2 New Webinars for Wolters Kluwer  |  1 New Seminar for Wolters Kluwer  |  13 New Webinars for Accountor Training

Problem att visa innehållet? Se nyhetsbrevet i webbläsaren.

 

Peter Berg Accounting Consultant Peter Berg Redovisningskonsult

Welcome | Välkommen

EN: ... to this newsletter on corporate economy news from Peter Berg, accounting expert, author and lecturer on economy topics. This summer has to a large extent been about preparing for the upcoming lectures.

SW: ... till nyhetsbrevet om företagsekonomi från Peter Berg, redovisningsexpert, författare och föreläsare i ekonomiska ämnen. Den här sommaren har till stor del handlat om förberedelser för kommande föreläsningar.


2 New Webinars for Wolters Kluwer / 2 nya webbinarier för Wolters Kluwer


EN: The documentations are prepared for two new webinars for Wolters Kluwer, and so am I. The webinars will be held in Swedish on three occasions each, from September 2017 to February 2018. Welcome to apply!

SW: Dokumentationerna och jag är förberedda för två nya webbinarier för Wolters Kluwer. Webbinarierna kommer att hållas vid tre tillfällen vardera, från september 2017 till februari 2018. Välkommen att anmäla dig!

Owner-Related Transactions / Ägartransaktioner i AB

Work in Progress / Pågående arbeten

1 New Seminar for Wolters Kluwer / 1 nytt seminarium för Wolters Kluwer

EN: Documentation and ready and I am prepared for a new full-day seminar for Wolters Kluwer, to be held in Swedish at November 28, 2017 in Stockholm. The content is based on my book "Real Estates - Accounting and Taxation". Welcome to apply!

SW: Dokumentationen och jag är föreberedda för ett nytt heldagsseminarium för Wolters Kluwer, som kommer att hållas den 28 november 2017 i Stockholm. Innehållet är baserat på min bok "Fastigheter - Redovisning och beskattning". Välkommen att anmäla dig!

Real Estates / Fastigheter


13 New Webinars for Accountor Training / 13 Nya webbinarier för Accountor Training

EN: I will hold 13 new webinars for Accountor Training in Swedish during September and October 2017. Now all the documentations are prepared. The content is described in my posts for each of the webinars. You're welcome to apply!

SW: Jag kommer att hålla 13 webbinarier för Accountor Training under september och oktober 2017. Nu är alla dokumentationer förberedda. Innehållet beskrivs i mitt inlägg om vart och ett av webbinarierna. Välkommen att anmäla dig!

Forbidden Loans / Förbjudna lån från AB

Company Loans from Owner / Ägarens inlåning till AB

Shareholder Contributions / Aktieägartillskott

Bonuses / Tantiem

Performance Planning / Resultatplanering

Income Planning for Private Business / Inkomstplanering för näringsidkare

Income Planning for Owners of Limited Companies / Inkomstplanering för ägare i AB

Work in Progress / Pågående arbeten

Analyzing Sole Proprietors / Analysera näringsidkare

Shareholder Agreement / Aktieägaravtal

Winding Up Companies / Avveckling av AB

Anti-Money Laundering Act / Lagen mot penningtvätt

EU Data Protection GDPR / Dataskyddsförordningen


Bringing Theory to Practice

By books, articles, research and lectures

Photography © Peter Berg (peter@hpberg.se)

  • Resultat- och inkomstplanering - En praktisk vägledning om redovisning och beskattning (Performance and Income Planning), Wolters Kluwer 2015
  • Fastigheter - En praktisk vägledning om redovisning och beskattning (Real Estates), Wolters Kluwer 2016

Peter Berg Accounting Consultant, Bangkok
Peter Berg Redovisningskonsult, Stockholm

Blog: consultjourney.com
CV: linkedin.com/in/hpberg
E-mail: peter@hpberg.se

Dela på LinkedIn  |  Dela på Facebook

linkedinfacebook

EN: You're receiving this newsletter because you're a subscriber or we've had contact. If you whish to cancel your subscription please click here

SW: Du får detta nyhetsbrev därför att du är prenumerant eller för att vi har haft kontakt. Vill du avsluta din prenumeration klicka här. 

 

EN: I hope you like the newsletter and send it to a colleague and friend, thank you! Any new subscriber just click on the link "Subscribe" below and fill in the e-mail address, first name and last name. 

SW: Jag hoppas du tycker om nyhetsbrevet och vidarebefordar det till en kollega och vän tack!