Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev från FU augusti 2017

Snabbspår för nyanlända

Det finns nu ett snabbspår för nyanlända som har erfarenhet eller utbildning som är relevant för fastighetsbranschen. Avsiktsförklaringen om snabbspår för nyanlända har undertecknats av följande parter: Vision, KFO, Fastighetsanställdas Förbund, Almega Fastighetsarbetsgivarna, Unionen, Kommunal och Fastigo samt Arbetsförmedlingen.

Snabbspåret består av följande delar:

En del av snabbspåret är validering via fastighetsbranschens egen branschvalidering FAVAL. FAVAL finns nu ute för upphandling genom Arbetsförmedlingen.

FAVAL är också ett utmärkt verktyg för arbetsgivare att validera sina medarbetare i syfte att individanpassa kompetensutvecklingen. Mer information om FAVAL och vilka ackrediterade testcenter/testenheter som finns kan man läsa om på FAVALs hemsida: www.faval.info

Handledarskap, inkludering och tolerans

Lansering av handledarmodulerna

Nu lanserar vi filmatiserade handledarmoduler på temat ”Handledarskap, inkludering och tolerans” på vår webb. Kika in och använd filmerna som diskussionsunderlag vid arbetsplatsträffar eller som introduktion för nya handledare och medarbetare.

Glöm inte heller att anmäla dina medarbetare till föreläsningen på samma tema med Mary Juusela, expert på tolerans och värdegrundsarbeten.

Läs mer om föreläsningsserien, samt anmäl dina medarbetare genom att klicka här!

Business Arena

Vi på FU deltog i konferensen Business Arena i Stockholm den 19-20 september. Vår monter fick många besök och vi var också glada över att vår fördjupning den 20/9 hölls inför en fullsatt lokal. Fördjupningen bestod av en paneldebatt under rubriken: Fastighetsbranschen storsatsar - Verktyg för ny kompetens. Det blev ett mycket givande sällskap mellan deltagarna och vi presenterade bland annat det snabbspår för fastighetsbranschen som nu finns via Arbetsförmedlingen. 

Vi vill tacka alla besökare för givande dagar under Business Arena!

FASST 2017 - Vi skapar mötesplatser

Projektet FASST 2017 är nu i full gång från Skellefteå i norr till Göteborg i söder. Under september inleddes projektträffarna på de sammanlagt 10 skolor som deltar och dessa har fortsatt i oktober. Träffarna är dels möten med förstaårskursare på VF-programmet, samt deras föräldrar, för att informera om fastighetsbranschen, dels möten mellan skolorna och branschföretag för att diskutera gemensamma frågor kring utbildning, ofta med fokus på kursinnehåll och praktik (s.k. APL). På en del håll har även information gått specifikt till studie- och yrkesvägledare, för att öka kunskapen om fastighetsbranschen.

Rent allmänt har träffarna varit mycket lyckade, främst när antingen företagsrepresentanter eller f.d. elever som själva jobbar i branschen nu, har deltagit. Det har varit tydligt att många av åhörarna inte har haft kunskap om fastighetsyrkena, om arbetsinnehållet, om hur mycket jobben handlar om både teknik och miljö, om service och bemötande – och inte heller om de möjligheter som finns att läsa vidare och utvecklas i karriären inom en och samma bransch.

Projektträffarna fortsätter fram till i början av december och projektet avslutas 7-8/12 med en gemensam konferens på Viking Cinderella för utbildningsanordnare, arbetsgivare, arbetstagarorganisationer och andra aktörer. En slutrapport för FASST 2017 kommer att lämnas in vid årsskiftet.

Bilden är från Viskastrandsgymnasiet i Borås och personerna på bilden från vänster är: f.d. elev Pelle Johansson, programansvarige Karl-Axel Andersson, rektor Kenneth Olsén och lärlingssamordnare och FASST-kontakt Merike Sewring.

Har du frågor eller funderingar kan du kontakta oss här.

Besök oss på www.fastun.se eller följ oss i våra sociala kanaler.

facebooktwitteryoutubelinkedin

Vi tryggar branschens framtid!

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem hos oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.