Nyhetsbrev med senaste nytt från SellNet.
Problem att visa det? Se det i webbläsaren. Avsluta prenumeration? Klicka här.

SellNytt - augusti 2017


Innehåll

 • Ny styrelse
 • Alla sex föreningar positiva till fusion
 • Telia stänger telestationer
 • Offerter till nya intressenter

Ny styrelse

Vid årsmötet den 27 april 2017 valdes följande styrelse i SellNet Ek för.

Du hittar kontaktuppgifter till styrelsen på vår hemsida.

Styrelsen SellNet

 • Peter Lustig Ordförande
 • Kent Norman Ledamot
 • Malin Andersson Ledamot
 • Erik Olsson Ledamot
 • Kristina Jornevald Ledamot
 • Kjell Andersson Ledamot
 • Jessica Johansson Suppleant

VAKANT Suppleant (Styrelsen fick i uppdrag att själva utse en suppleant)

Avgående ordförande Björn Alsmark och ledamöter  avtackades.


Fusionsplanerna

Efter att alla sex fiberföreningar i NFF har haft årsmöten, kan vi konstatera att alla föreningar ställde sig positiva till en framtida fusion. NFF har sedan tidigare en arbetsgrupp som tog fram ett underlag till årsmötena. Nu får gruppen jobba vidare med målet att ta fram ett mer detaljerat förslag till fusion av de sex föreningarna.


Telia stänger fler telestationer

Av de 19 telestationer som Telia släcker ner den 30 september 2017 i Årjängs kommun ligger fem inom SellNets verksamhetsområde.

GYLTENÄS
NORANE
SANDAHOLM
SIGNEBYN
HJÄLLEN

Om du känner någon i dessa områden som ännu inte kontaktat SellNet för att få en offert på fiberanslutning är det hög tid att göra detta.

Du hittar mer om framtidens nät hos Telia här.


Offerter till nya intressenter

SellNets offertavdelning arbetar intensivt med alla ny intresserade medlemmar. För närvarande ligger 19 offerter ute för nya medlemmar att ta ställning till. Vi har märkt ett ökat intresse i slutet på sommaren och vi räknar med att när de fem telestationerna stängs i höst kommer ännu fler att välja SellNet som leverantör för sin framtida kommunikation.


Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem i SellNet.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration av våra nyhetsbrev, klicka här.