Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

 

 

                               Nyhetsbrev 4/2017 

 

Sveriges köttbönder satsar 3 miljoner på utveckling och sjösätter 8 nya projekt för ökad djurvälfärd och lönsamhet!

Totalt är det 3 Mkr avsatt till utlysning av branschutvecklingspengar per år och dessa är fördelade mellan djurslagen gris, nöt och lamm enligt följande; 65 procent till gris, 30 procent till nöt och fem procent till lamm. Fördelningen baseras på hur mycket pengar som varje djurslag betalar in totalt till branschutveckling varje år genom de pengar som samlas in via slaktavräkningen.

De beviljade projekten ska stötta de nationella handlingsplanerna och bidra till en ökad lönsamhet inom branscherna för gris, nöt och lamm. En beslutsgrupp bestående av Svenska Köttföretagen, Sveriges Grisföretagare, Sveriges Nötköttsproducenter, Svenska Fåravelsförbundet och LRF Kött har beslutat om vilka projekt som har beviljats medel.

Årets anslag för nöt och lamm är fördelade. Beslutsgruppen för gris beslutade även om av använda medel för att öka kunskapen runt avvänjning av smågrisar utan zink. Beslutsgruppen kommer att bjuda in fler aktörer att samarbeta runt detta i höst.

Klicka här för att se vilka projekt som blev beviljade!

Ordermottagningens öppettider den 14 och 15 september!

Nu ska alla medarbetare i Svenska Köttföretagen träffas och verksamhetsplanera och det påverkar ordermottagningens öppettider lite grann.

På torsdagen den 14 september stänger vi en stund tidigare - klockan 13.30 och på fredagen den 15 september är ordermottagningen stängd helt och hållet.

Vi ber om ursäkt om det ställer till besvär. Du kan alltid lägga din beställning på telefonsvararen eller via mail!

Telefon: 010-130 89 30

E-post: order@kottforetagen.se

Stor efterfrågan på livdjur!

Missa inte att uppdatera din inköpsplan i tid och stå utan djur nästa år!

Behöver du gyltor 2018 och inte redan har lämnat in en inköpsplan, så är det dags att göra det nu!

Du kan enkelt lägga in din beställning på Livdjur Online eller så hämtar du dokumentet Inköpsplan 2018 på Köttföretagens hemsida och fyller i den och skickar in till livdjurskontoret. E-post: livdjur@kottforetagen.se

Uppdatera enkelt din inköpsplan av gyltor via vår hemsida!

Du vet väl att du som är livdjurskund hos oss kan beställa gyltor och se dina beställningar på Köttföretagens hemsida? Klicka på ikonen Livdjursförmedling på Köttföretagens startsida eller gå direkt till Livdjur Online. Fungerar såväl på datorn som surfplattan och mobiltelefonen!

 

Via ditt kundnummer skapar du enkelt ett login genom att klicka på Ny användare. Det kräver att du har en registrerad e-postadress hos oss redan, annars skickar du din e-postadress och kundnummer till livdjursförmedlingen livdjur@kottforetagen.se så lägger vi till den och skickar dig användaruppgifterna.

Därefter kan du enkelt administrera dina beställningar och lägga upp nya beställningar.

Kontakta livdjursförmedlingen om du har några frågor eller behöver hjälp

Tel: 010-130 89 20 E-post: livdjur@kottforetagen.se 

 

Det finns nu 183 fina köttraskalvar på plats på prövningsstationen!

Utav dessa 183 st är 20 Angus, 18 Limousin, 28 Hereford, 33 Simmental, 77 Charolais och 7 Blonde. Kalvarna är nu veterinärbesiktigade och 200-dagars vägda. För närvarande pågår en tillväjningsperiod innan prövningsomgången startar den 11 september för grupp 1 och 25 september för grupp 2.

Läs mer här!

Försäljningsstatistik

Livdjursförsäljningen

Livdjursförsäljningen ökade med 0,6% i augusti. Från årets början har försäljningen ökat med 5,3%.

Försäljningen av kategorin dräktiga och obetäckta minskade i augusti, medan kategorin ämne ökade markant.

Från årets början har försäljningen av ämne ökat med 12,2%. Kategorierna ämne och dräktiga är nu försäljningsmässigt lika stora.

 

 

Seminförsäljningen 

Seminförsäljningen minskade med 1,4% i augusti. Från årets början har dock seminförsäljningen ökat med 2,0%.

Försäljningen av brukssemin (Hampshire, Norsvin Duroc och DanAvl Duroc) och vit semin minskade med 1,3% respektive 2,7% i augusti.

 

Boka datumet för årets höjdpunkt!

Flera hundra grisföretagare och andra aktiva i grisbranschen samlas onsdag den 22 november 2017 på ELMIA kongresshall i Jönköping för att delta i den för 7:e i ordningen återkommande Grisföretagardagen. Grisföretagardagens syfte är att inspirera och förmedla kunskap samt möjliggöra möten och samtal, som ytterst bidrar till att stärka svensk grisproduktions lönsamhet och konkurrenskraft.

Läs mer om Grisföretagardagen här!

Vad händer i Lammlyftet?

Lammlyftet - en del av Handlingsplan Lamm - är nu igång och målet med projektet är att säkra kvalitén på lammkött genom att vi skapar en svensk standard (modell) för hur vi bör arbeta i alla led för att uppnå en generellt ökad lammköttskvalité. Standarden ska innefatta hela produktionskedjan från producent till handel.

Projektet finansieras med hjälp av medel från Europeiska Innovationspartnerskapet, EIP och ska vara klart i slutet av 2020. 

Helena Stenberg, Svenska Köttföretagen är projektledare för projektet och ser en stor potential för det svenska lammköttet och berättar här om det pågående arbetet:

- Arbetet med att identifiera de faktorer som har störst betydelse för lammköttets kvalitet, i alla led från producent till handel, drar igång nu i september med SLU som ansvariga.

Samtidigt drar vi även igång arbetet med att dokumentera vilka olika rutiner producenterna har gällande utfodring och hantering av lamm inför höstslakten samt, parallellt, vilka rutiner som finns på de större lammslakterierna i dagsläget, gällande t ex mottagning av lamm, kylning och mörning av slaktkropparna, säger Helena.

Läs mer här!

Bakom kulisserna på seminstationen!

Hur ser det ut på en seminstation egentligen? Följ med Gård & Djurhälsans besättningsveterinär Gunnar Johansson på en rundtur på Svenska Köttföretagens seminstation i Hudaryd! Välkommen in - se filmen här!

Jordbruksverkets förslag garanterar fortsatt god djuromsorg för svenska smågrisar och suggor

Svenska djurs välmående och låga användning av antibiotika är en av de viktigaste faktorerna för mervärdet av det svenska köttet. Det nyligen presenterade förändringsförslaget som styr när svenska smågriskullar kan flyttas från suggan garanterar fortsatt starkt svenskt djurskydd.

Grunden till förslaget från SJV, Jordbruksverket, baseras på vetenskapliga studier från Sveriges främsta experter på djurskydd. Studien visar att både den diande suggan och smågrisarna mår bättre av att smågrisarna avvänjs något tidigare än idag.  Läs mer här!

Nya ägare för Svenska Köttföretagen

Svenska Köttföretagen växer sig starkare och får nu två nya delägare; Närkes Slakteri där Mats Larsson är VD samt Gotlands Slagteri AB som leds av VD Thomas Östlund. Det nya ägarskapet träder i kraft under september 2017 och de två nya bolagen ger Svenska Köttföretagen än mer stabilitet och kraft i sitt arbete att driva framtidens frågor för en hållbar svensk köttproduktion.

Svenska Köttföretagen får medel för bekämpning av MRSA

I det fjärde åtgärdspaketet kopplat till den nationella Livsmedelsstrategin får Svenska Köttföretagen medel för att förhindra att MRSA sprids via avelsimport. Pengarna kommer dels att användas för provtagning på avelsdjur, som importeras från Norge, och på fryst sperma, som importeras från Danmark och arbete med smittskydd i de svenska avelsbesättningar.

Läs mer här!

15% rabatt på utvalda varor i webbshopen!

Under september månad har vi 15% rabatt på undersökningsgel. Lägg din beställning via ordermottagningen eller i vår webbshop kottforetagen.se/webbshop

Fraktfritt vid order över 1200 kr exkl. moms

Under oktober månad har vi 15% rabatt på Leukoplast och VetFlex bandage. Lägg din beställning via ordermottagningen eller vår webbshop kottforetagen.se/webbshop

Fraktfritt vid order över 1200 kr exkl. moms

På kottforetagen.se hittar du hela branschens nyheter på ett ställe

www.kottforetagen.se Sveriges mest kompletta hemsida för dig som är intresserad av köttproduktion! Här hittar du samlade nyheter från hela branschen. Du kan också läsa mer om våra verksamhets-områden, våra prislistor och hur du beställer från oss.

Svenska Köttföretagen i media

Här är ett axplock där Svenska Köttföretagen har figurerat i media sen förra nyhetsbrevet!

Positiv bransch ger ökad försäljning av livdjur - Jordbruksaktuellt 170810

De får tre miljoner för att utveckla köttbranschen - Land Lantbruk 170801

Regeringen presenterar ett fjärde åtgärdspaket för stärkt konkurrenskraft i livsmedelskedjan - Regeringskansliet 170713

Svensk expertgrupp hämtar inspiration i Finland - Grisföretageren 170704

Vi kan bättre. Krönika med Theres Strand - Tidningen Svenska Foder 170624

Tio i topp smågrisproduktion 2016 - Grisföretagaren 170624

Han är Köttföretagens nya ordförande - FoodSupply 170612

 

Svenska Köttföretagen, Vasagaran 29 . 541 31 Skövde
tel 0500-48 30 65 . fax 0500-48 33 70 . info@kottforetagen.se . kottforetagen.se 

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.