Göteborg den 14 augusti 2017

Hej ##firstname##!

 

Känner du någon som är värd 100.000 kronor?

Det tror vi. Därför har styrelsen inrättat Sustainability Circles utmärkelse för industriell hållbarhet. Förutom ett diplom och en 3D-printad statyett får mottagaren ett (skattefritt) stipendium på 100.000 kronor och, naturligtvis, äran.

 

Så här går det till:

 

 • Utmärkelsen skall gå till någon som inspirerat oss andra i handling inom området industriell hållbarhet. Smart Maintenance och häla & säkkerhet är två tänkbara områden. Men, det finns fler. Vi tänker stort och vill gärna bli överraskade.

 

 • Sustainability Circles huvudmän är vällkomna att nominera kandidater. Gör det senast den 1 februari 2018 till info@sustainabilitycircle.se.

 

 • Styrelsen funderar och fattar beslut under våren.

 

 • Utmärkelsen delas ut i samband med Sustainability Circle Meeting på Chalmerska huset i Göteborg den 8 maj.

 

 • Det är vår ambition att utmärkelsen skall delas ut årligen. Den kan går till samma person (-er) flera gärnger, men inte för samma projekt.

 

Varför just 100.000 konor? Jo, Sustainability Circle strävar efter en nollvision avseende tekniska fel och olyckor, alltså 100 procent funktionalitet, 100 procent friska medarbetare.

 

Om du har några frågor Är du givetvis välkommen att höra av dig.

 

Ladda ner vår folder här.

 


Nätverksträff med Smart Maintenance Strategies

Den 6 september håller vi hösten första nätverksträff för Sustainability Circles arbetsgrupp, Smart Maintenance Strategies, hos Valmet i Sundsvall. Då kommer Magnus Danielsson, Director Machine Design, tillsammans med kollegor att berätta om Valmets pilotprojekt. 

Vi kommer även att få höra hur Quant och Siemens arbetar med beslutsstödsystem och Smart Maintenance. Under dagen kommer vi att diskutera frågor som; hur påverkar utveckling framtidens underhållsverksamheter? Vilka möjligheter finns? Och vad är nycklarna för att ta sig dit?

Vi kan lova att det kommer att bli en riktigt intressant dag!

Om Ni vill delta i nätverksträffen kan ni anmäla er till Caroline på staben (caroline.seleryd@sustainabilitycircle.se).

 

Agenda för den 6 september

 

8.30   Samling och kaffe

9.00   Pilotprojekt hos Quant (Jens Söderström, Quant)

10.30   Beslutsstödssystemet XHQ (Thomas Andersson, Siemens)

12.00   Lunch

13.00   Valmet (Magnus Danielsson, Tomas Edström och Björn Kempe)

14.30   Kaffe

14.45   Diskussion: Hur förankrar vi SM i ledningen? Hur visar vi att SM är lönsamt? Vad skall ledningen kunna? (Anders Källström, Sustainability Circle)

16.00   Avrundning. Vad händer nästa gång?

16.15  Hemresa

 

 

 


Om Smart Maintenance Strategies

 

Arbetsgruppen Smart Maintenance Strategies syftar till att följa den praktiska utvecklingen inom Smart Maintenance genom studier av konkreta pilotprojekt. Gruppen skall också ta initiativ till att områdets teoretiska utveckling. Gruppens skall befinna sig i den absoluta utvecklingsfronten. Frågeställningar gruppen diskuterar är bland annat:

 

 • Hur används och utvecklas den digitala tekniken för att stödja Smart Maintenance? Särskilt stort fokus kommer det närmaste året att läggas på algoritmerna stöd avseende deras möjlighet att bidra till prediktion och preskription. Andra teknikrelaterade frågeställningar är; hur gör vi ”big data” till ”small data”, kan vi genom AI möjliggöra självlärande optimering, vilka är de för tillfället bästa beslutsstödsystemen, vad finns det för möjligheter till mobil visualisering, hur använder vi scanning, digitala tvillingar och additiv tillverkning (3D-printning)

 

 • Hur utvecklas ingenjörs- och teknikerrollerna pga införandet av Smart Maintenance? Vilka krav ställer detta på kompetens och hur kan vi stödja den nödvändiga kompetensutvecklingen? Vad måste ”analoga ingenjörer” kunna om ICT? Hur utformar vi bra pilotprojekt? Vad måste produktion, inköp, HR, ekonomi och leningen kunna om Smart Maintenance och hur ger vi dem denna kunskap? Hur kan Smart Maintenace tillämpas på gammal teknik?

 

 • Hur skall smart Maintenance organiseras? Vem skall äga data (leverantörer av Smart Maintenance eller brukare), hur samarbetar vi med skolan om utvecklingen av nästa generation hållbarhetsingenjörer och hur attraherar vi ungdomen till Smart Maintenance? Hur förändras affärsmodellerna och juridiken av Smart Maintenance? Ju hanterar vi medarbetare som känner oro inför införandet av Smart Maintenance.

 

 • Hur kan vi formulera ekonomiska mål för Smart Maintenance och hur kan resultaten utvärderas?

 


Kalendarium 2017

Workshops/Nätverksaktiviteter

Smart Maintenance Strategies

 • 6 september - Värd Valmet
 • 22 november - Värd Chalmers

 

Arbetsgruppen, Säkerhet och Hälsa

 • 19 september - Värd Chalmers
 • 7 december - Värd Valmet

 

Arbetsgruppen, Att Köpa Underhåll

 • 7 februari - Värd Enerco och Sandvik

Konferenser

På Sustainability Circle Meetings samlas vi kring konkreta case som visar hur långt Smart Maintenance kommit just nu. Konferensen är dessutom ett viktigt tillfälle för oss alla att nätverka med likasinnade.

Under 2017 har vi följande datum att se fram emot:

 • Sustainability Circle Meeting: 11 oktober, i Stockholm
 • Sustainability Circle Meeting: 14 december, i Lund

Medlemmar


linkedinfacebookyoutube