Nyhetsbrev med senaste nytt om Studie- och yrkesvägledning. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Tremedia e-nytt

Datum 2017-09-12

Häng med Choice & Brainy!
Bläddra i boken ;-)

Nytt koncept kring SYV på mellanstadiet

Boken innehåller historien om Choice & Brainy men är också en arbetsbok. Tanken är att varje elev ska ha ett eget exemplar och jobba med uppdragen som delas ut av Brainy på de kreativa uppdragssidorna i boken.

Eleverna får utforska sig själva och sin omvärld tillsammans med Choice och Brainy. Vissa uppgifter är tänkta att göras individuellt medan andra är tänkta att göras tillsammans i grupp och för varje kapitel finns en hemuppgift.

Pedagogisk handledning
Till boken finns en pedagogisk handledning som omfattar 20 sidor. Handledningen är uppbyggd för att pedagogen i klassen snabbt ska komma igång med projektet genom att följa handledningens steg och tips. Givetvis gör pedagogen själv valen när det gäller vad man vill ta upp i klassen och hur man vill göra det (det är pedagogen som känner sin klass bäst ;-). Men i handledningen finns stöd och färdiga ”steg” och alternativ för att underlätta så mycket som möjligt när man arbetar med konceptet.

Konceptet ligger helt i linje med Skolverkets intention utifrån styrdokument och läroplan. Handledningen innehåller även en teorianknytning som på ett tydligt sätt knyter bokens innehåll och uppdrag till olika vägledningsteorier.

Klicka här för att se provkapitel ur boken som pdf-fil >>

Klicka här för att se provkapitel ur handledningen som pdf-fil >>

Klicka här för att se ”Teorianknytning” som pdf-fil >>

Klicka här för att se ”Förankring i läroplanen” som pdf-fil >>

Boken Choice & Brainy möter framtiden

Format: 169 x 239 mm
ISBN: 978-91-981878-7-8
Antal sidor: 98
Pris:
1 ex. – 165 kr/st
2–9 ex. – 125 kr/st
10–49 ex. – 92 kr/st
50–199 ex. – 75 kr/st
200–799 ex. – 63 kr/st
800 ex. –> 52 kr/st
Pris exkl. moms och frakt

Pedagogisk handledning

Format: A4
Antal sidor: 24
Pris: 35 kr
Pris exkl. moms och frakt

 

Läs mer om konceptet >>

Mejla din order till order@tremedia.se


Remiss om utökning av gymnasieskolans yrkesprogram för grundläggande behörighet

Även gymnasieskolans yrkesprogram ska ge grundläggande behörighet till högre utbildning. Förslaget som Utbildningsdepartementet nu skickar ut på remiss innebär att yrkesprogrammen utökas från dagens 2 500 poäng till att omfatta 2 700 eller 2 800 gymnasiepoäng. Den föreslagna ökningen skulle innebära att elevernas möjligheter att läsa kurser som ger grundläggande behörighet till högre utbildning stärks utan att eleverna behöver välja bort yrkeskurser som är centrala för deras utbildning.

I remisspromemorian föreslås även att ett estetiskt ämne ska ingå i alla nationella program i gymnasieskolan. Ämnet ska omfatta 50 gymnasiepoäng. Gymnasiearbetet ska också omfatta 50 gymnasiepoäng, i stället för 100 gymnasiepoäng som i dag.

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019 och tillämpas första gången på utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2019.

Läs mer på regeringen.se


Gymnasiekonferenser 2017

På SKL:s webbsida kan du nu anmäla dig till årets gymnasiekonferenser som arrangeras i Stockholm, Malmö och Göteborg.

 Hur kan vi tänka för att utveckla gymnasieskolan med utgångspunkt i såväl elevernas som samhällets behov? Vilka förändringar behövs med koppling till digitalisering? Vad är på gång när det gäller lagstiftning och vilka visioner har regeringen?

  • Stockholm: 15-16 november
  • Stockholm: 20-21 november
  • Malmö: 23-24 november
  • Göteborg: 29-30 november

Läs mer om konferensprogram och anmälan på skl.se


Arbetet med Rikväljaren pågår för fullt

I Riksväljaren har vi samlat landets alla riksrekryterande gymnasieutbildningar och gymnasieskolor med riksintag så att du kan ge komplett och korrekt information till föräldrar och elever. Riksväljaren fungerar som ett uppslagsverk där all information om dessa utbildningar är samlade på ett enda ställe.

Kontrollerar mot beslut OCH mot skolorna
På Tremedia arbetar vi nu för högtryck med att kontakta alla skolor och utbildningar som ska finnas med i Riksväljaren. Vi kontrollerar även uppgifter mot de beslut som är tagna. Vi kan även i år konstatera att det hänt mycket på detta området och vi hoppas att Riksväljaren ska hjälpa till att hålla så många som möjligt à jour med utvecklingen.

Fri från reklam
Vi vill poängtera att Riksväljaren är helt fri från reklam. Skolorna betalar ingenting för att medverka. Detta innebär att alla skolor och utbildningar som ska finnas med i Riksväljaren gör det. Dessutom innebär det att vi på Tremedia går igenom alla texter och "tvättar bort" sådant som är "reklamaktigt". Allt för att få fram en så informativ och korrekt information som möjligt.

Passa på att beställ ett verktyg som kan hjälpa dig att spara mycket tid i ditt arbete ;-)

Antal sidor: 110
Pris:

1 ex. – 595 kr/st
2-4 ex. – 498 kr/st
5 ex. -> 450 kr/st
Pris exkl. moms och frakt

Mejla din beställning till order@tremedia.se.


Kraftig utbyggnad av yrkesutbildning för vuxna

En gymnasieutbildning är i princip ett krav för att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Regeringen vill att fler ska få chansen att skaffa sig en gymnasial yrkesutbildning, komplettera sin gymnasieutbildning eller omskola sig till ett nytt yrke. Regeringen satsar därför ytterligare drygt 400 miljoner kronor 2018 för 7 750 platser inom regionalt yrkesvux. Av dessa är 1 000 platser vikta till yrkesförarutbildning.

Läs mer på regeringen.se


Regeringen satsar stort på yrkeshögskolan

Regeringens satsning i budgetpropositionen 2018 på yrkeshögskolan är den största utbyggnaden sedan yrkeshögskolans införande 2009 och innebär att antalet platser kommer öka med ca 45 procent till 2022. Fullt utbyggd omfattar satsningen totalt 920 miljoner kronor vilket motsvarar 14 000 platser inom yrkeshögskolan 2022.

Läs mer på regeringen.se


Active Engagement åter i lager

Nu finns ett antal Active Engagement åter i lager hos oss på Tremedia. Vi har fått in ett mindre antal exemplar så hör av dig så snabbt du kan för att vara säker på leverans.

Läs mer om Active Engagement


Skolverket publikation: Studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar

I denna exempelsamling delar 44 skolor och vuxenutbildningar med sig av sina upplägg där lärare, ofta med stöd av studie- och yrkesvägledare, integrerat studie- och yrkesvägledning på olika sätt i sin undervisning. Flertalet av exemplen visar på elevernas ökade förståelse för hur skolarbetet påverkar deras möjligheter till vidare studier och val av yrke och på ökad studiemotivation.

Läs mer på skolverket.se

Ladda ner publikationen som pdf


Tremedias e-nytt skickas ut oregelbundet.
© Tremedia i Borås AB 2017

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.