More Lectures Booked by Wolters Kluwer  |  News Articles for RedovisningsHuset  |  Real Estates, New Order from Accountor Training  |  7 Steps to Prepare for the GDPR  |  Meeting with Xenter in Stockholm

Problem att visa innehållet? Se nyhetsbrevet i webbläsaren.

 

Peter Berg Accounting Consultant Peter Berg Redovisningskonsult

Welcome | Välkommen

EN: ... to this newsletter on corporate economy news from Peter Berg, accounting expert, author and lecturer on economy topics.

SW: ... till nyhetsbrevet om företagsekonomi från Peter Berg, redovisningsexpert, författare och föreläsare i ekonomiska ämnen.


More Lectures Booked by Wolters Kluwer / Fler föreläsningar bokade av Wolters Kluwer


EN: Two more lectures with me are booked, one company adapted lecture in Stockholm and one staff education in Gothenburg. The latter is for Wolters Kluwers own tax experts! And a few days earlier the ordered additionally two lectures with me.

SW: Två nya föreläsningar med mig har bokats, en företagsanpassad kurs i Stockholm och en personalutbildning i Göteborg. Den senare är för Wolters Kluwers egna skatteexperter! Och några dagar tidigare beställde de ytterligare två kursomgångar av mig.

Aug 28, 2017: More Lectures booked by Wolters Kluwer / Fler föreläsningar bokade av Wolters

Aug 22, 2017: New Lecture Bookings from Wolters Kluwer / Nya kursbokningar

News Articles for RedovisningsHuset / Nyhetsartiklar för RedovisningsHuset

EN: These are the latest news articles in Swedish on economy for RedovisningsHuset i Södertälje AB, written and published by me on their web page. The news articles are free in full text, take your chance to a profitable view!

SW: Detta är de senaste nyhetsartiklarna om ekonomi för RedovisningsHuset i Södertälje AB, skrivna och publicerade av mig på deras hemsida. Artiklarna är fria för läsning i fulltext, ta chansen till lönsamma läsningar!

Aug 27, 2017: Scrapped Tax Legislation / Skrotade skatteförslag

Aug 25, 2017: Actual Control Person Act / Lagen om verklig huvudman

Aug 25, 2017: Anti-Money Laundering Act / Penningtvättslagen

Aug 22, 2017: EU GDPR / Dataskyddsförordningen


Real Estates, New Order from Accountor Training / Fastigheter, ny beställning

EN: Accountor Training Sweden ordered 12 new webinars about various aspects of real estates during October 2017, bringing the total of webinars for them up to 25!

Video intros were recorded yesterday August 28, 2017 for each of the webinars and will be published on their web page soon. Welcome to apply.

SW: Accountor Training Sverige har beställt 12 nya webbinarier om olika frågor kring fastigheter under oktober 2017. Totalt har jag nu 25 beställda webbinarier för dem i höst!

Videopresentationerna spelades in i går den 28 augusti 2017 för vart och ett av webbinarierna och kommer att publiceras inom kort. Välkommen att anmäla dig.

Aug 22, 2017 (real estate webinars): To the article / Till artikeln

Aug 21, 2017 (other webinars): Video Intros recorded / Intro videos inspelade

 • Juridiska regelverk för fastigheter / Legal frameworks for real estates
 • Tidpunkter för fastigheters övergång / Moment of transfer for real estates
 • Fastighetsmoms / VAT for real estates
 • Anskaffningsvärde för fastigheter / Acquisition value for real estates
 • Ny-, till- och ombyggnad, underhåll och reparationer av fastigheter / New construction, rebuilding, maintenance and repairs of real estates
 • Avskrivningar på fastigheter / Depreciation of real estates
 • Uppskrivning av fastigheter / Revaluation of real estates
 • Nedskrivning av fastigheter / Write-down of real estates
 • Försäljning av fastigheter, redovisning och beskattning / Sale of real estates, accounting and taxation
 • Fastigheter i K2 och K3 / Real estates in standards for smaller entities (K2) and larger entities (K3)
 • Fastigheter i RFR 2 / Real estates in standards for listed entities (RFR 2)
 • Förvärv och avyttring av fastigheter via bolag / Acquisition and sale of real estates in companies

7 Steps to Prepare for the GDPR / 7 förberedelser för dataskyddsförordningen

EN: RedovisningsHuset i Södertälje AB ordered an analysis of the DGPR consequenses from me. Here is the resulting 7 steps and action plan in "The RH Case".

See how they did and get inspired to take actions in your own company to prepare for the EU General Data Protection Regulation!

SW: RedovisningsHuset i Södertälje AB beställde en analys av dataskyddsförordningens konsekvenser för dem. Här är de resulterande 7 stegen och handlingsplanen i "Fallet RH".

Se hur de gjorde och bli inspirerad till att förbereda dig i ditt eget företag för dataskyddsförordningen!

 Aug 25, 2017: To the article / Till artikeln


Meeting with Xenter in Stockholm / Möte med Xenter i Tumba

EN: New Higher Vocational Education for Economists are on the way in south Stockholm. On August 22, 2017, I attended a meeting with The Executive Committee for these educations at Xenter, for examinations and applications for the new educations. We have excellent historical results and feel confident for the future educations!

SW: Nya YH-utbildningar av ekonomer är på väg i södra Stockholm. Den 22 augusti 2017 deltog jag i ettt möte med ledningsgruppen för ekonomutbildningar vid Xenter, för examineringar och nya ansökningar. Vi har utmärkta historiska resultat och känner oss starka inför framtida utbildningar!

Aug 24, 2017: To the article / Till artikeln


Bringing Theory to Practice

By books, articles, research and lectures

Photography © Peter Berg (peter@hpberg.se)

 • Resultat- och inkomstplanering - En praktisk vägledning om redovisning och beskattning (Performance and Income Planning), Wolters Kluwer 2015
 • Fastigheter - En praktisk vägledning om redovisning och beskattning (Real Estates), Wolters Kluwer 2016

Peter Berg Accounting Consultant, Bangkok
Peter Berg Redovisningskonsult, Stockholm

Blog: consultjourney.com
CV: linkedin.com/in/hpberg
E-mail: peter@hpberg.se

Dela på LinkedIn  |  Dela på Facebook

linkedinfacebook

EN: You're receiving this newsletter because you're a subscriber or we've had contact. If you whish to cancel your subscription please click here

SW: Du får detta nyhetsbrev därför att du är prenumerant eller för att vi har haft kontakt. Vill du avsluta din prenumeration klicka här. 

 

EN: I hope you like the newsletter and send it to a colleague and friend, thank you! Any new subscriber just click on the link "Subscribe" below and fill in the e-mail address, first name and last name. 

SW: Jag hoppas du tycker om nyhetsbrevet och vidarebefordar det till en kollega och vän tack!