Impairment of Municipal Assets  |  New Accounting Standard for Housing Associations  |  Limited Interest Deductions for Companies  |  Packaging of Real Estates to an End?  | Upcoming Lectures for Wolters Kluwer  |  New Agreement with Accountor on Lectures  |  Technical Updates Enhances the Blog

Nyhetsbrev med senaste ekonominytt. Problem att visa det? Se nyhetsbrevet i webbläsaren.

 

Peter Berg Accounting Consultant Peter Berg Redovisningskonsult

Welcome | Välkommen

EN: ... to this newsletter on corporate economy news from Peter Berg, accounting expert, author and lecturer on economy topics.

SW: ... till nyhetsbrevet om företagsekonomi från Peter Berg, redovisningsexpert, författare och föreläsare i ekonomiska ämnen.


Impairment of Municipal Assets / Nedskrivning av kommunala tillgångar

EN: From June 12, 2017 companies following the prime cost principle of the Municipal Act have a new alternative for impairments of fixed assets due to an update of the standard K3.

SW: Från den 12 juni 2017 har företag som följer den kommunala självkostnadsprincipen ett nytt alternativ för nedskrivningar av anläggningstillgångar genom en uppdatering av K3.

To the Post  |  Till inlägget


New Accounting Standard for Housing Associations / Ny vägledning om årsredovisning för BRF

EN: A Swedish governmental investigation proposes a new standard for financial statements for housing associations. Here's the improvements that now are sent for comments.

SW: En statlig utredning föreslår en anpassad vägledning för årsredovisningar i bostadsrättsföreningar. Här är förbättringarna som nu är på remiss.

To the Post  |  Till inlägget


Limited Interest Deductions for Companies / Begränsade ränteavdrag för företag

© Peter Berg (peter@hpberg.se)

EN: 100,000 SEK, that will be the maximum annual deduction for a negative interest net according to a simplified alternative if a new Swedish government draft leads to legislations. The draft consists of many changes, get a grip of them here!

SW: 100 000 kr, det är högsta årliga avdraget för ett negativt räntenetto enligt förenklingsregeln om ett nytt regeringsförslag leder till lagstiftning. Förslaget består av många förändringar, få ett grepp om dem här!

To the Post  |  Till inlägget


Packaging of Real Estates to an End? / Slutet för paketering av fastigheter?

Photography © Peter Berg (peter@hpberg.se)

EN: The Swedish government is planning a two-step stop for tax planning by packaging real estates in limited companies before selling them. Here you'll get a description of the planned measures.

SW: Regeringen planerar ett stopp i två steg för skatteplanering med paketering av fastigheter i bolag före försäljning. Här ser du en beskrivning av de planerade åtgärderna.

To the Post  |  Till inlägget


Upcoming Lectures for Wolters Kluwer / Kommande föreläsningar för Wolters Kluwer


EN: The program for autumn 2017 and winter 2018 is here and I have a number of the lectures. See them all here!

SW: Nu är programmet för hösten 2017 och vintern 2018 här och jag har ett antal av föreläsningarna. Se dem alla här!

To the Post  |  Till inlägget

New Agreement with Accountor on Lectures / Nytt avtal med Accountor om föreläsningar

Nyhetsbrev

EN: Accountor Training in Sweden has signed an agreement with me on lectures, initially 12 webinars in September 2017 on accounting related topics. Read more about it here!

SW: Accountor Training i Sverige har träffat avtal med mig om föreläsningar. I första fasen ska jag hålla 12 webbinarier i september 2017 om olika redovisningsrelaterade ämnen. Läs mer här! 

To the Post  |  Till inlägget


Technical Updates Enhances the Blog / Tekniska uppdateringar förbättrar bloggupplevelsen

EN: The entire blog is moved to a more flexible platform, it's been secured by a SSL-certifikate, you'll have much better overviews in the archive and when searching, and more!

SW: Hela bloggen har flyttats till en flexiblare plattform, den har säkrats med ett SSL-certifikat, du har mycket bättre överblick i arkivet och vid sökningar, med mera! 

To the Post  |  Till inlägget


Bringing Theory to Practice

By books, articles, research and lectures

Photography © Peter Berg (peter@hpberg.se)

  • Resultat- och inkomstplanering - En praktisk vägledning om redovisning och beskattning (Performance and Income Planning), Wolters Kluwer 2015
  • Fastigheter - En praktisk vägledning om redovisning och beskattning (Real Estates), Wolters Kluwer 2016

Peter Berg Accounting Consultant, Bangkok
Peter Berg Redovisningskonsult, Stockholm

Blog: consultjourney.com
CV: linkedin.com/in/hpberg
E-mail: peter@hpberg.se

Dela på LinkedIn  |  Dela på Facebook

linkedinfacebook

EN: You're receiving this newsletter because you're a subscriber or we've had contact. If you whish to cancel your subscription please click here

SW: Du får detta nyhetsbrev därför att du är prenumerant eller för att vi har haft kontakt. Vill du avsluta din prenumeration klicka här. 

 

EN: I hope you like the newsletter and send it to a colleague and friend, thank you! Any new subscriber just click on the link "Subscribe" below and fill in the e-mail address, first name and last name. 

SW: Jag hoppas du tycker om nyhetsbrevet och vidarebefordar det till en kollega och vän tack!