Problem med att visa nyhetsbrevet? Se det i webbläsaren

 

Begreppet schizofreni är döende

Begreppet schizofreni är döende. Efter att i flera årtionden blivit uppburet av psykiatrin förefaller begreppet nu ha blivit dödligt sårat av densamme. Idag är diagnosen schizofreni förknippad med en livslängdsminskning på nästan två årtionden. Enligt vissa kriterier återhämtar sig endast en av sju personer. Trots de förhöjda framstegen i behandlingar är det förbluffande att andelen människor som återhämtar sig inte ökat över tiden. Något är definitivt fel. En del av problemet visar sig vara begreppet schizofreni själv. Argument för att schizofreni är en distinkt sjukdom har varit "djupt underminerad". Läs och titta (engelska)

 

Orsak till schizofreni

Den ultimata orsaken till schizofreni - genetisk men möjligen också utlöst av miljöfaktorer - har nu fått ytterligare support för att föreslå att en genetisk skada på speciella stödceller, gliaceller, i hjärnan spelar en roll. Det här är banbrytande forskning från Köpenhamns universitet och genomfördes genom att kombinera möss vars hjärnor koloniserades med mänskliga gliaceller. När hjärnan bildas hos spädbarn utvecklas gliaceller, vilka innefattar cellerna astrocyter och oligodendrocyter. De här cellerna stödjer och underhåller nätverket av hjärnceller under hela livet. Enligt forskarna kan specifika genetiska förändringar resultera i förändringar i stam-cellerna, vilket inte tillåter korrekt utveckling av gliaceller. Det förändrar produktionen av myelin som fungerar som ett skyddande skikt av fett som omger nervfibrerna i hjärnan. Forskarteamet tror nu att en minskning av myelin är en viktig länk i utvecklingen av schizofreni. Läs mer (engelska)

 

Samhället sviker personer med psykisk ohälsa

OPINION - ”Vi uppmanar nu dig, demokratiminister Alice Bah Kuhnke, att lyfta de här frågorna med dina regeringskollegor”, skriver företrädare för NSPH, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. Det är hög tid att lyfta upp diskrimineringen av personer med psykisk ohälsa på den politiska dagordningen. Att kartlägga hur diskrimineringen kan motverkas och se över hur lagen kan utgöra ett reellt skydd för gruppen är viktiga steg på vägen mot ett välfärdssamhälle som kommer alla till godo. Läs mer

 

Hjärnstimulering kan ge kognitiv prestanda vid schizofreni

Hjärnstimulering kan användas för att behandla kognitiva underskott som ofta är förknippade med schizofreni, enligt en ny studie. Det finns för närvarande brist på effektiva behandlingar och ett brådskande behov av nya insatser för att ta itu med dessa problem på kort sikt. Beslutsfattande, vilket ofta är allvarligt försämrat hos personer med schizofreni gör det svårt att planera, behålla nödvändig fokus och uppmärksamhet och komma ihåg information. Det här har en betydande inverkan på det dagliga livet. De här så kallade kognitiva underskottet behandlas inte med nuvarande antipsykotiska mediciner. De behandlar ofta mer allmänt erkända symtom som vanföreställningar och hallucinationer. Forskare ser därför alltmer fram emot nya insatser och neuromodulering, det vill säga elektrisk nervstimulering, som verkar vara en lovande ny teknik som fysiskt kan förändra och förbättra hjärnans funktion. Läs mer (engelska)

Foto:Alas

Socker ökar risk för psykisk ohälsa

Personer som äter stora mängder socker, exempelvis i form av sötad mat, bakverk och läskedrycker, löper en ökad risk att drabbas av psykiska störningar. Det hävdas i en stor brittisk studie. Resultaten bygger på analyser av en grupp på 8087 män och kvinnor i åldrarna 39 till 83 år. Gruppen ingår i den brittiska studie där forskare undersökt faktorerna bakom olika sjukdomar hos statstjänstemän. Studien som har pågått sedan 1967 har bland annat granskat effekterna av olika dieter. Nu har man tittat specifikt på dietens betydelse för den psykiska hälsan. De slår fast att ett stort sockerintag kan medföra vissa risker. Däremot fann de inga belägg för det omvända förhållandet — att människor som redan har psykiska störningar tenderar att öka sitt sockerintag. De anser att den hypotesen nu är motbevisad. Läs mer (engelska)

 

Cannabis kopplas till återfall av psykos

Cannabisanvändning av patienter med psykos är bunden till en signifikant ökad risk för återfall. Den ökade risken för återfall kan vara direkt länkad till otillräcklig antipsykotisk medicinering visar ny forskning. En grupp forskare vid Kings College London, Storbritannien, fann vid uppföljning att fortsatt användning av cannabis visade på dåliga resultat, det vill säga en ökad risk för återfall och även antal samt längd på återfallen liksom vårdintensiteten. Läs mer (engelska)

 

Medicin vid första episoden av schizofreni

Forskare rekommenderar att patienter med en första episod av schizofreni inte ska medicineras med haloperidol (Haldol, Ortho-McNeil). "Haloperidol verkar vara ett suboptimalt behandlings-alternativ för akut behandling av schizofreni vid första episoden, men vi hittade liten skillnad mellan andra generationens antipsykotiska läkemedel. Valet av behandling bör därför ledas främst av biverkningar", avslutar Stefan Leucht, MD, Institutionen för psykiatri och psykoterapi, München. Läs mer (engelska)

 

Maskininlärning kan förbättra diagnosen schizofreni

Ett maskininlärningsmetod som använder artificiell intelligens (AI) för att undersöka miljontals av hjärnans kortikala länkar kan identifiera schizofreni med hög grad av noggrannhet och förutsäga symptomsvårighet visar ny forskning. Vid en bildanalys av hjärnor fann forskare att genom att använda förändringarna i samband mellan områden som thalamus och primära cortex kunde man särskilja schizofrenipatienter från kontrollpersoner med nästan 75% noggrannhet. Dessutom avslöjade resultaten att graden av symtom som till exempel otillräcklighet och extremt beteende kunde förutsägas med skanning av hjärnan, även om de specifika förändringarna var i olika områden. Läs mer (engelska)

 

Nya behandlingar negativa symptom vid schizofreni

Behandling av negativa symtom i schizofreni har alltid varit en utmaning för kliniker. För närvarande finns inga droger godkända av USAs organisation FDA. Även om antipsykotiska mediciner hjälper till att behandla positiva symptom på schizofreni, såsom hallucinationer och vanföreställningar, har de inte varit effektiva vid behandling av primära negativa symtom, såsom apati, brist på känslor och dålig social funktion. Men de senaste forskningsresultaten kan nu ge nytt hopp. Läs mer (engelska)

Korta nyheter


Anmäld?

Har du anmält dig till temadagen med PsykosR den 17/10? Om inte, gör det här.

 

Arbeta på PsykosR?

Motiveras du av att arbeta med ett nationellt uppdrag? Duktig på administration? Placeringsort och tjänst-göringsgrad är flexibel. Hör av dig tillutvecklingsledare Louise Kimby så berättar hon mer.

Band mellan autism och schizofreni

Att jämföra de sociala egenskaperna hos autism och schizofreni kan leda till bättre behandlingar och en djupare förståelse för var och en. Läs mer (engelska)

 

Nätbibliotek om schizofreni

Det finns ett australiskt nätbibliotek om schizofreni som är skapat och fakta-granskat av forskare. Läs mer på Viskas hemsida.

 

DISC1 och schizofreni

Under åren har vissa gener och proteiner visat sig spela en roll i utvecklingen av schizofreni. Av särskilt intresse är ett protein, DISC1, som kodas av en gen med samma namn. Personer med ärftlig schizofreni har lägre nivåer av fungerande DISC1. En nyligen genomförd studie undersökte ett sätt att bibehålla högre nivåer av proteinet i kroppen. Läs mer (engelska)

 

Mental Health Run

Det här är ett lopp på 5 km i syfte att synliggöra fysisk aktivitets betydelse för vår psykiska hälsa. Allt överskott går oavkortat till psykiatrisk forskning. Läs mer

 

PÅ GÅNG


5-6 september

Sociala nätverket och anhörigas betydelse vid psykisk ohälsa, Socialpsykiatriskt Forum, Stockholm

 

22 september - för er i Stockholm och på Gotland

Inspirationsdag 2017 - Psykiatriska Kvalitetsregister, Stockholm

 

4 oktober - för er som jobbar med första linjen

Första linjen Konferens - Uppdrag Psykisk Hälsa

 

07 oktober

Mental Health Run 2017 - Stockholm

 

Världsdagen för psykisk hälsa - flera aktörer del i Uppdrag Psykisk hälsa (PRIO), Nyköping

 

12–13 oktober

Somatisk sjukdom och psykisk ohälsa - helhetssyn för god och jämlik vård - flera aktörer, Malmö

 

17 oktober

Temadag, hur kan vi förbättra psykosvården - PsykosR, Stockholm.

 

2018

16–17 maj

Nationell konferens om framtidens psykosvård- Psykiatri Psykos, Göteborg


Foto: Alas

 

"Det är inte berget vi besegrar, utan oss själva"

 

Edmund Hillary                   


 

VAD GÖR NI I HÖST?

IMPLEMENTERAR NI NYA METODER,

TESTAR NÅGOT NYTT,

HAR FÅTT HÖRA NÅGOT BRA,

SKA HÅLLA ETT SEMINARIUM ELLER EN KONFERENS?

VAD SKULLE NI VILJA HÖRA FRÅN ANDRA?

GÖRni något som andra i landet kan dra nytta av?

 

Tipsa oss!

info@battrepsykosvard.se 

 

   För att avsluta prenumerationen, klicka här