Nyhetsbrev

NR 3-2017

Bolån för nästan hela slanten

2017 har för SwedSecs del handlat mycket om licensieringstest för bolån. Anställda som arbetar med licenspliktig bolåneverksamhet och som har mindre än tre års relevant yrkeserfarenhet ska ha genomfört ett godkänt bolånetest före den 1 januari 2018.

Detta innebär att väldigt många bolånetester kommer att genomföras innan året är slut. Hittills i år har över 5 400 tester genomförts. Detta kan jämföras med drygt 3 500 tester som totalt genomfördes under hela 2016 fördelat på SwedSecs samtliga fyra licensieringstester. Detta är en stor kunskapshöjande insats av de anslutna företagen och deras anställda.

Branschen har genom hela processen med bolånelicensieringen verkligen visat ett stort engagemang och vilja att bidra till självregleringen.

Bolån engagerar förstås också allmänheten, eftersom ett bostadsköp ofta är en av de största investeringar som många gör under sin livstid. Därför är vi på SwedSec glada över och övertygade om att licensieringstest för bolån bidrar till konsumentnyttan, i det här fallet för alla bolånetagare.

En annan grupp som tidigare inte har omfattats av krav på licens, men som nu med anledning av kommande lagstiftning, har börjat genomföra licensieringstester i större utsträckning är ränte- och valutahandlare. För dessa är det licensieringstest för specialister som gäller. Detta är förstås också positivt.

Den stora ökningen av antalet licenshavare under de senaste åren har medfört att antalet disciplinärenden också har tilltagit. Det är bra eftersom det visar att självregleringen fungerar. SwedSec registrerade sitt 300:e ärende i slutet av september. SwedSecs disciplinnämnd har för övrigt fått en ny ordförande, justitierådet Ann-Christine Lindeblad. Mer om nämnden och besluten kan du läsa om nedan.

Ta gärna även del av SwedSecs nya kortfilmer, som informerar om verksamheten och testerna.

Trevlig läsning!
Katarina Lidén, VD SwedSec Licensiering AB


Viktiga datum för bolånelicensieringen

För anställda som arbetar med licenspliktig bolåneverksamhet gäller följande datum för när godkänt licensieringstest för bolån ska vara genomfört:

• Anställda med mindre än tre års relevant yrkeserfarenhet – senast den 1 januari 2018
• Anställda med minst tre års relevant yrkeserfarenhet – senast den 1 januari 2020

SwedSecs diagnostest inför licensieringstestet för bolån är en bra förberedelse. Diagnostesten bokas via onlinetjänsten och kan därefter genomföras vid valfri tid och plats. Läs mer här.


Se nya SwedSec-filmer

SwedSec har tagit fram sju nya kortfilmer till sin Youtube-kanal. Filmerna handlar om:
• Hur SwedSec bidrar till konsumentskyddet på finansmarknaden.
• Hur företag ansluter sig till SwedSec.
• Hur licenshavares regelöverträdelser hanteras.
• Hur anslutna företags anmälan av disciplinärenden bidrar till självregleringen.
• Vad är rätt kunskaper för anställda på finansmarknaden.
• Allmän information om hur man bokar och genomför ett licensieringstest (animerad).
• Information om licensieringstest för bolån.

Länkar till SwedSecs filmer på Youtube:
Kanalen >>
Aktuell spellista >>


Uppdateringar av kunskapskrav och tester för Mifid 2

Mifid 2 träder ikraft den 3 januari 2018. SwedSec har utarbetat nya kunskapskrav för licensieringstest för rådgivare, specialister samt ledning och kontrollfunktioner med anledning av Mifid 2.

De ämnesområden som berörs finns huvudsakligen i delområde 3, etik och regelverk. Diagnostesterna kommer att vara anpassade till Mifid 2 i mitten av oktober och licensieringstesterna från den 6 november 2017.

Kunskapskraven för licensieringstest för bolån påverkas inte av Mifid 2 utan uppdateras senare i höst och börjar gälla från januari 2018.


Nya företag välkomnas

Företag som anslutit sig till SwedSec under 2017:

• Auris Försäkring och Pension AB

• East Capital Asset Management S.A. - Sverige Filial

• FPJ Asset Management AB

• Larsson & Partners Asset Management AB

• Marginalen Bank Bankaktiebolag

• Optise AB

• Safe Return Asset Management Nordic AB

• Stadshypotek AB

• Storebrand Asset Management AS Norge, filial Sverige​

• UBS Europe SE Sweden Bankfilial

Du kan se alla 181 anslutna företag här.


Nyfiken på vem som har licens?

Flera tusen sökningar görs varje år på SwedSecs webbplats på om en person har licens. Du kan söka efter aktiva licenshavare via swedsec.se/licenshavare.


Kunskapskrav

Ladda ner kunskapskraven för licensieringstest för rådgivare här.

Ladda ner kunskapskraven för licensieringstest för specialister här.

Ladda ner kunskapskraven för licenseringstest för ledning och kontrollfunktioner här.

Ladda ner kunskapskraven för licensieringstest för bolån här.


Hög tid att genomföra ÅKU 2017

Kunskaper är en färskvara och därför ska alla med aktiv SwedSec-licens göra en årlig kunskapsuppdatering (ÅKU).

Några ämnen som ingår i ÅKU 2017 är: Mifid 2, legala ställföreträdare för barn och vuxna, nya regler för bolån, ny penningtvättslagstiftning, tjänstepensionsfrågor och information om fonder.

Hela listan på kunskapskrav för ÅKU 2017 finns här.

Tveka inte att kontakta SwedSec om ni har frågor om ÅKU.


Ann-Christine Lindeblad ny ordförande i SwedSecs disciplinnämnd

SwedSecs styrelse har från den 1 september utsett Ann-Christine Lindeblad, justitieråd i Högsta domstolen, till ny ordförande för SwedSecs disciplinnämnd. Ann-Christine Lindeblad har ingått i SwedSecs disciplinnämnd sedan 2014 och har sedan i fjol varit vice ordförande.

– Självregleringen är av mycket stor betydelse för att upprätthålla ett högt förtroende för finansmarknaden och SwedSecs disciplinära förfarande bidrar starkt till detta, säger Ann-Christine Lindeblad.

– Med Ann-Christines gedigna kompetens och erfarenhet säkerställer vi även i framtiden ett rättssäkert och betydelsefullt arbete i nämnden, säger Tom Dinkelspiel, ordförande för SwedSecs styrelse.

Två vice ordförande i disciplinnämnden

Under senare år har antalet disciplinärenden ökat markant eftersom licensieringen omfattar allt fler anställda i finansbranschen. Styrelsen har därför förstärkt disciplinnämnden genom att utse ytterligare en vice ordförande. De båda vice ordförandena är Marianne Lundius, tidigare ordförande i disciplinnämnden, före detta justitieråd och ordförande i Högsta domstolen, och Petter Asp, professor i straffrätt och justitieråd i Högsta domstolen.

Alla ledamöter i disciplinnämnden listas här.


Beslut av disciplinnämnden

Hittills i år har SwedSecs disciplinnämnd meddelat 26 beslut. Av dessa har sju licenshavare fått sina licenser återkallade, 15 har fått en varning och fyra en erinran.

Du vet väl att du enkelt kan prenumerera på utskick av våra pressmeddelanden? Du anmäler dig via denna länk.

Exempel på beslut från disciplinnämnden under 2017:

26 maj – privatrådgivare fick licens återkallad

Rådgivaren har vid tre tillfällen beviljat krediter utan att det funnits en andra beslutsfattare. En underskrift på ett kreditbeslut har varit ifrågasatt och rådgivaren har gett olika förklaringar till vem som skrivit under. Vid flera tillfällen har rådgivaren dessutom gjort otillåtna slagningar i företagets system. Disciplinnämnden ansåg att rådgivaren allvarligt hade åsidosatt vad som ålegat denne i tjänsten mot bakgrund av att det gällt upprepade överträdelser samt att rådgivaren inte kunnat lämna någon trovärdig förklaring till den ifrågasatta namnteckningen i ett kreditärende. Rådgivarens licens återkallades.

17 juli – privatrådgivare varnad

Rådgivaren har fotograferat uppgifter om kunder och innehållet i en s.k. prospectlista för att använda privat. Agerandet stod i strid med sekretessförbindelsen och företagets regler om att anställda inte får använda andra uppgifter som den anställde har tillgång till än de uppgifter som denne behöver för sitt arbete. Disciplinnämnden konstaterade att de regelöverträdelser som rådgivaren gjort sig skyldig till var allvarliga och att dennes agerande skulle kunna skada företagets anseende. Eftersom det inte framkommit att någon lidit ekonomisk skada ansåg nämnden att disciplinpåföljden, med viss tvekan, kunde stanna vid en varning.

1 september – handlare fick licens återkallad

Handlaren har för 40 egna värdepappersaffärer medvetet rapporterat osanna affärsdatum för att det skulle se ut som om affärerna var rapporterade inom föreskriven tid. Disciplinnämnden konstaterade att handlaren agerat synnerligen olämpligt. Agerandet stred mot företagets regler om anställdas egna affärer och mot de grundläggande krav på sanningsenlighet som måste ställas på en licenshavare. Reglerna om anställdas egna värdepappersaffärer har stor betydelse för allmänhetens förtroende för finansmarknaden och det är viktigt att dessa regler respekteras. Disciplinnämnden ansåg att handlaren allvarligt hade åsidosatt vad som ålegat denne i tjänsten och licensen återkallades.

Läs mer om meddelade disciplinbeslut här


Följ SwedSec på sociala medier:

facebooktwitteryoutubelinkedin

© SwedSec 2017
Blasieholmsgatan 4 B, 111 48 Stockholm, www.swedsec.se

Klicka här om du vill avsluta din prenumeration.