Το συγκεκριμένο email περιέχει γραφικά. Αν δεν μπορείτε να τα δείτε, πατήστε Εδώ.

Ι.Μ.Ε.Θ.Α.

Ινστιτούτο Μελέτης και Εκπαίδευσης στη Θρόμβωση και την Αντιθρομβωτική αγωγή

 

Newsletter Σεπτεμβρίου 2017

Νέα από το European Society of Cardiology (ESC) Congress που πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελώνη, 26-30 Αυγούστου 2017

2017 Focused update on Dual Antiplatelet Therapy (DAPT)

Ανακοινώθηκαν οι αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές για τη διπλή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή.


RE-DUAL PCI: διπλή θεραπεία με νταμπιγκατράνη έναντι τριπλής θεραπείας σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή που υποβάλλονται σε PCI

Σύμφωνα με τη μελέτη RE-DUAL PCI, ο κίνδυνος αιμορραγίας ήταν σημαντικά μικρότερος μεταξύ των ασθενών με κολπική μαρμαρυγή (ΚΜ) που υποβλήθηκαν σε PCI και οι οποίοι έλαβαν διπλή θεραπεία με νταμπιγκατράνη και ανταγωνιστή του αιμοπεταλιακού υποδοχέα P2Y12, σε σύγκριση με αυτούς που έλαβαν τριπλή θεραπεία με βαρφαρίνη, ανταγωνιστή του υποδοχέα P2Y12 και ασπιρίνη. Η διπλή θεραπεία δεν ήταν κατώτερη από την τριπλή θεραπεία ως προς τον κίνδυνο εμφάνισης θρομβοεμβολικών επεισοδίων.

Η μελέτη, η οποία ανακοινώθηκε στο ESC Congress 2017 και δημοσιεύθηκε ταυτόχρονα στο New England Journal of Medicine, τυχαιοποίησε 2.725 ασθενείς με ΚΜ οι οποίοι είχαν υποβληθεί σε PCI, να λάβουν είτε τριπλή θεραπεία με βαρφαρίνη, κλοπιδογρέλη ή τικαγκρελόρη και ασπιρίνη (για έναν έως τρεις μήνες), είτε διπλή θεραπεία με νταμπιγκατράνη (110 mg ή 150 mg δύο φορές την ημέρα) και κλοπιδογρέλη ή τικαγρελόρη.

Το κύριο καταληκτικό σημείο της μελέτης ήταν ένα μείζον ή κλινικά σημαντικό μη μείζον αιμορραγικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια της περιόδου παρακολούθησης των 14 μηνών. Τα δευτερεύοντα τελικά σημεία εξέτασαν τη μη κατωτερότητα της διπλής θεραπείας σε σύγκριση με την τριπλή θεραπεία σε σχέση με τα θρομβοεμβολικά συμβάντα, το θάνατο ή τη μη προγραμματισμένη επαναγγείωση. Η επίπτωση του πρωτεύοντος καταληκτικού σημείου ήταν 15,4 % στην ομάδα της διπλής θεραπείας με 110 mg νταμπιγκατράνης σε σύγκριση με 26,9 % στην ομάδα της τριπλής θεραπείας και 20,2 % στην ομάδα της διπλής θεραπείας με 150 mg νταμπιγκατράνης σε σύγκριση με 25,7% στην ομάδα της τριπλής θεραπείας. Οι σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες δεν διέφεραν σημαντικά μεταξύ των ομάδων, όπως και η επίπτωση των δευτερευόντων καταληκτικών σημείων.


H μπιβαλιρουδίνη δεν είναι ανώτερη της μονοθεραπείας με ηπαρίνη σε ασθενείς με STEMI και NSTEMI που υποβάλλονται σε PCI

Σύμφωνα με τα ευρήματα μιας πολυκεντρικής τυχαιοποιημένης κλινικής μελέτης που δημοσιεύθηκε στο New England Journal of Medicine και παρουσιάστηκε στο ESC Congress 2017, η μπιβαλιρουδίνη δεν είναι ανώτερη της ηπαρίνης ως προς τη θνητότητα, το υποτροπιάζον έμφραγμα του μυοκαρδίου ή τα σοβαρά αιμορραγικά επεισόδια σε ασθενείς με STEMI ή NSTEMI που υποβάλλονται σε PCI. Σε αυτή τη μελέτη (VALIDATE-SWEDEHEART), ασθενείς με STEMI (n = 3005) ή NSTEMI (n = 3001) τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν μπιβαλιρουδίνη ή ηπαρίνη κατά τη διάρκεια της PCI, η οποία πραγματοποιήθηκε κυρίως με κερκιδική προσπέλαση. Οι ασθενείς ελάμβαναν ισχυρό ανταγωνιστή του υποδοχέα P2Y12 χωρίς τη χρήση αναστολέων της γλυκοπρωτεΐνης IIb/IIIa. Το πρωτεύον τελικό σημείο ήταν ο συνδυασμός θανάτου από όλες τις αιτίες, μείζονος αιμορραγίας ή εμφράγματος του μυοκαρδίου στις 180 ημέρες.

Δεν υπήρχε σημαντική διαφορά μεταξύ των ομάδων της μπιβαλιρουδίνης και της ηπαρίνης ως προς το πρωτεύον τελικό σημείο στις 30 (p=0,21) και στις 180 ημέρες της παρακολούθησης (p=0,54). Μικρές διαφορές παρατηρήθηκαν στη συχνότητα εμφάνισης της θρόμβωσης του stent μεταξύ των δύο ομάδων, χωρίς, όμως, να είναι στατιστικά σημαντικές (p=0,09).


Η ριβαροξαμπάνη σε συνδυασμό με την ασπιρίνη βελτιώνει την έκβαση σε ασθενείς με σταθερή καρδιαγγειακή νόσο: Μελέτη COMPASS

Σε αυτή τη διπλή τυφλή μελέτη, τυχαιοποιήθηκαν 27.395 ασθενείς με σταθερή καρδιαγγειακή νόσο (στεφανιαία νόσο ή περιφερική αρτηριακή νόσο) να λάβουν ριβαροξαμπάνη (2,5 mg δύο φορές ημερησίως) σε συνδυασμό με ασπιρίνη (100 mg μία φορά ημερησίως), μονοθεραπεία με ριβαροξαμπάνη (5 mg δύο φορές ημερησίως) ή μονοθεραπεία με ασπιρίνη (100 mg μία φορά ημερησίως). Το πρωτεύον καταληκτικό σημείο ήταν ένα σύνθετο καρδιαγγειακού θανάτου, εγκεφαλικού επεισοδίου ή εμφράγματος του μυοκαρδίου. Η μελέτη σταμάτησε πρόωρα, λόγω της ανωτερότητας της ομάδας του συνδυασμού ριβαροξαμπάνης και ασπιρίνης μετά από μια μέση παρακολούθηση 23 μηνών.

Τα αποτελέσματα της μελέτης COMPASS που ανακοινώθηκαν στο συνέδριο και δημοσιεύθηκαν ταυτόχρονα στο New England Journal of Medicine δείχνουν ότι η προσθήκη ριβαροξαμπάνης (2,5 mg δύο φορές ημερησίως) στην ασπιρίνη, σε σύγκριση με τη μονοθεραπεία με ασπιρίνη, μείωσε το πρωτεύον καταληκτικό σημείο κατά 24% και βελτίωσε την επιβίωση κατά 18%. Η προσθήκη όμως ριβαροξαμπάνης στην ασπιρίνη αύξησε στη μείζονα αιμορραγία και η συνηθέστερη εντόπιση της αιμορραγίας ήταν το στομάχι ή το κατώτερο τμήμα του εντέρου. Δεν υπήρξε σημαντική αύξηση στη θανατηφόρα ή την εγκεφαλική αιμορραγία. Η ριβαροξαμπάνη 5 mg δύο φορές ημερησίως ως μονοθεραπεία δεν ήταν ανώτερη από την ασπιρίνη και είχε ως αποτέλεσμα περισσότερα σοβαρά αιμορραγικά συμβάντα.


Η ριβαροξαμπάνη σε συνδυασμό με την ασπιρίνη μειώνει τα ανεπιθύμητα συμβάντα σε ασθενείς με περιφερική αρτηριακή νόσο: Μελέτη COMPASS–PAD

Η μελέτη αυτή είναι μια υποανάλυση της μελέτης COMPASS ως προς τους ασθενείς με περιφερική αρτηριακή νόσο (ΠΑΝ). Η μελέτη συμπεριέλαβε 7.470 ασθενείς με ΠΑΝ, από τους οποίους 4.129 με συμπτωματική ΠΑΝ, 1.919 με καρωτιδική νόσο και 1.422 με στεφανιαία νόσο και χαμηλό κνημοβραχιονιο δείκτη (<0,90). Οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν σε μία από τις τρεις ομάδες: ριβαροξαμπάνη (2,5 mg δύο φορές ημερησίως) μαζί με ασπιρίνη (100 mg ημερησίως), μονοθεραπεία με ριβαροξαμπάνη (5 mg δύο φορές ημερησίως) ή μονοθεραπεία με ασπιρίνη (100 mg ημερησίως). Η μελέτη διεκόπη μετά από παρακολούθηση 23 μηνών, λόγω της υπεροχή της ομάδας του συνδυασμού ριβαροξαμπάνης με ασπιρίνη στο συνολικό πληθυσμό, που περιελάμβανε επίσης, ασθενείς με σταθερή στεφανιαία νόσο. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της υποανάλυσης, ο συνδυασμός μικρής δόσης ριβαροξαμπάνης με ασπιρίνη, μειώνει τα μείζονα καρδιαγγειακά συμβάντα, καθώς και τα συμβάντα των άκρων, συμπεριλαμβανομένων των ακρωτηριασμών, κατά σχεδόν ένα τρίτο σε ασθενείς με ΠΑΝ. Ο συνδυασμός αυτός όμως αύξησε τον κίνδυνο μείζονος αιμορραγίας αλλά δεν αύξησε τον κίνδυνο θανάτου ή κρίσιμης αιμορραγίας οργάνων ενώ οι περισσότερες μεγάλες αιμορραγίες ήταν αναστρέψιμες. Η μονοθεραπεία με ριβαροξαμπάνη (5 mg δύο φορές ημερησίως) μείωσε τα συμβάντα των άκρων σε σχέση με τη μονοθεραπεία με ασπιρίνη, αλλά δεν προκάλεσε σημαντική μείωση στα καρδιαγγειακά συμβάντα.


Η απιξαμπάνη μειώνει τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή που υποβάλλονται σε καρδιοανάταξη: Μελέτη EMANATE

Σκοπός της μελέτης που ανακοινώθηκε στο ESC Congress 2017 ήταν να αξιολογηθεί η βραχείας διάρκειας χορήγηση απιξαμπάνης σε σύγκριση με τη βαρφαρίνη σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή (ΚΜ) που υποβάλλονται σε καρδιοανάταξη. 1.500 ασθενείς με KM που δεν είχαν λάβει αντιπηκτική αγωγή και επρόκειτο να υποβληθούν σε προγραμματισμένη καρδιοανάταξη, τυχαιοποιήθηκαν σε βραχείας διάρκειας (<48 ώρες) απιξαμπάνη, 5 mg δύο φορές ημερησίως (n = 753) έναντι ηπαρίνης / βαρφαρίνης (n = 747). Οι ασθενείς που τυχαιοποιήθηκαν σε απιξαμπάνη θα μπορούσαν να λάβουν δόση φόρτισης των 10 mg και να υποβληθούν σε καρδιοανάταξη μετά από 2 ώρες. Περίπου το 50% των ασθενών υπεβλήθησαν σε διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογράφημα πριν από την καρδιοανάταξη.

Το κύριο καταληκτικό σημείο της μελέτης, η συχνότητα εμφάνισης εγκεφαλικού επεισοδίου ή συστηματικής εμβολής, εμφανίστηκε στο 0% της ομάδας της απιξαμπάνης έναντι 0,8% της ομάδας ηπαρίνης / βαρφαρίνης (p = 0,016). Μεγάλες αιμορραγίες εμφανίστηκαν σε τρεις και έξι ασθενείς στην ομάδα της απιξαμπάνης και της ηπαρίνης / βαρφαρίνης αντίστοιχα, ενώ κλινικά σημαντική μη μείζονα αιμορραγία παρατηρήθηκε σε 11 και 13 ασθενείς αντίστοιχα. Υπήρξαν δύο θάνατοι στην ομάδα της απιξαμπάνης και ένας στην ομάδα ηπαρίνης / βαρφαρίνης.

Οι συγγραφείς καταλήγουν ότι μεταξύ των ασθενών με ΚΜ, είναι τελικά εφικτή η βραχείας διάρκειας χορήγηση απιξαμπάνης (<48 ώρες) σε σύγκριση με βραχείας διάρκειας χορήγηση ηπαρίνης / βαρφαρίνης. Η βραχείας διάρκειας χορήγηση απιξαμπάνης συσχετίστηκε με μικρότερη συχνότητα εγκεφαλικού επεισοδίου ή συστηματικής εμβολής και παρόμοια συχνότητα αιμορραγίας σε σύγκριση με την ηπαρίνη / βαρφαρίνη.


Σας περιμένουμε στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Θρόμβωσης -Αντιθρομβωτικής αγωγής του Ι.Μ.Ε.Θ.Α. στις 21-23 Σεπτεμβρίου 2017, στην Αίγλη Ζαππείου στην Αθήνα.

Αυτό το μήνυμα πληρεί τις προϋποθέσεις της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί διαφημιστικών μηνυμάτων, καθώς φέρει τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα ευκρινώς και δίνει στον παραλήπτη τη δυνατότητα διαγραφής (Directiva 2002/31/CE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου). Εάν είσαστε σε αυτή τη λίστα κατά λάθος ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο θέλετε να διαγραφεί το e-mail σας από αυτή τη λίστα παραληπτών ενημερώστε μας. Για να διαγραφείτε από αυτήν την λίστα παρακαλώ πατήστε, εδώ.