BRF Barsbro Parken

Nyhetsbrev 5 - september 2017

Tack för att du följer vårt nyhetsbrev! Man kan prenumerera på nyhetsbrevet och ladda ner tidigare nyhetsbrev på brfbarsbroparken.se. Utskrift placeras på tavlan i tvättstugan.

Observera att en del av informationen nedan har publicerats tidigare på vår hemsida som del av de löpande nyheter som läggs ut där.

ÅV-huset på Skälbyvägen 21 tillfälligt stängt

Återvinningshuset på Skälbyvägen 21 är tillfälligt stängt pga brand. Huset är stängt tills sanering hinner ske och passerbrickor dit är därför tillfälligt avaktiverade. Vi hänvisar till ÅV-huset på Flygarvägen 14 så länge. När ÅV-huset åter är tillgängligt meddelas detta på vår hemsida, och lapp på dörren med info om att det är stängt tas bort.

Information kring det pågående stambytet

Första etappen av stamrenoveringen, Flygarvägen 10-14, startade den 2 maj och är nu klar och besiktigad, med uppföljande åtgärder för de fel som fanns protokollförda. Tidsplanen har följts enligt det schema som Universalbyggen presenterat.

Innan byggstarten gjordes en försyn av varje badrum. Då fick de boende möjlighet att framföra sina önskemål och de tillval som gjorts. Det har tillkommit en del åtgärder som inte kunde förutses. Värmerören var i vissa lägenheter inte åtkomliga, där behövdes hallgolven brytas upp för att komma åt den första rörskarven. Takfönstren i badrummen på plan 3 måste bytas. De var inte åtgärdade vid fönsterbytet 2015. 

Vi har intervjuat några av de boende som vistats hemma under tiden. Visst har det varit bullrigt, dammigt och besvärligt men vatten med ho på varje plan samt toalett och duschutrymmena utanför har fungerat bra. Slutresultatet är positivt med fräscha badrum och nya avlopp. Även termostaterna på alla radiatorer kommer att bytas.

Vattentillförseln i garagen har tagits bort. Anledningen är miljökrav som säger att det ska finnas slamavskiljare i avloppsbrunnarna. 

Stambytet fortsätter alltså, i möjlig mån med utgångspunkt från tidigare meddelat tidsplan.

Det gäller sedan tidigare förbud för biltvätt i och utanför garagen. De garageinnehavare som har ställt sina garage till förfogande har varit till stor hjälp. Ett stort tack till dem. 

Uppdateringar kring entreprenörer och kommande arbeten

Som tidigare meddelats på hemsidan är Cubile ny entreprenör för markskötseln sommar- och vintertid. 

Vi har även bytt leverantör av trappstädning fr o m 15/9 till Maddes Städ.

Vårt tidigare försäkringsbolag, Vardia, har meddelat att de inte kommer att teckna några avtal avseende bostadsrättsförsäkringar i fortsättningen. Från och med den 1 juli 2017 har vi avtal med försäkringsförmedlaren Söderberg & Partners om en ny bostadsrättsförsäkring inklusive bostadsrättstillägg, I tillägget ingår en olycksfallsförsäkring för medlemmar. Försäkringsgivare är försäkringsbolaget Moderna Försäkringar. Mer information finns hos allians.com/forsakringar#bostadsratterna under "Fastighetsförsäkringar".

Vindarna kommer att tilläggsisoleras när stamrenoveringen är klar.

 

Styrelsen önskar er en fortsatt trevlig höst!


Föreningens funktionärer

Styrelsen består för närvarande av följande personer:

Staffan Hansson (ordförande), Andreas Marinko (vice ordförande), Patrik Vuorio (sekreterare/webmaster), Uno Edman, Tommy Sellén, Georgios Makris, Sara Widlund och Lasse Hallberg (suppleant).

Du når styrelsen på styrelsen@brfbarsbroparken.se.


Valberedningen består för närvarande av följande personer:

Anneli Lundin och Susanne Sundqvist.

Du når valberedningen på valberedningenbarsbroparken@gmail.com.


BRF Barsbro Parkens nyhetsbrev utkommer regelbundet, oftast ca var tredje månad. Har du förslag på innehåll i nästa nyhetsbrev, kontakta gärna webmaster (Patrik) via styrelsen@brfbarsbroparken.se. Du kan anmäla dig som prenumerant på nyhetsbrevet på brfbarsbroparken.se eller per mail till samma adress.

Sent with Get a Newsletter