Web Shop Launched  |  Develop the Stockholm Region  |  More Lectures Booked  |  Newsletters for RedovisningsHuset  |  Web texts for the Mobile in 3 steps

Problem att visa innehållet? Se nyhetsbrevet i webbläsaren.

 

Peter Berg Accounting Consultant Peter Berg Redovisningskonsult

Welcome | Välkommen

EN: ... to the newsletter on corporate economy news from Peter Berg, accounting expert, author and lecturer on economy topics.

SW: ... till nyhetsbrevet om företagsekonomi från Peter Berg, redovisningsexpert, författare och föreläsare i ekonomiska ämnen.


Web Shop Launched / Nätbutiken lanserad

EN: Welcome to the web shop for professional economists! It's divided into six sections where you order books, subscribe to journals, book lectures and webinars, order company web site news updates and your very own company newsletter. Visit and get inspired!

SW: Välkommen till nätbutiken för professionella ekonomer! Den är uppdelad i sex avdelningar där du beställer böcker, prenumererar på tidskrifter, bokar föreläsningar och webbinarier, beställer nyhetsuppdateringar för företagets hemsida och ett alldeles eget nyhetsbrev för företaget. Besök och inspireras!

Oct 1, 2017: To the Article / Till artikeln

To the Web Shop Index / Till nätbutikens startsida


Develop the Stockholm Region / Utveckla Stockholmsregionen

EN: A well functioning mega region is the next step to develop national economics, after creating well functioning mega cities. That was the message in an insightful speech delivered by Maria Rankka, CEO of Stockholm Chamber of Commerce, on a lunch meeting with the Rotary Stockholm City Business Network. Read about her inspiring speech!

SW: En välfungerande megaregion är nästa steg för att utveckla ett lands ekonomi, efter skapandet av väl fungerande megastäder. Det var budskapet i ett insiktsfullt tal av Maria Rankka, VD på Stockholms Handelskammare, vid ett lunchmöte med Rotary Stockholm City Affärsnätverk. Läs om hennes inspirerande tal! 

Sep 8, 2017: To the Article / Till artikeln


More Lectures Booked / Fler föreläsningar bokade

EN: Wolters Kluwer have ordered one additional webinar in October 2017. Accountor Training Sweden have ordered two new webinars, in September and October 2017.

SW: Wolters Kluwer har beställt ytterligare ett webbinarium i oktober 2017. Accountor Training Sverige har beställt två nya webbinarier, i september och oktober 2017.

Sep 6, 2017: To the article / Till artikeln

View the complete program and apply! / Se hela programmet och anmäl dig!

Lectures / Föreläsningar Wolters Kluwer

Lectures / Föreläsningar Accountor Training


Newsletters for RedovisningsHuset / Nyhetsbrev för RH

EN: The August newsletter from RedovisningsHuset i Södertälje AB was fully packed with news after the summer break. Since then I've written one more newsletter for them, for September.

SW: Nyhetsbrevet för augusti från RedovisningsHuset i Södertälje AB var späckat med nyheter efter sommaruppehållet. Sedan dess har jag skrivit ytterligare ett nyhetsbrev för dem, för september.

Sep 6, 2017: To the article / Till artikeln

Go to the web shop to get your own newsletter for your company! / Besök nätbutiken och ordna ett nyhetsbrev till ditt företag!

Newsletters


Web Texts for the Mobile in 3 Steps / Webbtexter för mobilen i 3 steg

EN: You'll need to design your web texts different to make them display well on a mobile screen compared to a desktop screen. This was the message from Språkkonsulterna (The Language Consultants) during a nice breakfast seminar. See here how to do!

SW: Du behöver utforma dina webbtexter annorlunda för att de ska se bra ut på en mobilskärm jämfört med en datorskärm. Det var budskapet från Språkkonsulterna under ett trevligt frukostmöte. Läs här hur du gör!

Sep 6, 2017: To the article / Till artikeln


Bringing Theory to Practice

By books, articles, research and lectures

Photography © Peter Berg (peter@hpberg.se)

  • Fastigheter - En praktisk vägledning om redovisning och beskattning (Real Estates): Wolters Kluwer 2016
  • Resultat- och inkomstplanering - En praktisk vägledning om redovisning och beskattning (Performance and Income Planning): Wolters Kluwer 2015
  • Alla publikationer och föreläsningar (all publications and lectures): Web shop / Nätbutiken

Peter Berg Accounting Consultant, Bangkok
Peter Berg Redovisningskonsult, Stockholm

Blog: consultjourney.com
CV: linkedin.com/in/hpberg
E-mail: peter@hpberg.se

Dela på LinkedIn  |  Dela på Facebook

linkedinfacebook

EN: You're receiving this newsletter because you're a subscriber or we've had contact. If you whish to cancel your subscription please click here

SW: Du får detta nyhetsbrev därför att du är prenumerant eller för att vi har haft kontakt. Vill du avsluta din prenumeration klicka här. 

 

EN: I hope you like the newsletter and send it to a colleague and friend, thank you! Any new subscriber just click on the link "Subscribe" below and fill in the e-mail address, first name and last name. 

SW: Jag hoppas du tycker om nyhetsbrevet och vidarebefordar det till en kollega och vän tack!