Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.


Höstprogram


Du missar väl inte att hänga med på VFK:s exkursioner i höst!

Söndag 13/8
Vadarspaning i Sandemar.
Lördag 2/9 
Blåhakespaning vid Hemmesta sjöäng.
Lördag 9/9
Fåglar i jordbrukslandskapet.
Lördag 21/10 
Rundtur till Värmdös fågellokaler.
Onsdag 8/11 
innekväll

Läs mer om programmet på hemsidan

 

 

Observationer

Stäppsångare

Den 8 juni upptäcktes en stäppsångare på Horssten. Ett fåtal skådare hann ut till ön för att se fågeln, som var försvunnen dagen därpå.

Stäppsångare. Foto: Anders Haglund

Mindre Flugsnappare

blev den 173:e observerade arten vid Hemmesta sjöäng. Roligt att sjöängen fortsätter att leverera!

Turkduva

har noterats vid flera olika platser på värmdö och kul att arten eventuellt kan ha etablerat sig på Värmdö igen.

Turkduva. Foto: Lars Persson

Nyhetsbrev 3.2017


Klubben diskuterade Kvarnsjön

Den 3 maj deltog Yvonne Blombäck och Håkan Steen i en workshop som kommunen höll angående ett planerat naturreservatet med arbetsnamnet Kvarnsjön - Knuts hav - Holmviksskogen. Förutom Viveca Jansson, kommunekolog, och Magnus Nilsson från Ekologigruppen deltog även representanter för Naturskyddsföreningen på Värmdö, Gustavsbergs orienteringsklubb och Ingarö sjöscoutkår. Kommunen ville ha reda på hur området används idag och vad som är lämpligt att göra när det blir naturreservat. Däremot var det enligt ekologerna inte läge att prata om reservatets gränser. Men det var just det flera av deltagarna diskuterade och var tämligen eniga om. Alla inbjudna ser det som mycket viktigt att den västliga gränsen för reservatet går minst 100 meter väster om gamla Ingarövägen, eftersom den framtida exploateringen av skogsområdet Lappmarken annars skulle inkräkta svårt på ett framtida naturreservat och på Kvarnsjöns karaktär av skogssjö. VFK fortsätter att delta i planeringen av reservatet.

Storlommar i Kvarnsjön. Foto; Håkan Steen

Biologiska mångfaldens dag

Värmdö Fågelklubb deltog vid Biologiska mångfaldens dag den 21 maj. Fågeltornet blev välbesökt under dagen, ett femtiotal personer i olika åldrar. Aktiviteterna bestod bland annat i en vandring runt sjöängen samt guidning och visning av skådning i tubkikare i fågeltornet. Många familjer kom och flera barn hade inspirerats av SVT:s serie “Det stora fågeläventyret”.

Förbifart Hemmesta

Tom Arnbom och Yvonne Blombäck träffade företrädare för kommunen vid Hemmesta sjöäng före midsommar. Syftet med mötet var att informera om värdet av våtmarken och den gröna kil där sjöängen ingår. Målet är att förhindra Förbifart Hemmesta och exploatering av Storskogen. Då kommundirektören & kommunstyrelsens ordförande är nya på sina poster fanns mycket att berätta.

 

Yvonne Blombäck ny ordförande för Club300

Yvonne, som sitter i arbetsgruppen för Värmdö Fågelklubb, valdes till ordförande för Club300 på det extra årsmöte som hölls på Öland 19 maj. Därigenom fick Club300 - föreningen för alla som gillar sällsynta fåglar - sin första kvinnliga ordförande sedan bildandet 1984. Jätteroligt för oss i Värmdö Fågelklubb! 

                          Arbetsgruppen önskar er en trevlig sommar!


Nyhetsbrevet ges ut av Värmdö Fågelklubb. Redaktör och medlemsansvarig är Majna Gemsjö, majna(at)majna.se. Medlemskapet är gratis. Läs mer: www.varmdofagelklubb.se. Välkommen också att gå med i vår Facebookgrupp.

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.