Gemenskap och träning på äldre dagar.
Svårt att läsa brevet? Se det i webbläsaren.


Hej ##firstname##!

Vi hjälper vården att hjälpa!

Hoppas att du har och har haft en härlig sommar!

Budgetera för ActiLeg och Treax

Nu rullar arbetet vidare inför höstsäsongen, med planeringsjobb för en bra verksamhet. Budgetarbete inte minst, för äldreboenden och andra vårdinrättningar. Det gäller nu att kunna så, för framtida skördar med angelägna investeringar. Investeringar i nya hjälpmedel framöver skall budgeteras. ActiLeg-"cykeln" och Treax balansplattor är smidiga lösningar som är lätta att använda, bra att ha med i planeringen!


Made in Sweden

ActiLeg AB är ett svenskt företag som hjälper vården att göra ett bra jobb. Vi tillhandahåller moderna produkter som underlättar träning av benrörelse, balans, koordination, reaktionsförmåga samt kognitiva färdigheter. Vår egenutvecklade och svensktillverkade produkt ActiLeg-"cykeln" (nedan) är väl spridd inom äldrevården där den möjliggör rörelseträning för stillasittande personer tillsammans med en medmänniska. Treax balansplattor tillverkas i Danmark.

Nu är vi tillbaka igen med full kraft efter några semesterveckor. Sensommaren och hösten är jättespännande för vår del, med nya intressanta affärskontakter och aktiviteter!
Två nya kundfilmer är klara, efter godkännande från kunderna kommer de att publiceras på vår webbplats (fliken Kundfilmer) och i våra nyhetsbrev.


Roliga aktiviteter med ActiLeg och Treax

Test av ActiLeg på mässa

Rörelseträning
ActiLeg-"cykeln" gör det enkelt att hjälpa äldre och stillasittande personer att få röra på sina ben. En anhörig, vårdpersonal eller annan medmänniska kan med sin egen benstyrka bekvämt hjälpa den andra personen att äntligen få röra på sina ben. Detta tack vare de sammankopplade pedalerna: en kan trampa, den andra kan följa med synkroniserat i rörelsen, eller så kan båda trampa samtidigt. En trevlig social stund får man ofta på köpet!
Hyr och testa ActiLeg, köp eller hyr-köp med avdrag för erlagd hyra.

Återkoppling direkt vid träningen

Balans, reaktion, med mera

Treax -plattorna förenklar träning av balans mellan höger och vänster ben, samt mellan tå och häl. Även reaktionsförmågan och kognitiva färdigheter kan tränas på ett trivsamt sätt. Mer tryck på plattan gör att fler lysdioder tänds vid träning höger-vänster. Vid balansträning tå-häl tänds lampor till höger eller vänster, beroende på belastningen.
En ögonblicklig återkoppling vid balansträningen, med andra ord.


Kunskap om demenssjukdom

Fakta om demenssjukdom presenteras på Svenskt Demenscentrums webbplats, se bland annat "Tio vanliga frågor om demens".


Tandvård inom demensvården

En notis i Svenska Dagbladet den 27/7-17 (se bilden), nämner munhälsan för en patient som har fått en demensdiagnos.

Vår kommentar: detta visar betydelsen av en aktiv vård där initiativ tas av vårdgivaren för att verkligen hjälpa den som har drabbats av demenssjukdom. Både avseende tandhälsa och fysisk aktivitet är det viktigt med en aktiv vårdgivare som tar initiativet och hjälper vårdtagarna till en bättre livssituation. Men detta visste vi ju alla sedan tidigare, det skall bara göras, helt enkelt. En vacker dag kanske vi själva behöver den hjälpen, eller hur?


Regelbunden fysisk aktivitet

"Personer med demens bör rekommenderas regelbunden fysisk aktivitet."
Detta kan vi läsa i FYSS 2015, kapitlet "Fysisk aktivitet vid demens". FYSS 2015 innehåller många uppdaterade och intressanta kapitel om fysisk aktivitet, klicka här!

 

Citat ur kapitlet "Fysisk aktivitet vid demens", FYSS 2015:

"För individer med demens som bor på äldreboende är vårdpersonalens organisation och initiativ helt avgörande för hur aktiv den enskilda är."

"Fysisk träning kan både lindra symtom och fördröja utvecklingen av demens (4). Personer med demens har samma behov av fysisk aktivitet som andra. En av utmaningarna är att många personer med demens inte själva klarar av att tillgodose det behovet. Exekutiv dysfunktion, bristande initiativförmåga, apati och motivation kan förklara detta, samtidig som det finns få aktiviteter som är tillrättalagda för personer med demens. Det är därför en viktig uppgift för anhöriga och personer som arbetar med demenspatienter att anpassa möjligheterna till fysisk aktivitet."

Vår kommentar: just denna situation, där hjälp behövs från en medmänniska för att skapa en aktivitet, var utgångspunkten när ActiLeg skulle konstrueras. Vi hade själva sett behovet och var övertygade om lösningen.

ActiLeg kan både hyras och köpas, samt hyr-köpas med avdrag för erlagd hyra.

Test av ActiLeg på mässa: sammankopplade pedaler, "cykla tillsammans året om"

Att hyra ActiLeg, ett populärt första steg

ActiLeg hos Tallhöjdens vård- och omsorgsboende, Södertälje

Vad kostar "Dagens Lunch"?
Jag har betalat 120:- i centrala Stockholm, ett vanligt pris är väl 80:- eller mer annars, beroende på ort och vald restaurang.

Att hyra 1 st ActiLeg kostar cirka 34:- + moms per dag, när man hyr under 6 månader. Alltså kan man för priset av en "Dagens Lunch" ovan hyra till och med
3 stycken ActiLeg.

Vill man sedan köpa loss den hyrda ActiLeg:en så drar vi av den erlagda nettohyran från köp-priset (upp till 12 månadshyror). Givetvis kan man välja att hyra vidare om så önskas.


Vad är Stroke?

Vill du veta mer om Stroke?
Gå gärna in på Strokeförbundets webbplats och läs mer, till exempel denna artikel.

Klicka på bilden, se demofilm om Treax

Treax- för balansträning m.m.
Treax-plattorna togs fram initialt för att vara ett bra hjälpmedel inom stroke-rehabilitering. Träna balans vänster-höger, balans tå-häl, reaktionsförmåga samt kognitiva färdigheter. Övningarna kan anpassas till många olika träningsbehov och passar även bra vid övrig rehabilitering samt träning inom äldre- och demensvården. Kontakta oss gärna för mer info om Treax-plattorna!


Erfarenheter av ActiLeg

Givetvis pushar vi för våra informativa kundfilmer!

Passa på att besöka filmhörnan och kolla in erfarenheter från våra kunder: besvärliga magar börjar komma igång, bra rörelse för hela benen, med mera berättas det om.

Om du vill få litet mer info om ActiLeg och Treax så kan du skicka vidare eller skriva ut produktbladet nedan. Visa det gärna för medarbetare och chefer.


Testa ActiLeg i Västerås

Nu finns ActiLeg på plats för visning i Västerås, på Hjälpmedelshuset, Signalistgatan 2. Det är öppet för alla, tag med några kompisar och kom och testa ActiLeg på plats! Det är en väl investerad tid att besöka Hjälpmedelshuset, få nya träningsidéer och prova på hur lätt och roligt det är att cykla med ActiLeg!


Dela med dig till dina vänner

Sprid gärna brevet på Facebook, Twitter, LinkedIn!


Tack!

Kul att du läser brevet, tack för det!
Plinga oss gärna om du har tips och idéer om hur våra produkter kan komma till användning inom vården. Du kanske vet någon vårdgivare där ActiLeg och Treax skulle göra bra nytta? Vem skall vi kontakta?

Ha det gott!

Med vänlig hälsning,
Sten Bodin
ActiLeg AB


ActiLeg AB, Träffgatan 2, 136 44  Handen
Tel: 0702-838365        e-post: info@actileg.com       Hemsida

Du får detta nyhetsbrev då du är en kund till oss eller för att vi tror att det kan vara intressant för dig.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.