Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev 2/2017

Detta är August Ludvig Hartwalls stiftelses sjätte nyhetsbrev och andra för året 2017. Här får du bland annat läsa om stiftelsens nya styrelse, om förändringarna i stiftelsens stadgar och om Happy-projektets fältresa till Vietnam.


Den nya styrelsen

Stiftelsen välkomnade på våren två nya styrelsemedlemmar, Rebecca Tallqvist och Jonas Tallqvist, då före detta styrelsemedlemmar Alexandra Tallqvists och Henrik Thermans mandatperiod tog slut. Dessutom fick stiftelsen även två nya suppleanter, Eliott Tallqvist och Jenny Saario, då Rebecca valdes in i styrelsen och Valentina var förhindrad att ställa upp. Förutom dessa nya medlemmar har även Camilla Hartwall fått uppgiften att dela rollen med Paul Hartwall som extern placeringsrådgivare.

Med mycket nytt blod och erfarenhet, inledde styrelsen höstens verksamhet onsdagen 16 augusti med stora planer för hösten.


Detta är stiftelsens nya styrelse för perioden 2017-2018:

Uppe från vänster: Jonas Tallqvist (vice-ordförande), Paul Hartwall (extern placeringsrådgivare).

Andra raden från vänster: Vladimira Therman, Susanna Tallqvist, Eliott Tallqvist (suppleant), Camilla Hartwall (extern placeringsrådgivare).

Nere från vänster: Rebecca Tallqvist, Joanna Danielsson, Pia Alsi (ordförande), Pia Hartwall, Jenny Saario (suppleant).


Cafe Mehuhetki 2017

I år öppnade vi vårt traditionsenliga café för 5:e gången på sitt från tidigare bekanta läge vid sidan av Havsgatans lekpark. Till vår stora glädje var det även detta år en stor grupp barn och ungdomar från släkten som hjälpte till att möjliggöra caféets öppnande, genom att hjälpa till med bakningen, försäljningen och såklart även konsumerandet av caféets sötsaker. Tack vare det fina vädret samt deltagarnas goda humör och vilja att hjälpa, lyckades vi även detta år samla in en fantastisk summa för Rädda Barnen rf:s Sportfadder-verksamhet.

Nästa år kommer vi återigen att öppna café Mehuhetki under en dag i maj, med samma välbekanta formel. Välkommen med!

 

PS. Flera av våra kunder ansåg att våra bullar med smöröga var restaurangdagens bästa. Kom förbi nästa år och pröva en själv.


Uppdateringar i stadgarna godkända

August Ludvig Hartwalls stiftelses stadgar är nu uppdaterade. Stadgarna är godkända av Patent- och registerstyrelsen (PRH) och införda i stiftelseregistret 6.7.2017. Orsaken till att stiftelsen gjorde förändringar i stadgarna var att säkerställa att de är i enlighet med den nya stiftelselagen från 2016, samt för att göra verksamhetsplanen tydligare för ansökande intressenter. Den största ändringarna som gjordes var att framhäva att stiftelsen primärt stöder ideella organisationer och sekundärt enskilda personer, samt att möjliggöra att en styrelseledamot som avgår från styrelsen under sitt mandat kan återväljas för ytterligare mandatperioder efter att två år förlöpt från avslutat mandat. De nya uppdaterade stadgarna kan läsas på stiftelsens hemsida, http://alhartwallsstiftelse.fi/stadgar.html.


Den nya Walker's bussen är klar

Den nya Walker’s bussen, som stiftelsen donerat till föreningen, blev klar under sommaren och inledde sitt arbete i augusti i Mattby. Den 5.9 höll bussen också öppet hus på Narinkens torg, för folk som ville bekanta sig med bussen.

Stiftelsens styrelse fick 25.10 bekanta sig med den nya Walkers-bussen. På plats var även Aseman Lapsets verksamhetsledaren Christian Wentzel och Petteri Pietinen, ansvarig för Walkers-bussens arbete, samt två arbetare som jobbar på Walkers-bussen. Personalen var mycket nöjda över den nya bussen som de fått vara med och bestämma hur den skall se ut. 

 

 

Vi önskar bussen lycka till och hoppas att Aseman Lapset med sin ny-inredda buss kan nå så många ungdomar, som behöver hjälp, som möjligt!

 

FÖRE

EFTER

FÖRE- Inne i bussen

EFTER- Inne i bussen

Aseman Lapset ry är en politiskt och religiöst obunden landsomfattande förening som grundats 1990. Till verksamheten hör att stöda barn och ungdomars sunda växt, samt att stöda växelverkan mellan ungdomar och fullvuxna. I sin strategi har Aseman Lapset definierat sin uppgift som att öka fullvuxnas närvaro i ungdomarnas vardag.

Ett sätt att nå ungdomar och att kunna reagera på ett behov i Finland är genom Walkers-bussen, som är en buss inrett till ett café. Med hjälp av bussen har Aseman Lapset nått ungdomar som de inte annars kunnat nå inom Helsingfors, Esbo och Vanda. De har uppnått bra resultat t.ex. genom att helt tydligt minska på polisuppdrag i det området bussen verkat.

facebookhomepage

HAPPY - Fältresan till Vietnam

Det har gått ett och ett halvt år sedan vi, August Ludvig Hartwalls stiftelse tillsammans med Pauligs familj och Eva Ahlströms stiftelse, inledde vårt HAPPY-projekt tillsammans med UNICEF. Över två år från det att idén om att göra gott tillsammans som familjer föddes fick vi åka på en fältresa till Vietnam för att med egna ögon se resultatet av UNICEF:s program.

HAPPY är tre familjers och sammanlagt 581 familjemedlemmars och aktieägares ställningstagande för att bygga en bättre och mera jämställd värld på ett hållbart vis. Vi stöder UNICEF:s arbete, för vi vill att vår investering skall åstadkomma bestående resultat. Som direkt partner med olika länders regeringar kan UNICEF – och vi genom dem −  inverka på samhället ända in på lagstiftningsnivå. Den avkastning på vårt kapital som vi strävar efter är en bättre och mera rättvis värld.

Enligt den officiella statistiken finns det omkring 1,3 miljoner barn i Vietnam med någon form av handikapp. Siffran är av många orsaker i underkant. De handikappade barnen lever ett liv som är fullt av många olika hinder, börjande med att olika utvecklingsstörningar inte upptäcks tillräckligt tidig. Staten saknar också fungerande strukturer och tjänster för att hjälpa handikappade barn. Även lindriga funktionshinder kan innebära att barn aldrig får gå i skola och på så vis till sist blir utanför hela samhället.

Vårt projekt fortsätter, men redan nu har vi uppnått mycket. Vietnam har t.ex. infört en stödlärartitel, universitetens lärarutbildning har utökats med en speciallärarmodul som är en obligatorisk del av undervisningen och redan utexaminerade lärare får tilläggsutbildning om undervisning för barn med särskilda behov. Dessutom har 14 stödcentra för handikappade barn öppnats under den tid som programmet har pågått, varav fyra är Unicefs "pilot"-centran. Tanken är att det under de kommande åren kommer att byggas 63 nya centra sammanlagt, d.v.s. ett center för varje provins. Därtill har verktyg för diagnosticering av olika handikapp utvecklats och de beslutsfattare som svarar för undervisningen i provinserna har utbildats.

I början på november 2017 lanserades projektet YHDESSÄ parallellt med HAPPY. Målet är att få fler familjer/familjeföretagare att gå ihop för att göra gott. Mera information om projektet kommer att meddelas senare.

På HAPPY:s Facebook-sida kan du se ett videoklipp från fältresan.

facebook

Stiftelsens hemsidor har förnyats

August Ludvig Hartwalls stiftelses hemsidor har undergått förändringar. För att göra hemsidorna mer smidiga att navigera och för att möjliggöra en snabbara uppdatering av aktuella händelser i stiftelsens verksamhet, har sidorna uppdaterats längs med hösten. De nya uppdaterade hemsidorna hittas på samma adress som tidigare.

Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.