Problem med att visa nyhetsbrevet? Se det i webbläsaren

Vad händer på PsykosR

PsykosR är väl medvetna om att återkoppling är en viktig faktor för verksamheten att känna motivation till att registrera varför vi nu prövar ett system för att skicka ut rapporter varje månad. Rapporterna kommer att innehålla sammanställningar av data från registret för ett antal viktiga indikatorer. Syftet med rapporterna är att göra det enklare för verksamheter att använda datasammanställningar från PsykosR i sitt förbättringsarbete. Hör av dig till Richard om du har frågor om detta.

PsykosR söker nu enheter som vill testa enkätverktygen Psykiatrikollen under hösten. Ett sätt att kunna fånga hur patienter/brukare och närstående/anhöriga upplever vården. Kontakta Louise om du vill veta mer och om din enhet är intresserad av att vara med. 

I oktober lanseras nya riktlinjerna för schizofreni och schizofreniliknande tillstånd på Socialstyrelsens hemsida. Håll utkik den 24/10. Under året kommer regionala seminarier kring riktlinjerna och hur de ska implementerar att genomföras runt om i landet.

En arbetsgrupp kommer att starta under hösten vars uppgift är att ta fram och förankra ett nationellt kunskapsprogram till stöd för personal som möter personer schizofreni och schizofreniliknande tillstånd i sitt arbete. PsykosR är med i detta arbete då kvalitetsregister är en viktig del i arbetet med att följa upp och utvärdera insatserna i hälso- och sjukvården. Syftet är en mer jämlik vård och stöd för personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd baserad på vad vi idag vet ger bäst effekt. En bättre psykosvård helt enkelt.

Nästa vecka kommer PsykosRs nya hemsida lanseras. På hemsidan hittar du som personal, brukare och anhörig information om psykos, om psykosregistret, om psykosvård och hur den kan förbättras. Här loggar du som redan registrerar i PsykosR in i registret och hittar manualer, blanketter och annat stödmaterial.

För att du som är kontaktperson för PsykosR på din mottagning ska få ett bättre stöd från Psykosregistret önskar vi att du svarar på denna enkät.

Foto: Alas

Behandling kan dämpa röster vid schizofreni

En fransk forskargrupp sätter nu stor tilltro till att kunna dämpa besvärande rösthallucinationer hos vissa patienter med schizofreni. Detta genom att stimulera särskilda delar av hjärnan med korta magnetiska pulser, så kallad transkraniell magnetstimulering, TMS. I behandlingsstudien ingick 59 personer som diagnostiserats med schizofreni. Deras problem med upplevda röster bedömdes med hjälp av en särskilt framtagen skala före och efter TMS behandlingen. Läs mer
 

Schizofreni kopplas till ökad dödsrisk

En kanadensisk studie som i över 20 år undersökt trender visade att personer med schizofreni var tre gånger mer benägna att dö än människor utan diagnosen. De med sjukdomen hade också en förkortad livslängd. De med sjukdomen befanns också ha en lägre livslängd. Studien, ledd av Dr. Paul Kurdyak, Center for Addiction and Mental Health och Institute for Clinical Evaluative Sciences, både i Ontario, Kanada - uppmanar till större insatser för att minska klyftan. Även om det för närvarande inte finns botemedel mot schizofreni, finns det behandlingar som kan hjälpa patienter att hantera sina symptom och ha ett produktivt, självständigt liv. Dr Kurdyak med kollegor bestämde sig för att genomföra sin studie eftersom tidigare analyser tenderat att använda metoder för att identifiera personer med schizofreni som kan ge felaktiga siffrorna. "Det är uppenbart att det inte finns tillräckligt med bevis för att ge stöd för vad vi ska göra", säger Dr. Kurdyak. Tidigare studier har till exempel använt sjukhusintagningar som ett sätt att identifiera personer med schizofreni, andra studier har också använt allvarliga psykiska sjukdomskategorier "som inkluderar andra sjukdomar än schizofreni." Läs mer (engelska)

 

Forskningmedel för att kartlägga biokretsen för schizofreni och bipolär sjukdom

Forskarna Yankner och Church vid Harvard Medical School i Boston, får nu möjlighet att tillämpa det de har lärt sig om den åldrande hjärnan. Nu står förändringar i hjärnan hos yngre människor med schizofreni och bipolär sjukdom i fokus. Forskarna kommer att leta efter bevis för att funktionen av REST och relaterade transkriptions-faktorer förändras i dessa neuroner och i andra redigeras för att bära mutationer kopplade till schizofreni. I studier av möss som saknar normal REST-funktion, kommer de också att undersöka hjärnan på jakt efter förändringar i samband med de två sjukdomarna. Yankner visade för några år sedan att Alzheimers sjukdom är förknippad med onormalt låga halter av ett protein som kallas REST. Man vill bland annat kartlägga förändringarna i genaktivitet och funktionen hos REST med mycket större rumslig precision. Det här gör man med en banbrytande teknik som heter fluorescens in situ-sekvensering av RNA (FISSEQ). Läs mer (engelska)

 

Debatt - Psykisk hälsa

- Psykisk ohälsa är inte en fråga om vi och dom, skriver Elisabeth Arbo­relius, präst och docent i psykologi. Vem som helst av oss kan bli den som kämpar med ett ständigt lidande på grund av psykisk ohälsa Läs mer

Korta nyheter


Snart PsykosR temadag

Det finns några platser kvar till temadagen med PsykosR den 17/10 i Stockholm! Anmälan kan du göra här.

 

Ett samtal om dagen

Brukarinflytandesamordnare Åsa Steinsaphir och Anna Carlsson, enhetschef på avdelning 25 på Norra Stockholms psykiatri, har lett projektet ”Ett samtal om dagen” som nu har införts på flera avdelningar. Läs mer

 

Ärligt skildrad schizofreni

Författaren och regissören Vincent Sabella har egen erfarenhet av psykisk sjukdom. Inför filmen "Elizabeth Blue" anlitade Sabella sin psykiater som hjälp för att sjukdomarna, språket och de medicinska termerna skildrades korrekt. Läs mer (engelska)

 

Förebyggande samarbete

Ett unikt samarbete mellan vuxenpsykiatrin, socialpsykiatrin och beroendevården har nu trätt i kraft i Norrtälje. Läs mer

 

PÅ GÅNG


4 oktober - för er som jobbar med första linjen

Första linjen Konferens - Uppdrag Psykisk Hälsa

 

07 oktober

Mental Health Run 2017 - Stockholm

Världsdagen för psykisk hälsa - flera aktörer del i Uppdrag Psykisk hälsa (PRIO), Nyköping

 

9-15 oktober

Skåneveckan för psykisk hälsa - psykiatri Skåne

 

10 oktober

Rapportering om inflytande på plats - Forum för brukarinflytande Uppsala

 

12–13 oktober

Somatisk sjukdom och psykisk ohälsa - helhetssyn för god och jämlik vård - flera aktörer, Malmö

 

17 oktober

Temadag, hur kan vi förbättra psykosvården - PsykosR, Stockholm.

 

2018

16–17 maj

Nationell konferens om framtidens psykosvård- Psykiatri Psykos, Göteborg


Foto: Per Hagström

 

"Man bör leva sitt liv så man blir vän med döden."

 

Astrid Lindgren              


 

VAD GÖR NI I HÖST?

IMPLEMENTERAR NI NYA METODER,

TESTAR NÅGOT NYTT,

HAR FÅTT HÖRA NÅGOT BRA,

SKA HÅLLA ETT SEMINARIUM ELLER EN KONFERENS?

VAD SKULLE NI VILJA HÖRA FRÅN ANDRA?

GÖRni något som andra i landet kan dra nytta av?

 

Tipsa oss!

info@battrepsykosvard.se 

 

   För att avsluta prenumerationen, klicka här