Nyhetsbrev från GR Kurs och konferens september 2017. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Snart är det dags för våra Mötesplatser!

Mötesplats Funktionshinder

I år är Mötesplats Funktionshinder större än någonsin med 47 utställare och 20 seminariepunkter. Mässan äger rum i Eriksbergshallen i Göteborg.

När? 10-11 oktober


grkom.se/motesplatsfunktionshinder

facebook.com/motesplatsfunktionshinder

Mötesplats IFO

Dagen bjuder på många intressanta seminarier från anställda i våra medlemskommuner. På plats är även några gästföreläsare, bland annat Charlie Eriksson som är aktuell i SVT:s dokumentärserie om självmord ”30 liv i veckan”.

När? 16 november 

grkom.se/motesplatsifo


Fler datum för kurs om ny kommunal- och förvaltningslag

Efter högt tryck på kursen om ny kommunal- och förvaltningslag kan vi nu erbjuda fler datum.  

Kommunallagen föreslås träda i kraft 1 januari 2018. Förvaltningslagen träder i kraft 1 juli 2018. De nya lagarna ställer nya krav på tjänstemän i offentlig verksamhet.

Kontakt: Staffan Nyqvist

Första kurstillfället 

15 eller 20 dec och 19 dec

Läs mer

Gå direkt till anmälan

Andra kurstillfället 

24 januari och 5 februari

Läs mer

Gå direkt till anmälan


Utbildningar för registratorer

Grundutbildning 

En utbildning för dig som vill bredda och fördjupa din kompetens som registrator!

När? Fem heldagar med start 8 november

Läs mer

Gå direkt till anmälan

Fortsättningskurs

En utbildning för dig som tidigare gått GR:s utbildning för registratorer och vill bredda och fördjupa din kompetens som registrator.

När? Tre heldagar med start 8 december

Läs mer

Gå direkt till anmälan

 

Kontakt: Staffan Nyqvist


Demenskonferens

Årets demenskonferens har temat "Att kommunicera med personer med demenssjukdom".

På programmet står bland annat föreläsningar av Sibylle Mayer, överläkare Mobila Team, vårdenhet Minnessjukdomar på Skånes Universitetssjukhus och Beata Terzis, legitimerad psykolog och sakkunnig inom demens och kognition på Frösunda Omsorg.

När? 10 november

Läs mer

Gå direkt till anmälan

Kontakt: Karin Westberg

Samsjuklighetskonferens

Den 12 oktober arrangeras en konferens om insatser för personer med psykisk ohälsa och missbruk/beroende.

Dagen bjuder på föreläsningar, fakta om samsjuklighet samt goda exempel på samarbetsmodeller från kommunerna Göteborg, Partille och Åmål. Konferensen innehåller bland annat en föreläsning om beroende och psykisk samsjuklighet av Sven-Eric Alborn, utvecklingsledare Region Halland. 

När? 12 oktober

Läs mer

Gå direkt till anmälan

Kontakt: Yvonne Witsöe


Individual Placement and Support (IPS)

IPS är en form av Supported Employment (SE) skapad för personer med psykiska funktionsnedsättningar. GR:s utbildning inom IPS innehåller teori, metodik, verktyg och ger kunskap om IPS-metoden på forsknings- och praktikernivå.

Kontakt: Karin Westberg

Fyradagars-kurs

3-4 oktober och 7-8 november 

Läs mer

Gå direkt till anmälan

Tvådagars-kurs

12-13 december 

Läs mer

Gå direkt till anmälan


Kurs i LVM

Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM; SFS 1988:870), är en tvångslag som kompletterar Socialtjänstlagen. Lagen möjliggör sluten tvångsvård av vuxna missbrukare efter beslut av förvaltningsrätten.

Under dagen kommer stadsjuristerna Ulrika Björkroth och Erica Farberger med hjälp av rättsfall lotsa genom förvaltningsprocessen och praktiska övningar i Kammarrätten. 

När? 13 november

Läs mer

Gå direkt till anmälan

Kontakt: Susanne Ericsson


Socialrätt – för socialsekreterare utan socionomexamen

Kursen är uppdelad på tre dagar och behandlar förvaltningslagen, kommunallagen, offentlighet, sekretess, SoL, LVU och LVM. För dig som arbetar med ekonomiskt bistånd finns även en fördjupningskurs inom detta. 


SAVE THE DATE!

Ett kurstillfälle är planerat för datumen 12 december, 25 januari och 27 februari. Inbjudan kommer inom kort, håll utkik på grkom.se/kurser

 

Fördjupningskurs i ekonomiskt bistånd

När? 7-8 december

Läs mer

Gå direkt till anmälan

 

Kontakt: Kristina Elofsson


Autism och psykisk ohälsa hos vuxna

Psykiska besvär hos vuxna med autism kan vara svåra att upptäcka eftersom symptomen kan förväxlas med beteenden som har med autism att göra. För att upptäcka de psykiska besvären är det viktigt att omgivningen har kunskaper om hur autism yttrar sig hos individen

GR arrangerar en kurs inom området för personal och chefer som i sitt arbete kommer i kontakt med ungdomar och vuxna med autism. 

När? 26 september (5 september står som sista anmälningsdatum men det går att anmäla sig ett tag till) 

Läs mer

Gå direkt till anmälan

Kontakt: Susanne Ericsson


RUDAS – ett mångkulturellt kognitivt test

Rowland Universal Dementia Assessment Scale (RUDAS) är ett mångkulturellt kognitivt test som kan användas vid minnesutredning av personer med låg utbildningsnivå och/eller från annan kulturell bakgrund. I förslaget för nationella riktlinjer för svensk demensvård har RUDAS prioritet två.

När? 17 oktober

Läs mer

Gå direkt till anmälan 

Kontakt: Karin Westberg


Återfallsprevention

Återfallsprevention är en evidensbaserad behandlingsmetod som rekommenderas i Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende.

När? 7-8 samt 21-22 november

Läs mer

Gå direkt till anmälan

Kontakt: Karin Westberg


Kommande kurser

September

22 september

AllAgeHub bjuder in till frukostseminarium med innovationsforskaren Leif Denti

26 september 
Autism och psykisk ohälsa hos vuxna

 

Oktober

3 oktober
IPS Individual Placement and Support

4 oktober 
MI-fördjupning

4 oktober 
Radical Collaboration – förtroendefullt samarbete

5 oktober 
Att arbeta med ett återhämtningsinriktat förhållningssätt

10–11 oktober 
Mötesplats Funktionshinder

11 oktober 
Motivational Enhancement Therapy (MET)

12 oktober 
Samsjuklighet: Varför gör vi inte det vi vet – möjligheter och hinder

12 oktober 
Konferens om kommunala bolag

12 oktober
Yrkeshandledning för nyanställda inom socialtjänstens barn- och unga, myndighetsutövning

17 oktober

Att arbeta med ett återhämtningsinriktat förhållningssätt för baspersonal

17 oktober
RUDAS (Rowland Universal Dementia Assessment Scale) – ett mångkulturellt kognitivt test

18 oktober 
MI-utbildning för äldreomsorgen 

18 oktober 
Vad kan bli möjligt när vi tillsammans utforskar arbetssätt och bygger broar för ett öppet och rättvist samhälle?

19 oktober 
Tejping – gestaltande kommunikation: Kurs 2

23 oktober
Att undervisa nyanlända elever i engelska

25 oktober 
Vidareutveckling efter UGL

26 oktober
SMÄRTA hos äldre – varför är det komplext och vad bör man tänka på?

26 oktober
UL - Utvecklande Ledarskap

31 oktober, 30 november + 12 december
Utvecklingsprogram: Kommunala nämndsekreterare – med fokus på nya kommunallagen

 

November

6 november
Hållbart resande i samhällsplaneringen - från teori till verklighet

7 november
Mat och hälsa inom LSS

7 november
Återfallsprevention (ÅP)

8 november 
Grundutbildning för registratorer

8 november 
MI-utbildningsdag för baspersonal inom äldreomsorgen

8-9 november 
Socialtjänstforum – möte mellan forskning och praktik inom socialtjänsten

9-10 november + 1 december
Kommunikation och bemötande för anställda på miljömyndigheter i Västsverige


facebook

Frågor? Kontakta grkurskonferens@grkom.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du har deltagit i något av våra arrangemang eller för att du har valt att prenumerera. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.