Anders på 0708-232410.


Hur attraherar vi unga till underhåll och Smart Maintenance?

Trots närmare sju procents arbetslöshet är det svårt att locka arbetskraft till underhåll och Smart maintenance. Problemen är störst på mindre orter, men är betydande även i storstäderna.

 

 

Detta kommer att bli ännu svårare med tanke på den kompetensprofil som Smart Maintenance kräver.

Vad styr ungas yrkesval och hur kan vi påverka dessa? Kan vi samarbeta bättre?

Detta är några av våra mest kritiska frågor som vi måste hitta svaren på.

Som underlag för ett samarbete har staben tagit fram ett PM som sammanfattar modern forskning och ett antal undersökningar som tidigare gjorts inom näringslivet.

 

Detta PM diskuterats i samband med en telefonkonferens den 29 november dit alla medlemmar har bjudits in.

 

Om du är medlem och inte fått PM och inbjudan så är du välkommen att kontakta caroline.seleryd@sustainabilitycircle.se.

 

Om du vill bli medlem är du välkommen att kontakta anders.frid@sustainabilitycircle.se


Välkommen

ABB Service till Sustainability Circle! Vi ser alla framemot att träffa er på kommande nätverksträffar och konferenser. 

- Det är oerhört glädjande, säger Anders Källström, ordförande i Sustainability Circle. ABB är ett av Sveriges främsta teknikföretag och behövs inom Sustainability Circle. Samtidigt tror vi att ABB Service har mycket att lära av våra andra medlemmar.


Kalendarium 2017

Workshops/Nätverksaktiviteter

Smart Maintenance Strategies

 • 22 november - Värd Chalmers
 • 22 januari - Värd Fortum
 • 24 april - Värd SSAB

 

Nyttan Med Underhåll

 • 25 januari - Värd Trafikverket
 • 22 maj - Värd Sandvik

 

Arbetsgruppen, Säkerhet och Hälsa

 • 7 december - Värd Valmet

 

Arbetsgruppen, Att Köpa Underhåll

 • 7 februari - Värd Enerco och Sandvik
 • 19 april - Värd Jernbro

Konferenser

På Sustainability Circle Meetings samlas vi kring konkreta case som visar hur långt Smart Maintenance kommit just nu. Konferensen är dessutom ett viktigt tillfälle för oss alla att nätverka med likasinnade.

Under 2017 och 2018 har vi följande datum att se fram emot:

 • Sustainability Circle Meeting: 14 december i Lund
 • Sustainability Circle Meeting: 8 maj i Göteborg

Referensgruppsmöte

En gång i månaden kallar vi nätverket till ett refensgruppsmöte där vi diskuterar aktuella frågeställningar. Datum och teman för kommande möten är:

 • 17 november: Algoritmer för Smart Maintenance
 • 15 december: Ledarskap för social hållbarhet inom Smart Maintenance
 • 12 januari: Hur kan Smart Maintenance växa snabbar?
 • 16 mars: Relationen mellan säljare och brukare i underhåll
 • 13 april: Rekrytering och kompetensförsörjning inom Smart Maintenance
 • 18 maj: Behovet av utbildning

Medlemmar


linkedinfacebookyoutube