BFN and SKV on Supporting Documents for Employee Expenses  |  SRF U 8 Short and Long Term Loans in K2  |  Member of Thai-Swedish Chamber of Commerce (TSCC)  |  Member of Swedes Worldwide (SVIV)  | Newsletters for RedovisningsHuset  |  Current from BFN

Problem att visa innehållet? Se nyhetsbrevet i webbläsaren.

 

Peter Berg Accounting Consultant Peter Berg Redovisningskonsult

Welcome | Välkommen

EN: ... to this newsletter on corporate economy news from Peter Berg, accounting expert, author and lecturer on economy topics.

SW: ... till nyhetsbrevet om företagsekonomi från Peter Berg, redovisningsexpert, författare och föreläsare i ekonomiska ämnen.


Supporting Documents for Employee Expenses / Verifikationer för anställdas utlägg

EN: Two governmental bodies in Sweden have now clarified in which form supporting documents of Employee Expenses has to be archived - on paper or digital file. The answers calls for modernization of EU Directive and Swedish legislation.

SW: Två statliga myndigheter (BFN och SKV) har nu tagit ställning till i vilken form verifikationer för anställdas utlägg ska arkiveras - på papper eller digitalt. Svaren visar att EU-direktiv och svensk lagstiftning behöver moderniseras.

To the Post  |  Till inlägget


Srf U 8 Short and Long Term Loans in K2 / Kort- och långfristiga skulder i K2

EN: Srf has released a new statement on recognition of short and long term debts in simplified annual reports from smaller companies (K2). A consequence of Srf U 8 is that key ratios can be affected if a loan is regularly replaced with new loans and not merely extended.

SW: Srf har publicerat ett nytt uttalande om vad som är kort- respektive långfristiga skulder i K2. En konsekvens av Srf U 8 är att nyckeltalen kan påverkas av om en skuld regelbundet ersätts med nya lån i stället för att helt enkelt förlängas.

To the Post  |  Till inlägget


Member of Thai-Swedish Chamber of Commerce / Medlem i TSCC

EN: I’ve been accepted as new (proud) member of TSCC in Bangkok. Among the members are both smaller companies as well as in Sweden well known larger and listed companies. Honorary member is the Embassy of Sweden. My posts on Facebook and LinkedIn about this blogpost are combined the so far highest view-ranked posts for July!

SW: Jag har antagits som (stolt) medlem i TSCC i Bangkok. Bland medlemmarna finns både mindre företag och i Sverige välkända stora och noterade företag. Sveriges ambassad är hedersmedlem. Mina inlägg på Facebook och LinkedIn om detta blogginlägg är tillsammans de hittills mest besökta inläggen i juli!

To the Post  |  Till inlägget


Member of Swedes Worldwide / Medlem i Svenskar i Världen (SVIV)

EN: I've recently became member of the Swedish association Swedes Worldwide, as a result of an earlier networking event arranged by TSCC.

SW: Jag har nyligen blivit medlem i Svenskar i Världen, som resultat av en kontakt på en tidigare nätverksträff arrangerat av TSCC.

To the Post  |  Till inlägget


Newsletters for RedovisningsHuset / Nyhetsbrev för RedovisningsHuset


EN: I write news articles on a regularly basis for the web site of RedovisningsHuset i Södertälje AB, and also a monthly newsletter for them. See the resume for Nov 2016 - Jun 2017, and learn more about the power of regular web site updating combined with newsletters!

SW: Jag skriver regelbundet nyhetsartiklar för hemsidan hos RedovisningsHuset i Södertälje AB, och även ett månatligt nyhetsbrev för dem. Se sammandraget för nov 2016 - jun 2017 och läs om styrkan i regelbundna uppdateringar av hemsidan kombinerat med nyhetsbrev!

To the Post  |  Till inlägget

Current from BFN / Nytt från BFN

Nyhetsbrev

EN: I predict that last year's massive flood of accounting news from the governmental body The Swedish Accounting Standards Board (BFN) will continue. Highest view-ranked post in June-July - See my compilation of what's to come!

SW: Jag förutser att förra årets flod av redovisningsnyheter från Bokföringsnämnden (BFN) kommer att fortsätta. Mest besökta inlägget under juni-juli - se min sammanställning av vad som är att vänta!

To the Post  |  Till inlägget


Bringing Theory to Practice

By books, articles, research and lectures

Photography © Peter Berg (peter@hpberg.se)

  • Resultat- och inkomstplanering - En praktisk vägledning om redovisning och beskattning (Performance and Income Planning), Wolters Kluwer 2015
  • Fastigheter - En praktisk vägledning om redovisning och beskattning (Real Estates), Wolters Kluwer 2016

Peter Berg Accounting Consultant, Bangkok
Peter Berg Redovisningskonsult, Stockholm

Blog: consultjourney.com
CV: linkedin.com/in/hpberg
E-mail: peter@hpberg.se

Dela på LinkedIn  |  Dela på Facebook

linkedinfacebook

EN: You're receiving this newsletter because you're a subscriber or we've had contact. If you whish to cancel your subscription please click here

SW: Du får detta nyhetsbrev därför att du är prenumerant eller för att vi har haft kontakt. Vill du avsluta din prenumeration klicka här. 

 

EN: I hope you like the newsletter and send it to a colleague and friend, thank you! Any new subscriber just click on the link "Subscribe" below and fill in the e-mail address, first name and last name. 

SW: Jag hoppas du tycker om nyhetsbrevet och vidarebefordar det till en kollega och vän tack!