Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren. Avsluta prenumeration? Klicka här.

Juni 2017


De ska främja innovation inom välfärds- teknik och tillgängliga boendemiljöer

AllAgeHub – ett forsknings-, utvecklings- och innovationscenter för välfärdsteknik och tillgängliga boendemiljöer byggs nu upp i samverkan mellan tolv GR-kommuner, näringsliv, akademi och civilsamhälle.

En central roll har de utvalda AllAgeHub-ombuden som ska främja utvecklingsarbetet ute i kommunerna. 

Läs artikeln i tidningen FOURUM

Kontakt: Theresa Larsen


Ny kommunallag och förvaltningslag

Ny kommunallag och ny förvaltningslag ställer ökade krav på tjänstemän i offentlig verksamhet. GR erbjuder två dagar med genomgång av de nya lagarna. 

Kommunallagen föreslås träda i kraft 1 januari 2018 och ersätter den nuvarande från 1991. Den nya lagen är baserad på utredningen ”En kommunallag för framtiden” och behandlades i riksdagen juni 2017. 

För första gången på 30 år har riksdagen beslutat om en ny Förvaltningslag som träder i kraft 1 juli 2018. Den nya lagen ställer ökade krav på effektivitet i förvaltningsprocessen. 

När? 13 och 25 oktober Anmälan

Kontakt: Staffan Nyqvist


Minimeringsmästarna växer - startar i Sörmland

I Minimeringsmästarna tävlar hushåll i att minska sina avfallsmängder under ett års tid. Nu har konceptet spridit sig till Sörmland som kommer söka deltagare under sommaren och starta upp i höst. 

Just nu pågår den andra omgången av projektet i Göteborgs- och Boråsregionerna. I Minimeringsmästarna ligger fokus på att minska de egna avfallsmängderna. Tävlingen är uppdelad i sex teman med tillhörande utmaningar. Minimeringsmästarna Sörmland kommer använda samma beprövade koncept och startar med textiltema i höst. 

Läs mer om Minimeringsmästarna

Följ Minimeringsmästarna på Facebook

Följ Minimeringsmästarnas blogg 

Kontakt: Hanna Hellström


Mötesplats IFO och Funktionshinder i höst

Mötesplatserna är återkommande GR-arrangemang där kommunernas egna verksamheter står i centrum. I höst är det återigen dags för Mötesplats IFO och Mötesplats Funktionshinder. 

På Mötesplats IFO får du som jobbar inom individ- och familjeomsorgen ta del av många seminarier och workshoppar. Andra intressanta punkter på programmet är en teaterföreställning om att vara barnhemsbarn samt en föreläsning av Charlie Eriksson som är aktuell i SVT:s dokumentärserie om självmord ”30 liv i veckan”. 

Mötesplats Funktionshinder passar dig som arbetar inom funktionshinderområdet. Du kanske deltar i en verksamhet och vill veta hur man arbetar i andra stadsdelar och kommuner, eller studerar och vill veta mer om hur det är att arbeta inom området. Eller så är du allmänt intresserad av samhällsfrågor. Mötesplats Funktionshinder äger rum i Eriksbergshallen i Göteborg. I skrivande stund är 44 utställare och 20 seminariepunkter klara.  

Mötesplats IFO 16 november  

Mötesplats Funktionshinder 10-11 oktober 

Läs om Mötesplatserna i tidningen FOURUM

Kontakt: Nicholas Singleton


Sommaravslutning för kustzonhjältar

Fotograf: Anders Lund

Den 31 maj samlades deltagare från arbetsgrupperna i projektet Mellankommunal kustzonsplanering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla för en gemensam workshop och sommaravslutning ute på Öckerö.  

Dagen inleddes med framtidsspaningar kring hur vi kommer att använda havet i framtiden exempelvis för hållbar energiproduktion, som livsmedelsförsörjning eller som grund för en hållbart utvecklad besöksnäring. På eftermiddagen sattes deltagarna i arbete kring en fortsatt diskussion om hur vi bäst kan komplettera befintligt planeringsunderlag för att underlätta kommunernas framtida kust- och havsplanering. Dagen avslutades med jordgubbar och medaljutdelning till alla ”Kustzonshjältar”, som tack för deras strålande insats under våren. 

Läs mer om projektet här

Kontakt: Susanne Härenstam eller Ida Lindbergh  


I väntan på ett språk

Det sägs ofta att språket är nyckeln till en lyckad integration. Vad är då nyckeln till en lyckad språkinlärning? I verksamheten Mera svenska bättre hälsa har man valt att kombinera möjligheter att träna svenska med hälsofrämjande insatser. 

– MSBH:s arbetssätt handlar om att försöka skapa en trygg och förtroendefull relation genom att ge individanpassat stöd och genom att deltagarna i hög utsträckning ges möj­lighet att vara delaktiga i sin egen förändringsprocess, säger Cornelia Björk, analytiker vid FoU i Väst/GR, som under 2016 utvärderade verksamheten. 

Utvärderingen har gjorts i två versioner för att tillgängliggöra resultaten  en illustrerad kortversion och en textbaserad fullängdsrapport.  
– I kortversionen beskrivs utvärderingens mest centrala delar samlat. Det gör att resultaten blir mer lättillgängliga och förbättrar chanserna att de verkligen kommer till användning, säger Cornelia. 

Läs mer här 

Kontakt: Cornelia Björk 


Teknikcamp genomfördes för tredje året i rad

Den 16 juni startade Teknikcamp 2017. Under fem dagar fick ett fyrtiotal tjejer från årskurs 7 och 8 inspireras av kvinnor från teknikbranschen, testa på olika teknikområden, konstruera och tillverka egna produkter samt träffa andra tjejer med samma intresseområden.

Dag ett var gemensam, resterande dagar var fördelade mellan Kungsbacka och Göteborg.

Det var tredje året som Teknikcamp för tjejer anordnades i syftet att öka teknikintresset bland tjejer och på så vis bredda rekryteringen till teknikutbildningarna i Göteborgsregionen. Teknikcamp arrangeras av Teknikcollege Göteborgsregionen och inom det ESF-finansierade projektet College Väst.

College Väst är ett projekt i Göteborgsregionen som syftar till att stärka och utveckla Teknikcollege och Vård- och omsorgscollege. Tillsammans med Region Halland ska ett delprojekt genomföras för att se över möjligheterna för liknande former inom delbranscher för livsmedel och gröna näringar. Detta för att undersöka om utbildningarna inom dessa områden motsvarar delbranschernas behov samt se över förutsättningarna för samverkan mellan utbildning och arbetsliv för en bättre kompetensförsörjning. Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden och pågår mellan 2016 och 2018.

Kontakt: Emma Theiland-Nilsson


Psykisk (o)hälsa kartlagd i två Göteborgsstadsdelar

Den psykiska hälsan i stadsdelarna Askim-Frölunda-Högsbo och Majorna-Linné ska förbättras med hjälp av ökad brukarmedverkan, kompetensutveckling och förstärkt samverkan.

Det är några av åtgärdsförslagen i projektet Psykisk (o)hälsa i Askim-Frölunda-Högsbo och Majorna-Linné i Göteborgs Stad. 

Läs artikel i tidningen FOURUM 

Ta del av rapporten 

Kontakt: Yvonne Witsöe


Regionala yrkesråd ska öka yrkesutbildningarnas attraktivitet

Under 2017 kommer GR Utbildning tillsammans med branschorganisationerna Installatörsföretagen och besöksnäringen Visita att inleda en regional branschsamverkan för att öka attraktiviteten för yrkesutbildningar.

Tanken är att genom regionala yrkesråd skapa förutsättningar för en strukturerad dialog mellan branscherna och regionens utbildningsanordnare inom ungdomsgymnasiet, vuxenutbildning och yrkeshögskolan.

Båda branscherna har stora rekryteringsbehov samtidigt som allt färre elever väljer att läsa yrkesutbildningar som leder till dessa jobb. Genom yrkesråden kan dessa frågor diskuteras och aktiviteter med fokus på att öka attraktiviteten för dessa utbildningar skapas. Medverkande branscher kommer också att arrangera studiebesök och yrkespraktik för grundskolor i regionen samt medverka under Future Skills på Gymnasiedagarna.

Kontakt: Johanna Redelius


Migrationsverket och kommunerna – information och dialog

GR och mottagningsenheten på Migrationsverket i Göteborg bjöd den 15 juni in till ett möte för att prata om hur mottagningsenheten arbetar med ensamkommande som fyller 18 år eller blir åldersuppskrivna till 18 år. 

Ett åttiotal personer från Göteborgsregionens kommuner som arbetar inom socialtjänsten, på boenden, inom skolan, som gode män eller på annat sätt i sitt yrke träffar ensamkommande barn och unga hade samlats. 

– Det är väldigt bra att träffas så här och kunna diskutera. Blir vi tydligare i vårt jobb och lär oss vilka svårigheter som finns ute i kommunerna så gagnar det ungdomarna, säger Shirin Pettersson Henare, enhetschef mottagningsenheten i Göteborg. 

Läs mer här 

Kontakt: Ulla-Britt Caping Salas


Inspirationsträff i projektet På rätt plats

Den 8 juni träffades praktikanter och handledare i GRs praktikprogram På rätt plats på en inspirationsträff. Alla medverkande praktikanter höll med stöd av sin handledare en presentation på svenska om sin praktikplats och företagets/kommunens framtidsutmaningar. 

Praktikanterna trivs på sina praktikplatser och jobbar med allt från svetsning och projektering, till handläggning av bygglov, stadsodling och mätning av beläggningsgrad av parkering, för att nämna några exempel. Språket är en utmaning, men de fina presentationerna visar på stora framsteg då praktiken kombineras med SFI och yrkessvenska. 

På träffen medverkade även mentorsprogrammen Vägvisaren, Öppet hus och Mitt livs chans och berättade om möjligheterna med att vara mentor eller adept i deras program. Projektet One stop future shop berättade om hur de kan stötta nyanlända med att förverkliga sina idéer och starta egna företag i Sverige. 

Praktiken i På rätt plats pågår i tre till sex månader och startade i april i år. Parallellt med praktiken läser deltagarna en kurs i yrkessvenska som anordnas av Vuxenutbildningen Mölndal stad. 

Här kan du läsa mer om projektet 

Läs Fastighetskontoret, Göteborgs Stads, artikel med en av deltagarna 

Inbjudan till nätverksträff 14 september

Kontakt: Lisa Ström och Maja Wadstein


Demenskonferens i höst

Den 10 november äger årets demenskonferens rum med temat "Att kommunicera med personer med demenssjukdom".  

På programmet står bland annat föreläsningar av Sibylle Mayer, överläkare Mobila Team, vårdenhet Minnessjukdomar på Skånes Universitetssjukhus, och Beata Terzis, legitimerad psykolog och sakkunnig inom demens och kognition på Frösunda Omsorg. 

När? 10 november 2017. 

Anmälan 

Kontakt: Karin Westberg


Så mycket förväntas GR-kommunernas personalbehov öka

Nu finns det en uppdaterad statistikrapport över personal- och rekryteringsbehov för 2016–2026. Prognosen omfattar hela den kommunala sektorn med fokus på skolan och det sociala området. 

I ljuset av 2013 års prognos kan konstateras att behovet 2016 blev lite mer omfattande än förväntat på grund av att befolkningsförändringarna blev större än förutsett. Personalbehoven ökar mest inom äldreomsorgen och gymnasieskolan. 

Läs mer här

Ta del av rapporten direkt

Kontakt: Ulrica Furby och Åsa Nilsson