Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

SmåKom Nyhetsbrev

Besök i Värmland och Vätterbygd

SmåKoms kommunresor gick i början av juni till Filipstad, Hagfors, Storfors, Munkfors och Degerfors kommuner. I mitten av månaden åkte vi en dag Vättern runt, till Ödeshögs, Sävsjö och Habo kommuner. 

Vi träffade kommunstyrelsens ordförande, andra ledande politiker och i flera fall kommunchefen.

Frågan om bostäder ligger på topp på alla besökta kommuners åtgärdslista. Nybyggnation försvåras av strandskyddsreglerna och av kraven på nedskrivning av nybyggda flerfamiljshus.

Medskick till oss, som företräder SmåKom nationellt, var bland annat att arbeta vidare med servicefrågan. Just nu läggs ett antal bankkontor ner på små orter.Behovet av att statliga myndigheter på plats berördes, nödvändigt för en tillgänglig samhällsservice.

Turbulensen i samband med vågen av asylsökande hösten 2015 har ridits ut, men frågor kvarstår hos mindre kommuner om hur det kunde bli så att belastningen blev så enorm på landsbygden. Kanske vore det på sin plats med en framtidsstrategi på nationellt plan, där eventuella kommande flyktingtillströmningar fördelas mera jämt över landets kommuner.

De nyanlända som lyckats etablera sig på arbetsmarknaden utgör ett gott och nödvändigt tillskott, men rekryteringen av olika personalkategorier är ett bekymmer för både offentlig och privat sektor.

I flera kommuner är budgetarbetet högaktuellt. Ekonomin var god under föregående år, men framåt krävs dock sannolikt både effektiviseringar och tillförda medel, för att klara utmaningarna som bland annat kan hänföras till demografin.

En mera uförlig rapportering finns på smakom.se. 

Nedan bild från besöket i Habo kommun.

Kommunalt nätverk för informationssäkerhet

Informationssäkerhetsnätverket Sveriges Kommuner, KIS, har ett ansvar för arbetet med informationssäkerhet i kommunerna. Syftet är att  kommunerna genom att delta i nätverket kan förbättra och effektivisera sitt informations-säkerhetsarbete.
På www.projectplace.se finns ett forum för detta.Kommunen inbjuds att skicka in namn och e-postadress på den eller de personerna med uppgift att representera kommunen i nätverket. Anmälan till nätverket görs till kis@msb.se. Deltagandet är kostnadsfritt. KIS kommer att ha en nätverksträff (lunch till lunch)  i Stockholm 4-5 september. 

Som stöd i informationssäkerhetsarbetet kan MSB tilldela kommuner användarlicenser för informationssäkerhetsstandarderna: SS-ISO/IEC 27001:2014 samt SS-ISO/IEC 27002:2014. För tillgång till standarderna kontakta Kristina Starkerud, Kristina.Starkerud@msb.se.

Styrelsemöte i Bräcke i augusti

Den 24-25 augusti är det dags för SmåKoms nästa styrelsemöte, denna gång i Bräcke kommun. Bland annat planeras höstmötet i deltalj, och plats för rikskonferensen 2018 ska beslutas.


Höstmöte den 23-24 november

SmåKoms höstmöte äger rum på Wärdshuset Lasse Maja
Konferens & Fest i Järfälla.
Vi planerar att informera om digitaliseringens möjligheter, inom bland annat vård och undervisning. 

Välkomna till ett som vi hoppas lärorikt och givande möte, där vi också tar ställning till SmåKoms prioriterade frågor för år 2018.

Nedan kan du läsa mera om den anrika konferensanläggningen.http://www.lassemaja.se

Vi ses till hösten!

En fortsatt skön sommar tillönskas er!

SmåKoms kansli har semesterstängt den 17 juli - 11 augusti.
E-post bevakas dock, och telefonsvararen betjänar om ni vill ringa. 

Vi tillönskar alla läsare en fortsatt skön och avkopplande sommar!

 

SmåKom, Box 141,  546 21 Karlsborg
Kontakt: Sekreterare Hilkka Eskelinen, 073 70 87 380 hilkka.eskelinen@smakom.se; www.smakom.se

Du får detta utskick som medlem till SmåKom eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.