Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyheter från Klimatsamverkan Skåne 

Torsdag 12 okober


Hej!

Ungdomar har en svart syn på framtiden. De tror att vi är på väg mot en miljökollaps snarare än mot en hållbar värld. Det visare en avhandling Uppsala universitet

Detta är självklart mycket ledsamt och vår generation har ett ansvar att lösa klimatutmaningen. I Skåne tar vi detta på allvar och ett viktigt steg är arbetet är den nya klimat- och energistrategin för Skåne och de olika klimatprojekt som pågår. I detta nyhetsbrev kommer en liten inblick i några av dem.

Har du något mer att berätta? Har ni gjort något positivt i er organisation? Tveka inte att kontakta oss på Klimatsamverkans kansli så kan vi sprida ordet i våra kanaler.

Ha en fortsatt fin dag!
/Klimatsamverkan Skånes kansli

Lisa Malm, Region Skåne
Emil Levin Länsstyrelsen Skåne
Ann Wulf, Kommunförbundet Skåne 


Vad väntar vi på? - Panelsamtal 25 okt

FN:s klimatpanel IPCC håller ett författarmöte i Malmö. Därför anordnar Malmö Högskola och Klimatsamverkan Skåne ett panelsamtal om hur vi anpassar oss till klimatförändringarna med vetenskapen som grund. Vi får lyssna till forskare från IPCC och SMHI samt  till representant från en svårt drabbad men hårt arbetande skånsk kommun.

Fokus för samtalet är klimatanpassningsfrågor. Vetenskapen visar oss vad som måste göras men målkonflikter och politiska prioriteringar styr ibland åt ett annat håll. Vi kommer att diskutera vetenskapens väg från IPCC till Skåne, via de globala förhandlingarna och den nationella politiken. Hur når den bästa kunskapen det lokala arbetet?

I samtalet deltar

 • Debra Roberts och Hans-Otto Pörtner, ordföranden i IPCC:s working group 2
 • Markku Rummukainen, forskare och klimatrådgivare SMHI
 • Mona Ohlsson Skoog, miljö- och klimatstrateg på Ystads kommun och ordförande för Erosionsskadecentrum.
 • Moderatorer för samtalet är Ebba Lisberg Jensen och Joseph Strahl, forskare och lärare på Malmö Högskola miljövetarprogram.
 • Petter Forkstam, ordförande för Klimatsamverkan Skåne hälsar välkomna.

Samtalet kommer att hållas på engelska.

Bakgrund
IPCC, FN:s klimatpanel, håller möte i Malmö 23-27 oktober. Syftet med mötet är att arbeta med en specialrapport om 1,5 graders uppvärmning. Rapporten kommer beskriva hur utsläppen av växthusgaser måste minska för att den globala uppvärmningen inte ska överstiga 1,5 °C, men också hur klimatet kommer ändras och vilka konsekvenser det kommer få.

Tid och plats: Den 25 oktober kl. 19-20 Malmö Högskola, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö (lokal orkanen)

För mer information: Kontakta gärna Emil Levin, Klimatsamverkan Skåne, info@klimatsamverkanskane.se eller 010-224 14 48

Välkommen!

 


Han guidar 6 kommuner till fossilbränslefrihet

Sex kommuner i Skåne intensifierar arbetet för att bli fossilbränslefria 2020. Ahmed Al-Qassam kommer guida dem i arbetet genom Inspirationsnätverket Fossilbränslefria kommuner.

Ystad, Sjöbo, Ängelholm, Östra Göinge, Lomma och Kävlinge kommuner har nu gått med i nätverket som innebär att de på ett systematiskt sätt ska minska sin klimatpåverkan genom att fasa ut fossila bränslen. Kommunerna kommer att kartlägga och minska klimatpåverkan från bland annat sina fordon och tjänsteresor.

Sverigeunikt samarbete står bakom
- Vi kommer att stötta kommunerna hela vägen genom olika typer av verktyg och support. Det handlar exempelvis om att ta fram en resepolicy, upphandling av fossilbränslefri el och uppvärmning. Vi arbetar med att matcha kommuner med varandra för att så effektivt så möjligt utbyta erfarenheter och skapa synergieffekter, säger Ahmed Al-Qassam som är projektledare.

Genom det Sverigeunika samarbetet Klimatsamverkan Skåne visar tidigare erfarenheter och projekt att kommuner på bara några år kan uppnå väldigt goda resultat. 

- I ett annat pågående projekt, Fossilbränslefria kommuner, har 10 skånska kommuner redan uppnått 100% fossilbränslefri elförbrukning, 75% fossilbränslefri uppvärmning och 40% fossilbränslefria drivmedel, säger Ahmed.

Hållbarhetsmäktig leder 
Ahmed är en driven klimatkämpe och har arbetat ideellt inom flera miljöorganisationer. Han driver även Miljöpodden och blev utsedd till en av Sveriges 30 hållbarhetsmäktigaste 2017. Han är nu anställd av Länsstyrelsen Skåne för att driva projektet i samarbete med Kommunförbundet Skåne.

- Kommunerna kan göra mycket för att minska sin egen klimatpåverkan och inte minst bana vägen för och inspirera andra. Det behövs verkligen och det känns fantastiskt att få vara en del av det, säger Ahmed.

 

Om Inspirationsnätverket Fossilbränslefria kommuner

 • Finansieras av Energimyndigheten
 • Är en förlängning av projekten Fossilbränslefria kommuner i norra/södra Skåne där tio kommuner ingår
 • Kommuner som deltar: Ystad, Sjöbo, Ängelholm, Östra Göinge, Lomma och Kävlinge
 • Målet är att kommunernas verksamheter ska bli fossilbränslefria till 2020
 • Skicka ett mail till Ahmed.Al-Qassam@lansstyrelsen.se om du vill veta mer
 • Projektet drivs genom Klimatsamverkan Skåne som är ett Sverigeunikt samarbete mellan Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen Skåne och Region Skåne för att driva klimatarbetet i Skåne.

Deras utbildning vänder klimatångest till engagemang - Konferens 31 oktober

Den 31 oktober lanserar Energikontoret Skåne ett unikt utbildningsmaterial kring klimatfrågan som bygger på digital teknik lanseras. Målet med utbildningsmaterialet är att vända den klimatångest som många ungdomar känner till ett engagemang och visa vad som ger mest effekt när det gäller att spara på jordens resurser.

Materialet , Climate literacy, finns på åtta språk och är anpassat till den svenska skolplanen. Det kan användas såväl i engelskaundervisningen som i samhällskunskap eller geografi.

Lanseras 31 okober
Projektledarna Anna Mattsson och Paula Björk på Energikontoret Skåne kommer att lansera materialet bland annat vid en konferens om globala megatrender i klassrummet den 31 oktober, där klimatfrågan är en aspekt bland många andra, som globalisering och digitalisering.

- Klimatförändringarna är den viktigaste samhällsfrågan för unga och detta utbildningsmaterialet ger hopp samtidigt som det förklarar att vi måste leva på ett annat sätt nu, säger Anna Mattsson projektledare på Energikontoret Skåne.


Inspirationsdag med tema globala megatrender i klassrummet

Välkommen på en inspirationsdag under höstlovet, som riktar sig till lärare på högstadie- och gymnasieskolan samt vuxenutbildningen. Dagen fokuserar på hur de stora trender som påverkar världen just nu, de så kallade globala megatrenderna, påverkar skolan och kommande generationer elever.

Under dagen kommer vi att ta avstamp från flera av de stora trenderna. Klimatfrågan, urbanisering och globalisering adresseras genom presentation och workshops med det nya utbildningsmaterialet Climate Literacy, som är framtaget av Energikontoret Skåne i samarbete med flera europeiska parter i ett Erasmus+-projekt. Andra frågor som tas upp under dagen är individualisering av studie- och yrkesvägledningen och digitalisering i skolan.

Tid: 31 oktober kl 8.45-15 på Gasverksgatan 3 i Lund (nära tågstationen)
Pris: 280 kr inklusive frukost, lunch och fika.

Mer information om projektet Climate Literacy

Välkommen!


Skrivarverkstad för klimatklivet - slipa på din ansökan

Den 24 oktober bjuder Sustainable business hub och Länsstyrelsen Skåne in till en skrivarverkstad med verktyg som spetsar just er ansökan till Klimatklivet.

Klimatklivet ger investeringsstöd till lösningar som minskar koldioxidutsläpp. Klimatklivet är öppet för ansökan 9 oktober till 9 november.

Välkommen! 


Stort engagemang kring för klimat- och energistrategi

Arbetet med Skånes nya klimat och energistrategi pågår för fullt och det hålls diskussionsmöten runt om i Skåne för att få input från kommuner, branschföreningar och företag. Den 26 september hölls ett möte på Kommunförbundet Skåne där ett tjugotal representanter från kommunerna deltog.  Diskussionerna var livliga och engagerade.

Anna Nilsson som är ny avdelningschef på Energikontoret hälsade alla välkomna och Tommy Persson på Länsstyrelsen berättade om bakgrund och syfte med den nya klimat- och energistrategin.

- Vi behöver göra att stort omtag eftersom vissa mål i den gamla strategin redan är uppnådda samtidigt som vi behöver ta in nya mål och fokusområden som saknats tidigare. Ett exempel är att utsläppen ökar i andra länder på grund av vår svenska konsumtion av olika varor, säger Tommy Persson.

Ett förslag till ny klimat- och energi strategi ska vara klar i december. Därefter ska den på en bred remiss fram till april 2018.


Jordbruket viktigt för klimatneutralt Skåne

Klimatsamverkan Skåne arrangerade ett frukostsamtal den 13 september med fokus på jordbrukets möjligheter att bidra till ett klimatneutralt Skåne.

Jan Ehernsvärd som äger och driver Tosterups gård, Per Tegnander från LRF Skåne, Katarina Hedlund vid Lunds universitet, Ulf Jobacker från Energikontoret Skåne och Tommy Persson från Länsstyrelsen Skåne deltog i samtalet.

Några saker som diskuterades var bland annat de offentliga aktörernas möjigheter att driva utvecklingen åt rätt håll via sina upphandlingar, jordbrukets möjligheter att fungera som kolsänka och möjligheter för jordbruken att fungera som både energiproducent och att effektivisera sin energianvändning.

Tack till alla som kom denna tidiga morgon och bidrog till ett spännande samtal!


Hur når vi 1,5 gradersmålet?

Hur når vi 1,5 gradersmålet? Den 23 och 24 oktober arrangerar Lunds universitet föreläsningar för studenter, forskare m.fl. med anledning av IPCC-mötet om 1,5 gradersmålet som pågår hela den veckan i Malmö.

Måndagen 23 oktober kl 11-12 har du chansen att lyssna på ett samtal om 1,5 gradersmålet med forskare från Lunds universitet, Malmö Högskola och Sveriges minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, Isabella Lövin.

Kvällen den 24 oktober, 19-20.30 bjuder Climate-KIC Lund och Hållbarhetsforum in till ett samtal med några av de internationella IPCC-forskarna som gästar Malmö. Tillsammans med forskare vid Lunds universitet samtalar de på temat mat, vatten och hälsa i ett förändrat klimat.

 Välkommen!


Visste du att vi finns på Facebook?

Gå med om du vill bli uppdaterad om klimatarbetet i Skåne. 

www.facebook.com/klimatsamverkanskane/


Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.