Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

I höst drar vi igång ett nytt spännande projekt "Kontext - att låta tingen tala!" Läs om projektet och mycket mer i nyhetsbrevet. Handskarna på bilden finns hos Västra Göinge hembygdsförening. Foto: Henrik Andersson

Nyhetsbrev nr. 4 - augusti 2017

Styrelsen efter förbundsstämman

Skånes hembygdsförbund har fått en ny vice ordförande, Thord Kristiansson, och en ny ledamot, Olavi Olson. Thord är medlem i Munka Ljungby-Tåssjö hembygdsförening, och styrelseledamot i Skånska gårdar. Som fjärde generationens målare, och dessutom konstnärligt utbildad vid konstfack, har han ett stort intresse för konst- och kulturhistoria. Förutom engagemanget i hembygdsrörelsen är han också politiskt aktiv, bl.a. som sekreterare i Fristadsfonden, en fond som ger juridisk hjälp till asylsökande. För Thord är frågan om hembygdens ständiga föränderlighet viktig ”Man måste kanske inte bevara allt gammalt, utan istället kan man försöka se hur dagens hembygd ser ut. Vilka föremål från idag borde vi ta in i samlingarna? Vad har t.ex. den syriska, nyanlända familjen med sig från sin hembygd?” Utöver allt ideellt engagemang är han även biodlare, och kommer som sådan att vara med på Kulturarvsdagen på Ballingstorp den 9 september för att berätta om bin och biodling.

Thord Kristiansson, till vänster, är ny vice ordförande i Skånes hembygdsförbund. Olavi Olson, till höger, är nyinvald ledamot i styrelsen. Foto: Carina Johansson och Olavi Olson

Olavi är medlem i Västra Göinge hembygdsförening, och har tidigare engagerat sig i Skånes hembygdsförbund både som anställd och som representant i föreningsråd och valberedning. Bl.a. har han varit kursledare på förbundets kurser i föreningsutveckling och om valberedningens arbete. Föreningslivet och kopplingen till demokratifrågor är något som intresserar honom, och som nybliven suppleant i styrelsen vill han driva frågan om hembygdsrörelsens framtid och utveckling. ”Jag tror att hembygder finns överallt, och man kan ha många hembygder. Hembygdsrörelsen måste utvecklas till att finnas även i staden, och i dagsaktuella frågor. Min dröm är att vi sträcker oss ända från forntiden till frågor som rör framtiden” säger Olavi.

Kontaktuppgifter till alla i vår styrelse går att få från kansliet. Hör gärna av er till ledamöterna om ni har någon fundering eller idé!

Hur ser er styrelse ut efter årsmötet?

Man kan när som helst under året skicka in ändrade kontaktuppgifter till oss, men vi vill påminna lite extra nu efter årsmötena. Är det rätt person som står som kontaktperson? Kanske har någon flyttat eller ändrat sin e-postadress? Eller har ni fått en ny ledamot i styrelsen? På vår hemsida finns blanketten ”Kontaktuppgifter 2017”. Fyll i och skicka in till Skånes hembygdsförbund, Porfyrvägen 19, 224 78 Lund alternativt kontakta Gunnel Pernryd, tel. 046 – 15 80 70 eller e-post gunnel.pernryd@skaneshembygdsforbund.se

Kontext - att låta tingen tala!

I höst drar vi igång ett projekt om nya sätt att berätta om föremål i hembygdsrörelsens samlingar och utställningar. De föremål som finns att titta på i utställningar eller öppna magasin bär på spännande berättelser. Inom projektet Kontext - att låta tingen tala vill vi arbeta fram dessa berättelser och sedan anpassa dem för olika media och flera målgrupper med målet att göra föremålen begripliga, levande och angelägna, också när det inte finns en fysisk guide på plats.

Projektet genomförs i samarbete med tio - tolv medlemsföreningar i tre - fyra utvalda skånska kommuner. Kommunala tjänstemän inbjuds att ta aktiv del i projektet. Övriga samverkansparter är FilmCentrum Syd, Författarcentrum Syd, Centrum för dramatik Syd, Certec vid Lunds tekniska högskola samt Studieförbundet Vuxenskolan.

I dagarna blev det klart att såväl PostkodStiftelsen och Region Skånes kulturnämnd vill stötta projektet, som pågår mellan oktober 2017 och juni 2019. Vi söker nu en samordnare på deltid. Intresserad? Du hittar platsannonsen på vår hemsida.

Frågor? Kontakta projektledare Maria Casagrande 046 - 15 80 71 eller maria.casagrande@skaneshembygdsforbund.se

Många föremål kan bära på spännande berättelser... Foto: Elin Lilja

Ny temaresa på gång

Frosta härads hembygdsförening och Föreningen Jöns Henrikssons minne håller tillsammans med det privatägda Ola Olsmuseet på att ta fram en ny resa till temaresekatalogen 2018. Tillsammans har man provåkt och provätit sig fram för att få fram en bra tur i Hörbytrakten. Skulle ni också vilja dra igång en temaresa? Kontakta Sara Williamsson för mer information, tel. 046 – 15 80 72 eller e-post sara.williamsson@skaneshembygdsforbund.se

Det goda exemplet: lotterna försvann med ett ”Swish”!

I början på augusti arrangerade Vinslövs hembygdsförening för andra året i rad en hantverks-, hobby- och familjedag på Västergårda. ”Förr hade vi en hantverksdag, men vi ville att det skulle komma lite nytt folk – gärna fler barnfamiljer” berättar Pia Rennemark Nilsson, som är kassör i föreningen. ”Därför bestämde vi oss för att ha mer barnaktiviteter, och att döpa om dagen. Dessutom fick hantverkarna i år flytta in i våra hus, och stå i våra samlingar. Det uppskattades mycket, både av hantverkare och av besökare.” Redan förra året märke föreningen av ett större antal besökare, och i år myllrade hela Västergårda av barnfamiljer ”Det kom så mycket folk att våra sex lottringar tog slut på en och en halv timme! Och de hundra korvarna som vi hade till försäljning försvann med en gång!” Pia konstaterar också att betalningen av korvar och lotter och annat gick väldigt smidigt, eftersom föreningen införskaffat Swish ”Folk har ju inte kontanter idag, och då kan de inte köpa våra våfflor och korvar. Så vi har skaffat Swish, vilket vi tycker har fungerat alldeles utmärkt. Dessutom visar vi att även vi i hembygdsföreningen är moderna!”

Om ni är intresserade av Swish och vill veta mer om hur det fungerar, kontakta gärna vår ekonomihandläggare Carina Johansson, tel. 046 – 15 80 74 eller e-post carina.johansson@skaneshembygdsforbund.se

Hantverks-, hobby- och familjedagen på Västergårda drog mycket folk. Bl.a. kunde man få prova på en flygsimulator. Foto: Ingrid Svensson

Hjälp oss att göra nyhetsbrevet ännu bättre!

Har ni i er förening något tips som ni vill dela med er av? Kanske har ni precis som Vinslövs hembygdsförening provat en ny typ av arrangemang? Eller så har ni en fantastisk skara aktiva medlemmar som träffas ofta, och ni vill dela med er av vad hemligheten är för att få nya att komma och delta. Eller någon annan bra erfarenhet som vi kan skriva om här i nyhetsbrevet? Kontakta i så fall Sara Williamsson, tel. 046 – 15 80 72 eller e-post sara.williamsson@skaneshembygdsforbund.se

Nu har en fjärdedel av våra medlemsföreningar skaffat Tidsmaskinen-licens!

26 föreningar är nu igång med Tidsmaskinen. Appen kan guida besökare när föreningen inte kan vara på plats, men det finns även andra sätt att använda den. I Oppmanna-Vånga hembygdsförening har man t.ex. använt Tidsmaskinen i guidade rundvandringar. ”Vi ger dem ett smakprov på Tidsmaskinen-rundan, och sedan hjälper vi dem att ladda ner appen och rundan i pausen eller på slutet av den guidade rundturen” berättar Solvig Oredsson, ordförande i föreningen. ”Det brukar vara riktigt många som vill ladda ner rundan, så det kan vara bra att tänka på att man är några stycken från föreningen som hjälper till. Sedan sprider vi så klart informationen om Tidsmaskinen på andra sätt också, i vårt infoblad t.ex. Men jag tror det är fler som blir nyfikna och vill prova när de får höra ett smakprov på en vanlig guidning först.” Läs mer om Oppmanna-Vånga hembygdsförenings vandringar på deras hemsida.

Appen kan även användas i samarbete med skolan, inom ett projekt som kallas Tidsgeograferna. Medlemsföreningar kan kostnadsfritt låna väskor som innehåller mobiltelefoner och allt som man behöver för att eleverna skall kunna skapa egna rundor utifrån föreningens kunskap och arkiv. Osby hembygdsförening har redan gjort en runda tillsammans med en årskurs sex, och Limhamns museiförening och Vinslövs hembygdsförening står näst på tur. Läs mer om Tidsgeograferna på vår hemsida.

Dessutom används Tidsmaskinen just nu inom ett projekt som Länsstyrelsen Skåne driver. Inom projektet skall nya svenskar inom etableringsfasen få bekanta sig med det svenska samhället och dessutom testa olika former av fysisk aktivitet. Vallkärra-Torns hembygdsförening har tillsammans med Skånes hembygdsförbund och en ljudproducent tagit fram en runda i Nöbbelöv, Lund. Rundan har sedan översatts till arabiska med hjälp av Länsstyrelsen Skåne och kommer att invigas den 27 september. Läs mer om projektet på vår hemsida.

Ju fler Hembygdsvänner desto bättre!

Sveriges Hembygdsförbund har skapat en fond för alla som vill stödja det stora, ideella arbete som görs inom hembygdsrörelsen. Man kan skänka valfritt belopp till fonden, t.ex. som en hyllningshälsning till någon som fyller år. Pengarna i fonden kommer sedan att gå till hembygdsrörelsen. Man kommer att kunna söka bidrag till projekt inom tre områden: bevarande och utveckling av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och gårdsmiljöer, bevarande och utveckling av kulturhistoriskt värdefulla samlingar och arkiv samt till åtgärder som ökar tillgängligheten till kulturarvet för alla. Läs mer om fonden, och beställ informationsmaterial på Sveriges Hembygdsförbunds hemsida.

Korgfabriken i Lönsboda, en av alla kulturhistoriskt värdefulla miljöer som hembygdsrörelsen förvaltar och visar för allmänheten. Foto: Sven Hellgren

Universitetsbiblioteket i Lund - en riktig guldgruva!

När nu sommararrangemangens tid är förbi kommer många föreningar in i en period med mer tid för internt arbete. Höstens lugnare tempo ger möjligheter till studiecirklar, arkivstudier och liknande. För den som är historiskt intresserad kan Universitetsbiblioteket i Lund vara en riktig guldgruva. Här finns förutom många sällsynta, äldre böcker även 3,5 hyllkilometer med handskrifter och arkiv samt över en miljon fotografier och bilder. Vem som helst kan skaffa ett lånekort och beställa fram materialet i bibliotekets specialläsesal och mycket finns också digitalt tillgänglig på deras hemsida.

Dessutom kan man kostnadsfritt få en specialanpassad visning av biblioteket och sökfunktionerna, eller få ut en bibliotekarie på besök som berättar om samlingarna. Kontakta Universitetsbiblioteket via info@ub.lu.se vid intresse.

Kulturarvsdagarna 8 – 10 september

Temat för årets kulturarvsdagar är "Natur och kulturarv - miljöer med möjligheter". Foto: Carina Johansson

Om ett par veckor är det dags för årets kulturarvsdagar. I år är det mer än 30 olika arrangemang i Skåne att välja på. På Ven kan man t.ex. få veta mer om skolans utveckling, på Blåherremölla är vattenkvarnen igång och i Nevishög utanför Staffanstorp är smedjan öppen. Flera hembygdsföreningar har arrangemang, passa på att besöka varandra! Se alla arrangemang på Riksantikvarieämbetets hemsida.

Utbildningsdagar i Bygdeband

Under hösten kommer Släktforskarnas hus att hålla i tre utbildningstillfällen om Bygdeband i Skåne. Utbildningen vänder sig både till nya användare och till dem som redan lägger in information i Bygdeband, men som vill lära sig mer. Utbildningstillfället innehåller bl.a. registrering och ändringar av platser, hur man lägger in skannade bilder och dokument samt hur man kopplar alla uppgifter. Kostnaden är 1 875kr/förening, 2 personer kan delta/förening. Resa och logi för kursledarna tillkommer och slås ut på deltagande föreningar. Välj mellan:

  • 17 oktober, kl 9 – 17 i Osby. Ekebackeskolan, Västra Storgatan 15
  • 18 oktober, kl 9 – 17 i Eslöv. Studieförbundet Vuxenskolan, Ystadvägen 10
  • 19 oktober, kl 9 – 17 i Ängelholm. Studieförbundet Vuxenskolan, Järnvägsgatan 11

För mer information och anmälan kontakta Back Lena Holm, tel. 0702 – 82 10 20 eller e-post backlena@slaktforskarhuset.se


Kommande kurser och arrangemang

Höstens kretsmöten

Kretsmötena är öppna för alla våra medlemsföreningar, här diskuteras gemensamma och aktuella frågor. Värdskapet växlar mellan föreningarna i kretsen, mötena är ett tillfälle att möta varandra och se varandras miljöer och samlingar.

Snart drar höstens kretsmöten igång, och som medlemsförening kan man välja vilken krets man vill åka till. Glöm inte att anmäla er!

Mer information om kretsmötena finns i vår aktivitetskalender.

Kretsmötena är en chans att se vad andra föreningar har för verksamhet.Gärdslövs byalag bjöd t.ex. kretsmötesdeltagarna på en tur i sitt tåg. Foto: Maria Casagrande

Ansökningsverkstad

Med anledning av de nya möjligheterna att söka bidrag från Länsstyrelsen Skåne (se nyhetsbrev nr. 2 2017) så bjuder vi i höst in till två informationsträffar där Länsstyrelsen medverkar med information. På träffen hjälper konsulenterna på hembygdsförbundet er med ansökningarna.

Tisdagen den 5 september, kl. 13-17

Plats: Regionmuseet Kristianstad.
Lokal: sammanträdesrummet, entréplan.
Anmälan senast 3 september till Pia Sander, tel. 046 - 15 80 73 eller e-post pia.sander@skaneshembygdsforbund.se

Tisdagen den 12 september, kl. 13-17

Plats: Arkivcentrum Syd, Lund, Porfyrvägen 20.
Lokal: Fascikeln.
Anmälan senast 8 september till Pia Sander, tel. 046 - 15 80 73 eller e-post pia.sander@skaneshembygdsforbund.se

Äng och trädgård i Ballingstorp

På kulturarvsdagen berättar vi om en tid då fiske och trädgårdens grödor var betydelsefulla tillskott i hushållen. Det blir även presentationer om biodling, humlens historia och användning samt om vad man kan tänka på när man vill anlägga en äng. För barnen anordnas spännande aktiviteter.

Lördagen den 9 september, kl 13 - 16

Plats: Ballingstorp

För mer information, se vår aktivitetskalender.

Landsbygd för alla! Stad och land – hand i hand!

För tredje året i rad arrangeras Framtidsveckan i Kristianstad. Det är en aktivitet som arrangeras av föreningar, organisationer, kommunens Agenda 21 och Högskolan Kristianstad. Som avslutning hålls i år ett halvdagsseminarium på temat Landsbygd för alla! Stad och land – hand i hand! Oppmanna- Vånga hembygdsförening organiserar seminariet, i samverkan med Sveriges Hembygdsförbund, Skånes hembygdsförbund och Studieförbundet Vuxenskolan. Det blir bl.a. en presentation och diskussion om den parlamentariska Landsbygdskommitténs mål för landsbygdsutveckling För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd. Michael Lehorst, Kulturmiljöstrateg på Sveriges Hembygdsförbund och Sven Jensén ordförande för Skånes Hembygdsförbund föreläser och lokala politiker deltar i en paneldebatt. Se hela programmet för Framtidsveckan på Kristianstad kommuns hemsida.

Söndagen den 17 september, kl 13 – 16

Plats: Regionmuseet Kristianstad, Hörsalen

Temadag kyrkogårdar

I samverkan med Lunds stift, Länsstyrelsen Skåne, Regionmuseet Kristianstad och Höörs församling arrangerar Skånes hembygdsförbund i höst en temadag om kyrkogårdar och kyrkogårdsvandringar. Det handlar om bevarande, samarbete, dokumentation och berättande. Dagen kommer innehålla både föredrag och fältarbete, och utgår från de frågor och ämnen som lyftes fram av medlemsföreningarna på vårens kretsmöten.

Lördagen den 7 oktober, kl 9 - 16

Plats: Höörs församlingshem

Kostnad: 350 kr för medlemmar, 650 kr för icke-medlemmar. För- och eftermiddagskaffe samt lunch ingår.

Anmälan och frågor: Pia Sander, tel. 046 – 15 80 73
eller e-post pia.sander@skaneshembygdsforbund.se

Ordförandeträffar

Ta tillfället i akt att träffa andra förtroendevalda från hembygdsföreningar i hela Skåne. Dagordningen bestäms av deltagarna. Under hösten hålls två ordförandeträffar.

Lördagen den 28 oktober, kl 11 - 14

Plats: mer information kommer

Onsdagen den 8 november, kl 17.30 - 20.30

Plats: Sörby prästgård, Hembygdsparken i Hässleholm

Anmälan och frågor: Sven Jensén, tel. 0708 - 42 12 31
eller e-post sven.jensen@skaneshembygdsforbund.se

En sagolik skola – visning av utställning och workshop

I utställningen berättas bl.a. om folkskolans pionjärer och förespråkare. Foto: Sara Williamsson

I höst kommer vandringsutställningen En sagolik skola till Regionmuseet Kristianstad. I samband med detta bjuder museet in till en visning av utställningen och Viktoria Hallberg, konsulent på Sveriges Hembygdsförbund, berättar mer om SHFs arbete med barn och skola. Vi delar med oss av tips och erfarenheter kring samarbete med skolorna till varandra och pratar om hur man uppmärksammat folkskolans 175 årsjubileum på olika håll.

Läs mer om utställningen på En sagolik skolas hemsida.

Torsdagen den 9 november, kl 14 – 17

Plats: Regionmuseet Kristianstad, Stora torg

Kostnadsfritt för medlemmar.

Anmälan och frågor: Sara Williamsson, tel. 046 - 15 80 72
eller e-post sara.williamsson@skaneshembygdsforbund.se

Vi ses i höst!

/Sara Williamsson


"Genom föreningen får jag möjlighet att levandegöra vår lokala historia tillsammans med mina barn. Gemenskap över generationer - vi har aktiva i alla åldrar. Möjlighet att visa en bred publik likheter och olikheter jämfört med nutid."

- citat från en medlem, på frågan om varför personen engagerar sig i en hembygdsförening

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem hos oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.