Problem med att visa nyhetsbrevet? Se det i webbläsaren

Aktuellt från Psykosregistret

Nu står sommaren verkligen i blom! Det pågår just nu ett omfattande arbete med att förbättra kunskapsspridningen inom hälso- och sjukvården på Sveriges Kommuner och Landsting. Ett arbete jag hoppas ska resultera i ett bättre stöd för personal i psykosvården. För att personer med psykossjukdom ska få tillgång till den bästa vård och omsorgen behöver personal de möter i kommun och landsting ges kunskap som de kan omsätta i praktiken. Kunskapen finns, vi behöver ”bara” göra.

Två iakttagelser vad gäller att ökad kunskap. Ett nätverk av skandinaviska forskare och kliniskt verksamma har under ett flertal år träffats för att vidareutveckla arbetet med att upptäcka och behandla unga med psykos. I år träffades de 6-7 juni i Bergen.

Vill du och dina kollegor planera för ökad kunskap nästa år anordnas en intressant nationell konferens i Göteborg den 16-17 maj nästa år, 2018. Konferensen fokuserar på framtidens psykosvård och vänder sig till forskare, vård- och stödpersonal, närstående och intresseföreningar. Kompetenscentrum för Schizofreni vid Psykiatri Psykos, Sahlgrenska Universitetssjukhuset är arrangör. Lägg in datumet redan nu så kommer mer information och program under hösten.

Med detta önskar vi er alla en riktigt skön sommar där vila och värme kan rusta oss för en händelserik höst!

 

Självvald inläggning

I Norge och Holland har man under en länge tid använt självvald inläggning inom psykiatrin, det vill säga att patienten kan teckna ett kontrakt där de själva kan besluta om, och när, de vill läggas in i heldygnsvård. Där har patienterna upplevt en ökad självständighet och de har i högre grad klarat sig utan långa inläggningsperioder. Det har också resulterat i färre akutbesök och att vård med tvångsåtgärder minskat.

Sedan 2014 har psykiatrin inom Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, erbjudit självvald inläggning. En studie har gjorts bland patienter med psykosdiagnos som provat modellen och de är positiva. –  Det känns så rätt att vi med självvald inläggning vågar utmana maktstrukturerna som finns i psykiatrin. Patienterna får mer inflytande över sin egen vård samtidigt som sjuksköterskans roll stärks, säger Maria Smitmanis Lyle, projektledare på Självvald inläggning vid psykos. Läs mer

 

Vissa injektioner verkar klå tabletter vid schizofreni

Att ge samma antipsykotiska läkemedel i långtidsverkande injektionsform framför tablettform verkar minska risken för att återinsjukna i schizofreni, enligt nya fynd på svenska patienter. De här fynden bygger på registerdata från närmare 30 000 patienter som hade fått antipsykotiska läkemedel i två olika beredningsformer. Under vissa perioder medicinerades de inte alls och fungerade därmed som sina egna kontroller. Uppföljningen varade i sju år i snitt. – Resultaten kan bidra till att långtidsverkande injektioner prioriteras i högre utsträckning och sätts in tidigare än vad som sker i dag. Läs mer

Foto Per Hagström

Musikterapi kan ge rätta noter för schizofreni

Musikterapi kan erbjuda något läkemedel eller andra behandlingar inte kan för patienter med schizofreni, visar resultatet av en ny undersökning av Cochrane Review artiklar. De undersökande författarna fann att när musikterapi användes i samband med standardvård förbättrade musikterapin. Det gällde både mentala tillstånd, social funktion och livskvalitet för patienter med schizofreni eller schizofreniala sjukdomar, åtminstone på kort till medellång sikt. Effekterna var emellertid inkonsekventa mellan studierna och berodde på antalet musikterapinsessioner samt kvaliteten på terapin. "Måttlig till låg kvalitet bevisar att musikterapi som ett tillägg till standardvård förbättrar många negativa tillstånd säger författarna. Läs mer (engelska)

 

 Gen kopplas till psykos

Isländska forskare har hittat en gen som verkar ha stor inverkan på risken att drabbas av psykos. Forskarna har i detalj undersökt arvsmassan hos både friska och sjuka individer i en familj med många fall av psykos. På så vis har de identifierat en genförändring som gör att ett visst protein, som bland annat finns i hjärnan, tillverkas på ett felaktigt sätt i kroppen. Forskarna har också sett att samma gen tycks ha inverkan på flera psykiska diagnoser, som tex schizofreni och bipolär sjukdom, och kunnat upprepa fynden i ett finsk familjematerial. Tidigare har bara en handfull gener kopplats till psykos. Det här ger ytterligare en biologisk pusselbit för att förstå hur sjukdomen uppkommer och innebär starten på ett helt nytt forskningsfält, säger professor Martin Schalling vid Karolinska institutet. Läs mer

 

Återhämtningsorienterad kognitiv terapi varaktig

Återhämtningsorienterad kognitiv terapi kan leda till varaktig förbättring bland individer med schizofreni, även bland dem med den mest kroniska sjukdomen, enligt en ny amerikansk studie. Forskarna hittade betydande fördelar för individer i återhämtningsorienterad kognitiv terapi jämfört med standardbehandling. De med mindre kronisk sjukdom började visa förbättring tidigare, några så tidigt som sex månader, med de mest framträdande fördelarna uppenbarades vid slutet av en aktiv behandling vid 18 månader. Fördelarna kvarstod vid uppföljning efter 24 månader. De individer med en mer kronisk sjukdom visade emellertid inte signifikanta förbättringar förrän vid 24-månaders uppföljning. Läs mer (engelska)

 

 

Korta nyheter


Tiden går fort

Glöm inte anmälan till temadagen med PsykosR den 17/10!

 

Sommaruppehåll

Nästa nyhetsbrev kommer i slutet på augusti.

 

Kändisar bekämpar

Sju kändisar med schizofreni vill berätta om sina egna erfarenheter eftersom sjukdomen är så komplex. De vill att deras historier ska tjäna som inspiration och bidra till att bekämpa stigma om sjukdomen. Läs mer (engelska)

 

Förhöjd CRP i schizofreni

De flesta patienter med allvarlig psykisk sjukdom har ökad nivå av C-reaktivt protein (CRP) vid diagnos. Det finns en ökad risk för dödligheten för de här patienterna, visar ny forskning. Studien betonar vikten av screening och övervakning av somatisk sjukdom bland psykiatriska patienter. Läs mer (engelska)

 

Delat beslutsfattande

Att involvera inlagda schizofrenipatienter i behandlingsbeslut förbättrar patientnöjdhet och förtroende för behandlingen. Studien undersökte delat beslutsfattande (SDM) och visade att en ökning i patientens tillfredsställelse och förtroende både vid utskrivning och vid 12 månaders uppföljning. Resultaten presenterades på 13e Världskongressen för Biologisk Psykiatri i Köpenhamn den 21 juni. (Ingen länk tillgänglig ännu.)

 

PÅ GÅNG


16-18 augusti - för dig på resa i USA

A Revolution of Unseen Voices - 9th World Hearing Voices Congress, Hearing Voices, Boston, USA

 

5-6 september

Sociala nätverket och anhörigas betydelse vid psykisk ohälsa, Socialpsykiatriskt Forum, Stockholm

 

22 september - för er i Stockholm och på Gotland

Inspirationsdag 2017 - Psykiatriska Kvalitetsregister, Stockholm

 

4 oktober - för er som jobbar med första linjen

Första linjen Konferens - Uppdrag Psykisk Hälsa

 

17 oktober

Temadag, hur kan vi förbättra psykosvården - PsykosR, Stockholm.

 

2018

16–17 maj

Nationell konferens om framtidens psykosvård- Psykiatri Psykos, Göteborg 

"Mod är motstånd mot rädsla, behärskning av rädsla -

inte frånvaro av rädsla"

 

Mark Twain

                                                                                   


 

VAD GÖR NI I HÖST?

IMPLEMENTERAR NI NYA METODER,

TESTAR NÅGOT NYTT,

HAR FÅTT HÖRA NÅGOT BRA,

SKA HÅLLA ETT SEMINARIUM ELLER EN KONFERENS?

VAD SKULLE NI VILJA HÖRA FRÅN ANDRA?

GÖRni något som andra i landet kan dra nytta av?

 

Tipsa oss!

info@battrepsykosvard.se 

 

   För att avsluta prenumerationen, klicka här