Newsletter from Cross Technology Solutions. Problem? View in web browser.

Träffa oss i Almedalen!

Cross Technology Solutions arrangerar ett panelsamtal
om olika modeller för en digitaliserad vård!


Modeller för en digitaliserad vård – mer än bara halsfluss
     Panelsamtal i Almedalen
     5 juli 16.00-16.45
     Strandvägen 4, Offentliga Affärers seminarietält

 

Thomas Frostberg (moderator), ekonomisk skribent HD-Sydsvenskan, 8till5 och DN Global Utveckling
Thomas Bergqwist, VD och grundare Cross Technology Solutions
Marit Vaagen, VD och grundare Sirona Health Solutions
Emma Spak, samordnare av Nära vård på SKL
Niels Paarup-Petersen, gruppledare för Centerpartiet i Malmö, medlem i Region Skånes beredning för e-Hälsa
Marianne Larsson, Innovationschef Innovation Skåne, projektledare HealthTech Nordic


e-hälsa handlar idag mest om enklare besök av singelkaraktär (t.ex. urinvägsinfektion, halsfluss) och debatten har kretsat runt MinDoktor och KRY. Tjänster som dessa har absolut sin plats i framtidens vård. Samtidigt är patienternas behov mer komplexa än så!

Patienter med kroniska sjukdomar konsumerar 80-85 % av dagens vårdresurser. Dessa patienter behöver en annan sorts e-hälsa där de istället får en kontinuerlig uppföljning. Därmed behövs också en annan sorts ersättningsstruktur för dessa besök.

Kommuner och landsting har ett skriande behov av att ta hand om den allt större gruppen multikroniskt sjuka och äldre, och med hjälp av e-hälsa göra vården behovsstyrd och därmed jämlik.

Vi saknar fördjupade diskussioner och initiativ för vad den digitaliserade vården kan betyda både för enklare besök och mer komplexa tillstånd. Det behövs behovsstyrning för att veta vem som behöver vårdresurserna. Redan idag finns fungerande system som bryter eskalerande förlopp och förhindrar t.ex. akutinläggningar.

 

I detta panelsamtal diskuterar vi från olika vinklar vilka möjligheter som finns för att införa e-hälsa och skapa en jämlik vård för olika patientgrupper.


Cross Technology Solutions har utvecklat beslutsstödsystemet LifePod®.
LifePod identifierar och prioriterar automatiskt kroniska patienters medicinska prioritet. För vårdgivaren presenteras detta i en kraftfull grafisk beslutsstödsöversikt.

Vårdgivare kan fokusera resurser på patienterna med de största behoven och ges samtidigt möjlighet att ingripa innan problem eskalerar.

LifePod hanterar stora patientgrupper på distans; där alla patienter får individuellt stöd att hantera sin hälsa hemma, genom att använda skräddarsydda stöd-appar och sensoriska hjälpmedel för sitt hälsotillstånd. Beslutsstödsystemet är anpassningsbart för många olika behov och hälsotillstånd.

LifePod sparar pengar, tid och resurser för vårdgivaren och möjliggör behovsstyrd mottagning samtidigt som patienterna följs kontinuerligt, känner trygghet och får möjlighet att ta ansvar för sitt eget hälsotillstånd.

Genom att tillämpa analys av stora datamängder (big data analytics) kan LifePod utökas med funktioner för att förutsäga, förebygga och föreslå.

För mer information om Cross Technology Solutions och LifePod, besök oss gärna på www.cross-solutions.com.


Follow "LifePod by Cross"

Facebook , Twitter , LinkedIn 


Cross Technology Solutions AB
Åldermansgatan 10 - 227 64 Lund, Sweden - contact@cross-solutions.com - www.cross-solutions.com

If at any time you wish to stop receiving our emails, you can unsubscribe here.