Göteborg den 19 juni 2017

Hej ##firstname##!

 

Att köpa underhåll

Vi lever i en tid när det mesta omprövas. En fråga är vad var och en skall göra själv och vad vi borde låta någon annan göra.

 

Sustainability Circles arbetsgrupp Att köpa underhåll arbetar med dessa frågor. Från det senaste årets möten hittar vi en rad frågeställningar där frågeställningen preciseras.

 

I. Varför väljer kunden outsourcing? Är det för att ”bli av med något” eller ”få tillgång till något”? Vad skall uppnås som inte förverkligats när underhållet var insourcat? Vilka typer av tjänster lämpas sig mest för outsourcing?

II. Vilka olika modeller finns det för outsourcing av underhåll och hur ser juridiken för dessa ut? Vad skall ingå i avtalet? Vem av parterna skall ta vilka risker? Skall kompensationsmodellerna bestå av såväl fasta som rörliga delar? Vilka är de olika alternativens för- och nackdelar?

III. Hur skall outsourcing organiseras? Hur utformas de strategiska, taktiska och operativa nivåerna? Hur skall relationerna mellan säljare och leverantör utformas på dessa nivåer? Hur brett skall beslut om outsourcing förankras i kundens företag (interna intressenter)?

IV. Vilka krav på kompetens hos ställer outsourcing på kund och leverantör på kort- respektive lång sikt? Hur skall kunden behålla och utvidga den kompetens som kunden vill ha?

V. Vilka kvaliteter skapar framgångsrika partnerskap? Vilka ekonomiska effekter skall en kund kunna förvänta sig? Hur utformas förväntningar, förutsättningar, målsättning, tydlighet, öppenhet, kommunikation, genomförande, vi-känsla mellan parterna och utvärdering vid outsourcing? Vilka nyckeltal fångar utfallet av outsourcing bäst? Hur utformas outsourcing så att den bidrar till det teknikutvecklande underhållet? Vilka är leverantörens incitament för ett sådant?

VI. Är det möjligt att utforma ett standardförfarande vid upphandling av underhåll och hur ser i så fall detta ut?

 VII. Vilka tidsperspektiv kan vara relevanta? Hur ofta/när skall det eventuella outsourcingbeslutet ifrågasättas? Vad skall vara uppnått efter 1, 3, 5 och kanske 10 år?

VIII. Vilka är övriga intressenter som skall involveras? Hur får vi medarbetare hos kunden att medverka till outsourcing när deras jobb därmed kan vara hotade?

IX. Hur påverkas ovanstående punkter av utvecklingen från ett traditionellt (avhjälpande och förebyggande) underhåll till Smart Maintenance?

 

Om du ännu inte med, men vill vara med, i Att köpa underhåll så är du välkommen att höra av dig till Caroline Seleryd (caroline.seleryd@sustainabilitycircle.se).


Tankar efter vårens nätverksträff med arbetsgruppen, Att Köpa Underhåll

Innan vi går på semester vill vi blicka tillbaka på våren och höra om hur ni har upplevt säsongen. Vi är också nyfikna på att få veta hur våra värdföretag har tyckt det har varit att hålla i en nätverksträff och bjuda in kollegor till sin verksamhet. 

Så vi ringde upp en av våra värdar, Tomas Wahlberg, Kvalitets- och miljöchef på Siemens Industrial Turbomachinery, som höll i arbetsgruppen Att Köpa Underhålls nätverksträff i april. Det var en inspirerande dag då vi fick en närmare inblick i hur Siemens arbetar. Vi fick även höra ifrån E-Linc som ansvarar för stora delar av Siemens underhållsverksamhet.

Vi avsutade dagen med en workshop, då vi gjorde en genomlysning av underhållsavdelningens arbetssätt och analyserade styrkor och svagheter kring deras upplägg.

Nu några månader efter träffen är vi såklart nyfikna på att höra Tomas tankar och reflektioner av dagen.  

 

Hur upplevde ni det att vara värd för en nätverksträff?

Innan själva dagen kände jag mig träffad att förbereda ordentligt. Det känner nog alla som tar emot en grupp. Och det kanske är ett hinder för många, att det tar tid att förbereda. Men så kommer verkligheten ikapp en och man hinner inte göra allt man vill. Men det behövdes inte, det blev riktigt bra. Och det kunde inte ha blivit så mycket bättre!

Vi visade upp vår verksamhet och berättade om hur vi arbetar. Sedan var resten av dagen diskussioner. Det är intressant att få se sin verksamhet genom andras ögon, då dyker det upp nya sidor och synvinklar på arbetet. Det är den stora vinsten. Det är en ganska liten insats med en stor vinst.

Fick ni några nya idéer och tankar efter träffen?

Ja, vi fick flera frågor om hur vår framtidsstrategi ser ut. Deltagarna undrade bland annat, ”hur är strategin kopplat till vårt arbete och hur ser vår verksamhet ut i en smart industri?”  Men det var svårt att svara på.

Det är viktigt att vi kan kommunicerar vår strategi både internt och externt. Vi måste ha en framtidsstrategi som vi arbetar emot och är väl etablerad inom organisationen. Vi måste ha en gemensam vision om hur vår organisation kommer se ut när arbetet blir allt mer digitaliserad. Hur bedömer vi utvecklingen av automatiseringen? Hur kommer automatiseringen se ut i vår fabrik?

 

Jag tyckte även att diskussionen om mätetal och tillgänglighet av maskiner var mycket intressant. Vi har själv snuddat vid dessa frågor internet och träffen byggde på den diskussionen mer. Det ser jag som ett annat förbättringsområde för oss.

 

Att vara värd för en nätverksträff är en jätte positiv upplevelse. Det är väldigt mycket kompetens som kommer in och hälsar på. Det är otroligt intressant och lärorikt att byta erfarenheter, tankar och idéer med alla deltagare avslutar Tomas med.


Kalendarium 2017

Workshops/Nätverksaktiviteter

Smart Maintenance Strategies

  • 6 september - Värd Valmet

 

Arbetsgruppen, Säkerhet och Hälsa

  • 19 september - Värd Chalmers
  • 7 december - Värd Valmet

 

Arbetsgruppen, Att Köpa Underhåll

  • 7 februari - Värd Enerco och Sandvik

Konferenser

På Sustainability Circle Meetings samlas vi kring konkreta case som visar hur långt Smart Maintenance kommit just nu. Konferensen är dessutom ett viktigt tillfälle för oss alla att nätverka med likasinnade.

Under 2017 har vi följande datum att se fram emot:

  • Sustainability Circle Meeting: 11 oktober, i Stockholm
  • Sustainability Circle Meeting: 14 december, i Lund

Medlemmar


linkedinfacebookyoutube