Göteborg den 7 augusti 2017

Hej ##firstname##!

 

Verktyg för ett säkert underhåll i en smart industri

Det är fortfarande alldeles för många människor som skadas inom svensk industrin idag. Underhåll bidrar till en stor del av alla arbetsplatsolyckor. Men kan delar av dessa problem lösas av digitala hjälpmedel och verktyg? Hur kan underhåll och säkerhet utvecklas tillsammans i den digitala industrin?

 

Samuel Obum Godians och Rajasgar Ramachandra är två masterstudenter i Production Engineering som tillsamman med Sustainability Circles nätvergrupp, Hälsa och Säkerhet håller på att undersöka vilka verktyg som kan används för ett säkert underhåll i ett Smart Maintenance system. Syftet med studien är att studera hur man inom svensk industri analyserar felhändelser, hur underhållsarbete bedrivs samt hur säkerhet beaktas och prioriteras.

 

Just nu håller Samuel och Rajasgar på att smala in data till studien och har därför skickat ut en enkät till företag inom Sustainability Circles nätverk. Om ni ockå vill delta i studien hittar ni läken till enkäten Här. Genom att delta bidrar ni med er kunskap och erfarenhet till nätverket och tankesmedjans fortsatta utveckling.

 

Samuel och Rajasgar kommer att presentera resultatet av studien på Sustainability Circles nästa träff för arbetsgruppen Säkerhet och Hälsa den 19 september på på Chalmers i Göteborg.


Nätverksträff om Säkerhet & Hälsa

Den 19 september kommer Sustainability Circles arbetsgrupp, Hälsa och Säkerhet att träffas hos Institutionen för industri- och materialvetenskap på Chalmers i Göteborg.

Då kommer Tekniklektor Torbjörn Ylipää med kollegor att berätta om Chalmers senaste forkning inom underhåll och säkerhet. Vi kommer att studera och diskutera säkerhetskultur och hur vi skapar en hållbar industri med hållbara medarbetare.

Om Ni vill delta i nätverksträffen kan ni anmäla er till Caroline på staben (caroline.seleryd@sustainabilitycircle.se).

 

Agenda för den 19 september

9.00 - 12.00

 • Presentation av Chalmers arbete (Tekniklektor Torbjörn Ylipää)            
 • Chalmersstudenterna Samuel Obum Godians och Rajasgar Ramachandra, presenterar sitt examensarbete Risk Management Tools in Manintenance.

        

 

13. 00 - 14.30

 • Säkerhet och säkerhetskultur (Tekniklektor Torbjörn Ylipää)
 • Social hållbarhet i industrin (Docent Cecilia Berlin)
 • Fokusområden för respektive forskare inom forskningsgruppen Product Service & Maintenance Systems:        

         - Jon Bokrantz        

         - Mahesh Gopalakrishnan        

         - Mukund Subramaniyan       

         - Camilla Lundgren

 

15.00 - 16.00

 • Diskussion om idéskriften Social hållbarhet i svensk industri.
 • Gruppens fortsatta inriktning och kommande möten.

 

 


Om Hälsa och Säkerhet

En hållbar industri kräver hållbara medarbetare. Problemen är betydande:

 • 2013 dog 1.400 svenskar pga arbetsrelaterade sjukdomar och självmord. 30.000 skadades och 45 dog i arbetsplatsrelaterade olyckor (källa: arbetarskydd.se).

 

 • Den faktiska arbetstiden är i genomsnitt 30 timmar per vecka. Sjukfrånvaron är alldeles för hög. Vi är i genomsnitt frånvarande var 20:e arbetsdag. Samtidigt har några väldigt och kanske i längden icke hållbara höga övertidsuttag. Skillnaderna mellan enskilda individer är stora. 90 procent av sjukfrånvaron förklaras av stress och psykiska sjukdomar (källa: Försäkringskassan).

 

Givetvis måste dessa siffror av humanistiska, men också ekonomiska, skäl förbättras avsevärt. Därför arbetar flertalet företag idag med en nollvision avseende olyckor och för en ökad trivsel trots allt tuffare utmaningar på marknaden.

Traditionellt underhåll och i ännu högre grad Smart Maintenance skulle kunna ta ett betydligt större ansvar för denna typ av frågor än hittills. 10% av dödsolyckorna är relaterade till underhåll (källa: EU). Underentreprenörer är överrepresenterade i dessa olyckor.


Kalendarium 2017

Workshops/Nätverksaktiviteter

Smart Maintenance Strategies

 • 6 september - Värd Valmet
 • 22 november - Värd Chalmers

 

Arbetsgruppen, Säkerhet och Hälsa

 • 19 september - Värd Chalmers
 • 7 december - Värd Valmet

 

Arbetsgruppen, Att Köpa Underhåll

 • 7 februari - Värd Enerco och Sandvik

Konferenser

På Sustainability Circle Meetings samlas vi kring konkreta case som visar hur långt Smart Maintenance kommit just nu. Konferensen är dessutom ett viktigt tillfälle för oss alla att nätverka med likasinnade.

Under 2017 har vi följande datum att se fram emot:

 • Sustainability Circle Meeting: 11 oktober, i Stockholm
 • Sustainability Circle Meeting: 14 december, i Lund

Medlemmar


linkedinfacebookyoutube