Göteborg den 4 september 2017

Hej ##firstname##!

 

    

Nytt POD-avsnitt!

En av talarna på Sustainability Circle meeting den 11 oktober, Linda Ramstedt Marklund från Fortum, kommer att berätta om en av vår tids mest spännande och föränderliga frågor: energi.

Här räcker det inte att uppdatera sig en gång om året! Här gäller det att följa utvecklingen från en månad till en annan!

Den tekniska utvecklingen på energiområdet är enorm. 

 

Sol, vind och vatten ersätter fossila bränslen (kol, olja och naturgas), helt enkelt därför att solceller och batterier, den senaste tiden, blivit så både bra och billiga. Utvecklingen drivs, alltså inte av politiken utan av, den tekniska utvecklingen.

När solen inte lyser då? Jo, då hämtas energin från vind- och vattenkraften. I synnerhet den senare kan därmed betraktas som energibranschens batteri. (Det är först vid extrem kyla som vi kommer att behöva koppla in, exempelvis, oljekraftverk).

Sol och vind produceras och konsumeras, till skillnad från de fossila bränslena, i exakt samma ögonblick. Det gör att priserna kommer att bli allt mer volatila och att det finns stora pengar att tjäna på att anpassa energiförbrukningen till när det finns gott om energi. Energin kommer kanske till och med att vara gratis ibland! Flexibilitet blir därmed viktigare än energibesparning!

 

Med andra ord, missa inte Sustianability Circle Meeting den 11 oktober och lyssna redan nu på vår nyinspelade POD med Linda.


Varför POD:ar?

Det senaste året har vi satsat på POD:ar för att kommunicera vad ni som är aktiva i Sustainability Circle tycker och tänker.

Varför? Jo, dels är det trevligt att höra röster. Men, framför allt kan Du lyssna medan du handlar, går ut med hunden eller kör bil.

POD:arna finns på vår hemsida, så ta för vana att ha en av våra POD:ar som sällskap när du är ensam och får en stund över!


Neurala nätverk

 

Neurala nätverk är ett sätt att digitalt efterlikna hjärnan.

 

Hjärnan samlar på sig intryck genom livet utan att veta om intrycken skall komma till användning eller inte. Plötsligt kopplar hjärnan samman intryck A (ett ”30 år” gammalt intryck) med B (ett intryck, kanske, från ”igår”) så att vi därmed kan lösa ett problem. Hur sammankopplingen i hjärnan fungerar lämnar vi därhän (men det har förstås med intelligens, vetenskapande och klokskapande att göra).

 

Neurala digitala nätverk efterliknar detta. Vi samlar på oss massvis med ostrukturerade data (big data). Genom algoritmer som bygger på statistiska metoder (korrelation, regretion, etcetera) letar datorerna efter relevanta samband och rapporterar dessa till oss. Det är dessa samband som blir det neurala nätverket. Dessutom finns det algoritmer som gör om algoritmerna så att de hela tiden blir bättre, vilket ökar det neurala nätverkets kvalitet. Det är detta som är definitionen på artificiell intelligens (AI). De neurala nätverken måste med andra ord (och i likhet med våra hjärnor) lära sig genom att träna innan de blir riktigt bra.

 

Denna teknik är en tekniska kärnan i Smart Maintenance.


Kalendarium 2017

Workshops/Nätverksaktiviteter

Smart Maintenance Strategies

  • 6 september - Värd Valmet
  • 22 november - Värd Chalmers

 

Nyttan Med Underhåll

  • 25 januari - Värd Trafikverket
  • 22 maj - Värd Sandvik

 

Arbetsgruppen, Säkerhet och Hälsa

  • 19 september - Värd Chalmers
  • 7 december - Värd Valmet

 

Arbetsgruppen, Att Köpa Underhåll

  • 7 februari - Värd Enerco och Sandvik
  • 19 april - Värd Jernbro

Konferenser

På Sustainability Circle Meetings samlas vi kring konkreta case som visar hur långt Smart Maintenance kommit just nu. Konferensen är dessutom ett viktigt tillfälle för oss alla att nätverka med likasinnade.

Under 2017 har vi följande datum att se fram emot:

  • Sustainability Circle Meeting: 11 oktober, i Stockholm
  • Sustainability Circle Meeting: 14 december, i Lund

Medlemmar


linkedinfacebookyoutube