Se nyhetsbrevet i 
webbläsaren

Glad sommar!

Så är det åter dags för en sommar med förhoppningsvis goda möjligheter att kunna koppla av och ladda batterierna inför en spännande höst. För styrelsen och oss på kansliet har det senaste året varit intensivt och spännande med mycket jobb.

Här är ett axplock av vad vi har gjort det senaste året:

  • Vi har arbetat med regionala, nationella och internationella nätverk för att både sprida kunskap och inhämta nya erfarenheter inom underhåll och driftsäkerhet samt knyta nya kontakter.
  • Vi har genomfört många uppskattade event som temadagar, konferenser och workshops. Här har det även givits möjligheter till nätverkande.
  • Vi har fått ett stort antal nya medlemmar och det strömmar till nya hela tiden.
  • Vi har genomfört två tentamina för de som vill bli certifierade underhållsledare eller underhållstekniker.
  • Vi har påbörjat projektet Underhåll BAS, där vi på uppdrag av Skolverket ska skapa ett verktyg för att kunna validera kompetensen hos underhållspersonal på SeQF-nivå 3-4, d.v.s. motsvarande gymnasienivå.

Nu tar även vi på kansliet semester och önskar er alla en riktigt trevlig sommar!


Ny multimediabroschyr

För att ytterligare öka kännedomen om föreningen har vi tagit fram en ny broschyr. Den sammanfattar föreningens verksamhet, vad vi vill uppnå och beskriver tydligt medlemsnyttan, både på kort och lång sikt. Här finns även information om våra tävlingar och utmärkelser samt certifiering och validering.

Du hittar den nya broschyren här…


Uppdaterad folder om begrepp inom underhåll och driftsäkerhet

I den senaste upplagan (nr 10) av "Några begrepp inom..." har det tillkommit ny information om bl.a. förvaltning av fysiska tillgångar. Dessutom är den uppdaterad med de nya definitionerna enligt SS-EN 13306:2010. Dubbelt så mycket innehåll, men till samma pris.

Beställ broschyren via Svenskt Underhålls kansli, kansli@svuh.se. Du kan även köpa standarder och annan litteratur inom underhållsområdet till medlemspris från kansliet, läs mer här…


Uppdaterad standard för nyckeltal

Det är med spänning som vi ser fram emot den nya uppdateringen av standarden för nyckeltal; SS-EN 15341:2017. Den finns än så länge i formen av en draft, men kommer troligen att publiceras i början av 2018.

Antalet nyckeltal är betydligt fler och de är grupperade för att underlätta arbetet med att hitta rätt nyckeltal för ett visst område. Kopplingen till förvaltningen av fysiska tillgångar (Physical Asset Management) blir dessutom tydligare.

Genom att ingå i vår standardiseringskommitté kan du delta i själva arbetet med att utveckla denna och andra standarder och därigenom kunna påverka slutresultatet.


Kommande aktiviteter

Den 14 september: Tillståndsbaserat Underhåll – Nu och i framtiden. Vid denna konferens presenteras både befintliga och nya metoder för att kontrollera tillståndet i anläggningens utrustningar.

Den 28 september: Nyckeltal kopplade till underhållsprocesser. Under denna workshop spinner vi vidare på vårens mycket uppskattade workshop. Nu går vi djupare och fokuserar ännu mer på själva nyckeltalen och deras tillämpning.

Den 5 oktober: Kompetenssäkring i underhållet. Vid denna konferens tar vi upp behovet av att kunna säkerställa att underhållspersonalen har rätt kompetens i förhållande till behovet.

Den 9-10 oktober: Tentamen i Ledning av underhåll respektive för specialister som underhållstekniker.

Den 25 oktober: Säkerhet, hälsa och miljö. Under denna workshop går vi igenom nya arbetssätt för att skapa säkrare arbetsplatser.

Den 22-23 november: Underhållsdagarna 2017. Vid denna konferens som vi ger i samarbete med tidningen U&D tar vi återigen ett helhetsgrepp om underhåll och driftsäkerhet, både från teori till praktik och från operativ till strategisk nivå inom underhållet.


Svenskt Underhåll, Vretenvägen 13 B, 171 54 Solna

08-664 09 25   kansli@svuh.se   www.svensktunderhall.se

Vill du inte längre ha nyhetsbrev? Avsluta din prenumeration